archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Talousjärjestelmä monien muutosten paineessa

Kirjoittaja

Julia Jousilahti

Avustava asiantuntija, Strategia

Julkaistu

Kestävä talous -foorumi sai alkusysäyksensä kesäkuun puolivälissä, kun iso joukko taloutta eri kanteilta ymmärtäviä ihmisiä kokoontui työpajaan Sitraan. Työpajan osallistujat tulivat antamaan ideoita siihen, mitä syyskuussa alkavan foorumin tulisi ottaa huomioon kestävää taloutta pohdittaessa.

Foorumin lähtöajatuksena on, että ilmastonmuutoksen, finanssi- ja velkakriisin ja globaalin eriarvoistumisen kaltaisten ilmiöiden ristipaineessa puristuvassa maailmassa täytyy astua ulos siiloista. Ekonomistien ja kestävän kehityksen asiantuntijoiden on istuttava samaan pöytään. Kesäkuun työpajan osallistujat jakoivat ajatuksiaan siitä, minkälaisia muutoksia ja ilmiöitä Suomessa ja maailmalla on havaittavissa, jotka voivat vaikuttaa talouteemme ja jotka pitäisi siksi huomioida talouspolitiikkaa tehtäessä.

Työpajan osallistujat näkivät yhtenä isona kehityskulkuna eriarvoistumisen, paitsi globaalisti, myös Suomen sisällä. Sosiaalinen liikkuvuus on meillä muuhun maailmaan verrattuna suurta ja tuloerot pieniä, mutta kehitys on mennyt rutkasti huonompaan suuntaan. Lapsiköyhyys on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa ja tietointensiivisessä yhteiskunnassa vähän kouluttautuneiden on entistä vaikeampaa löytää työtä. ”Kuinka resurssien jako muuttuu, kun eläkeiässä olevat äänestävät vuoden 2015 eduskuntavaaleissa suurimpana ikäryhmänä?” osallistujat kysyivät.

Ikääntyvästä Suomesta on yleensä puhuttu huoltosuhdeongelmana, mutta työpajalaiset muistuttivat myös arvoristiriitojen mahdollisuudesta nuorten ja ikääntyvien välillä. Arvoista virisikin vilkas keskustelu: Muuttoliikkeiden myötä ihmisten erilaisten arvojen yhteentörmäyksestä voi syntyä ongelmia, mutta toisaalta ne tuovat uutta ja mahdollistavat innovaatioita. Globaalien ongelmien ratkaisemiseksi tarvittaisiin globaaleja rakenteita, ”mutta ilman jonkinlaista jaettua arvopohjaa niitä on vaikea saada toimimaan.”

Ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristökatastrofien pysäyttämiseksi tarvittaisiin kipeästi todellista ylikansallista yhteistyötä. Työapajan osallistujat totesivat kuitenkin, ettei Suomi saa käyttää globaalin yhteistyön kömpelyyttä ja hitautta tekosyynä olla itse tekemättä mitään. ”Meidän on päästävä eroon pienen maan kompleksista”, eräs osallistuja painotti, ”yksinkertaisesti parhaat ajatukset ja ideat voittavat lopulta.” Työpajalaiset toivoivat Suomesta edelläkävijää ympäristöongelmien ratkaisussa. ”Cleantech-yrityksillä on valtavat markkinat kaupungistuvassa Kiinassa”, he muistuttivat.

Työpajassa keskusteltiin laajasti eri aiheista yksilön hyvinvoinnista globaalitalouden ongelmiin. Se osoittaa, että talouden saattaminen ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäväksi on valtavan kompleksinen ja monisyinen prosessi. Jo päivän lehden lukeminen kuitenkin kertoo, että muita vaihtoehtoja ei ole. Kestävä talous -foorumilla tulee olemaan varmasti vaikea, mutta ehdottomasti tärkeä tehtävä.

Katso työpajan tulokset täältä.

Sitran kestava talous sidosryhmatyopajan purku

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings