Kuvaaja: Riikka Barber, SLL

Julkaistu 15.06.2015

SLL: Kaivostoiminta on vastuullista, kun se edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia pitkällä tähtäimellä

Suomen luonnonsuojeluliiton Riikka Barber kirjoittaa blogissaan, että Pohjoismaisella yhteistyöllä voisi olla tärkeä rooli niin tiedottamisessa kuin yleisen kaivostietoisuuden ja -valveutuneisuuden lisäämisessä.
Kirjoittaja
Kirjoittajan profiilisivu: Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra
Tuula Sjöstedt vastaa Sitrassa hiilineutraaliin kiertotalouteen, energiaan ja ilmastoon liittyvästä viestinnästä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Riikka Barber kirjoittaa blogissaan, että Pohjoismaisella yhteistyöllä voisi olla tärkeä rooli niin tiedottamisessa kuin yleisen kaivostietoisuuden ja -valveutuneisuuden lisäämisessä. SLL on mukana Kestävän kaivostoiminnan verkostossa rakentamassa Suomeen soveltuvaa kaivosten vastuullisuusstandardia.

Mistä on kyse?