archived
Arvioitu lukuaika 6 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Syksyn Vaikuttavuuskiihdyttämöön valittu kymmenen osallistujaa

Lokakuussa alkava kiihdyttämö auttaa yrityksiä ja järjestöjä mittaamaan niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja kehittämään sijoitusvalmiuksia.

Kirjoittaja

Julkaistu

Yhä useampi yritys ja järjestö on kiinnostunut ymmärtämään, miten yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta rakennetaan kilpailuetu. Lokakuussa alkavaan, järjestyksessä kolmanteen Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöön valittiin kymmenen osallistujaa yhteensä 49 osaavan hakijan joukosta. Mukana ovat Global Learning Innovations Oy, Health Revolution Oy, Intelles Informatica Oy, Lifted Oy, Nicehearts ry, Perhekuntoutuskeskus Lauste Oy, Sininauha Oy, SOS-Lapsikylä ry, Vibemetrics Oy ja Helsingin Diakonissalaitoksen VAMOS-palvelut.

Osallistujat työskentelevät lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin, ikäihmisten itsenäisen selviytymisen sekä työ- ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Vaikuttavuuskiihdyttämö auttaa niitä konkretisoimaan ja mittaamaan toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä kehittämään sijoitus- tai rahoitusvalmiuksia.

”Vaikuttavuuden lisä-arvo pitää osata kirkastaa ja konkretisoida niin sijoittajalle, rahoittajalle kuin julkiselle hankkijalle. Siitä Vaikuttavuuskiihdyttämössä on lopulta kyse”, toteaa Vaikuttavuuskiihdyttämöä vetävä Sitran neuvonantaja Heidi Humala.

Hyvinvointia tuottaville vaikuttavuustoimijoille on kysyntää: Hankintalainsäädäntö muuttuu ja julkinen sektori miettii yhä tarkemmin, mitä se haluaa saada aikaan niillä 35 miljardilla eurolla, jotka kanavoidaan vuosittain julkisiin hankintoihin. Tulosperusteiset hankinnat kiinnostavat sekä kuntia että valtiota jatkossa yhä enemmän. Tutkimusten mukaan hyvinvointipalveluja tuottavat yritykset ovat varmempia kohteita myös yksityisille vaikuttavuusorientoituneille sijoittajille.

Kahdeksan viikon koulutus- ja mentorointiohjelma

Vaikuttavuuskiihdyttämö on koulutus- ja mentorointiohjelma. Toimintamallia ja sisältöä on kehitetty kahden edellisen Vaikuttavuuskiihdyttämön kokemusten pohjalta. Painopisteet ovat vaikuttavuuden todentamisessa ja osallistujien investointivalmiuksien kehittämisessä. Keskeisessä asemassa ovat vaikuttavuusketjut, jotka etenevät panoksista toiminnan, tuotosten ja tulosten kautta välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin ja siitä vaikuttavuuteen. Vaikutukset kirkastetaan jokaisen toimijan osalta kilpailueduksi, mikä auttaa palveluntuottajia siltojen rakentamisessa esimerkiksi kunta-asiakkaisiin ja enkelisijoittajiin. Koulutuspäivien toteutuksesta vastaavat Impactor Consulting, Vaikuttava yritys, Suomen Säätiötilipalvelu ja Etula Group yhdessä Sitran asiantuntijoiden kanssa.

Kiihdyttämön osallistujien valitsijaraatiin kuului asiantuntijoita Sitrasta, Fibanista, Verticalista, xEdusta ja Arvo-liitosta. Hakemukset arvioitiin seuraavin kriteerein: osoitettavissa oleva vaikuttavuusketju, skaalautumisen potentiaali, tiimin osaaminen sekä sijoitusvalmius ja -tarve.  

”Valinta monen hyvän hakijan joukosta ei ollut helppo. Valintakriteerien lisäksi pyrimme arvoimaan sitä, miten hyvin hakijat tarpeet ja kiihdyttämö-ohjelman anti kohtaavat. Tavoitteena oli myös varmistaa, että saamme kasattua mahdollisimman hyvin yhteensopivan porukan, joka tarjoaa mahdollisuuksia vertaisoppimiseen ja yhteistyöhön”, Humala kertoo. 
 

Syksyn 2016 Vaikuttavuuskiihdyttämön osallistujat

Global Learning Innovations Oy 
(osallistuu osana kumppanuusohjelmaa xEdu-kiihdyttämön kanssa)

Mikä? GLI:n kehittämä Empowering Math (EMMA Math) on uudenlainen menetelmä opettaa ja oppia matematiikkaa. Se soveltuu kaikille päiväkoti- ja alakouluikäisille, mutta siitä on apua erityisesti lapsille, joilla on vaikeuksia hahmottaa matematiikkaa perinteisin menetelmin. 

Odotukset kiihdyttämöltä? Director-International Business Development Ville Lintervo: ”Odotamme vaikuttavuuskiihdyttämöltä sparrausta ansaintamallien valintaan ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen vaikuttavuuden näkökulmasta. Uskomme myös, että tulemme saamaan ohjelman mentoreilta vahvistusta yhteiskunnallisesti merkittävän sanomamme viemiseksi oikein oikeille kohderyhmille.”

Health Revolution Oy

Mikä? Ravinto-ohjausapplikaatio, joka opettaa ihmisille, miten käytännössä toteutetaan ravintosuositusten mukaista syömismallia.

Odotukset kiihdyttämöltä? CEO Mia Karlsson: ”Haluamme kirkastaa ja konkretisoida vaikuttavuuttamme sijoittajille, päättäjille sekä kuluttajille. Tavoitteemme on rakentaa maailman paras ravinto-ohjaustyökalu, vaikuttavuus on merkittävässä roolissa onnistumista.”

Intelles Informatica Oy

Mikä? Intelles Informatica Oy on kehittänyt ikäihmisten kotona asumista tukevan palvelun, joka perustuu langattomilla havaintolaitteilla tehtävään havainnointiin. Ratkaisun avulla voidaan tehostaa merkittävästi hoivatyön oikeaa kohdennusta ja parantaa samalla hoidon laatua sekä vahvistaa niin yksin kotona asuvan ikäihmisen itsensä kuin myös omaisen ja hoitohenkilökunnankin turvallisuuden tunnetta.

Odotukset kiihdyttämöltä? CEO Antti Haukipuro: ”Haluamme kehittää vaikuttavuusosaamista Suvanto-ratkaisumme konkreettisten mahdollisuuksien esille nostamisen vahvistamiseksi ja yrityksen kasvun tukemiseksi sekä uusien yhteistyöverkostojen muodostamiseksi.”

Lifted Oy

Mikä? Lifted Oy tarjoaa tietoa, inspiraatiota ja koulutusta ravinnosta, liikkumisesta, ajattelusta ja palautumisesta. Yritys järjestää verkkovalmennuksia niin yksilöille kuin yhteisöille.

Odotukset kiihdyttämöltä? CEO Taneli Rantala: ”Haluamme jatkossa vaikuttaa ihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun entistä tehokkaammin. Uskomme juuri Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämön vauhdittavan meitä tarjoamalla meille etenkin ensiluokkaista mentorointia, kontakteja sekä yhteistyömahdollisuuksia.”

Nicehearts ry

Mikä? Nicehearts ry. on naisten ja tyttöjen osallisuutta, tasa-arvoa ja kotouttamista edistävä järjestö. Yhdistyksen päämääränä on tyttöjen ja naisten voimaantumisen tukeminen ja mahdollistaminen, hyvinvoinnin lisääminen ja tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden edistäminen sekä rauhan rakentaminen yhteiskunnallisen vaikuttamistyön avulla.

Odotukset kiihdyttämöltä? Toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm: ”Haluamme todentaa toimintamme yhteiskunnalliset vaikutukset ja sen taloudelliset hyödyt ja siten löytää uusia sijoittajia/rahoittajia toimintamme levittämiseksi eri puolille Suomea.”

Perhekuntoutuskeskus Lauste Oy

Mikä? Perhekuntoutuskeskus Lauste tuottaa erilaisia lastensuojelupalveluita lasten, perheiden ja kuntien tarpeisiin.

Odotukset kiihdyttämöltä? Kehitysjohtaja Jussi Ketonen: ”Perhekuntoutuskeskus Lausteen tavoitteena on syksyn työskentelyn myötä mallintaa ja tehdä palvelumme vaikuttavuus näkyväksi sekä kunta-asiakkaille että palveluita käyttäville perheille. Haluamme myös löytää uudenlaisiamalleja ja vaihtoehtoja palveluiden tuottamiseen.”

Sininauha Oy

Mikä? Sininauha Oy toimii syrjäytymisen, päihde- ja mielenterveysongelmien sekä asunnottomuuden poistamiseksi. Sininauha Oy työskentelee useiden eri asiakasryhmien kanssa tarjoten tukea kodin ja asumisen palvelujen tarjoamisessa aina asumisyksikköpalveluista yksittäisiin koteihin vietävään tukipalveluihin.

Odotukset kiihdyttämöltä? CEO Kimmo Karvonen: ”Sininauhan tavoitteena on Vaikuttavuuskiihdyttämö-työskentelyllä kehittää nuorille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille palveluita, joissa huomioidaan tuen vaikuttavuusnäkökulmia, -mittareita sekä niihin perustuvia ansaintamalleja. Lisäksi meitä kiinnostaa oppia mm. uudenlaisten sähköisten ja mobiiliratkaisujen hyödyntämisestä palvelutuotannossa.”

SOS-Lapsikylä ry

Mikä? SOS-Lapsikylä on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansainvälinen järjestö, jonka tehtävänä on suojella lasten oikeuksia ympäri maailmaa. Järjestö auttaa lapsia, joiden vanhemmat eivät pysty huolehtimaan lapsistaan yksin tai lapset ovat vaarassa menettää vanhempiensa huolenpidon.

Odotukset kiihdyttämöltä? Kehitysjohtaja Kati Palsanen: ”Me SOS-Lapsikylässä näemme, että huostaanottojen taloudelliset ja inhimilliset kustannukset ovat kestämättömiä, joten tarvitsemme entistä vaikuttavampia ratkaisuja ylisukupolvisen huono-osaisuuden katkaisuun. Haluamme olla edistämässä yhteiskuntaa, jossa kunnat ja maakunnat pystyvät ostamaan tuloksia ja me lapsiperheisiin palveluita tuottavat tekijät osaamme tuottaa vaikuttavia palveluja.”

Vibemetrics Oy

Mikä?
Vibemetrics eli Fiilismittari on mittari ja viestintäpalvelu organisaatioille reaaliaikaiseen tunteiden mittaamiseen.

Odotukset kiihdyttämöltä? CEO Mikko Ruokojoki: ”Haluamme muuttaa tapaa, miten Suomi kuuntelee osaajiaan ja aloittaa konkreettiset toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi valtakunnallisesti. Tarvitsemme neuvoja ja tukea, jotta kasvamme riittävän nopeasti.”

Helsingin Diakonissalaitos – VAMOS-palvelut

Mikä? Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos-palvelu on nuorille suunnattua toimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa nuoren voimavaroja ja tukea heitä kiinnittymään koulutukseen tai työhön.

Odotukset kiihdyttämöltä? Erityisasiantuntija Outi Kuikanmäki: ”Odotamme Vaikuttavuuskiihdyttämöstä kiritystä vaikutusten mittaamiseen, markkinointiin ja myyntiin, jotta voimme siirtää painopistettä hankerahoituksesta pitkäjänteiseen tekemiseen. Toivomme myöskin löytävämme väyliä palveluiden myymiselle vaikuttavuusinvestointimalleilla.”

Mistä on kyse?