Arvioitu lukuaika 1 min

SLL: Kaivostoiminta on vastuullista, kun se edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia pitkällä tähtäimellä

Suomen luonnonsuojeluliiton Riikka Barber kirjoittaa blogissaan, että Pohjoismaisella yhteistyöllä voisi olla tärkeä rooli niin tiedottamisessa kuin yleisen kaivostietoisuuden ja -valveutuneisuuden lisäämisessä.

Kuvaaja: Riikka Barber, SLL

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suomen luonnonsuojeluliiton Riikka Barber kirjoittaa blogissaan, että Pohjoismaisella yhteistyöllä voisi olla tärkeä rooli niin tiedottamisessa kuin yleisen kaivostietoisuuden ja -valveutuneisuuden lisäämisessä. SLL on mukana Kestävän kaivostoiminnan verkostossa rakentamassa Suomeen soveltuvaa kaivosten vastuullisuusstandardia.

Teema

Koulutus

Sitra pyrkii vahvistamaan päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta tärkeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutustoimintamme tavoite on saada aikaan uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja. Toiminnassamme pyrimme luomaan oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat yhdessä ajattelun ja kehittämisen.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Mistä on kyse?