archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tässä ovat kolme ensimmäistä Erätauko-mentoria!

Mentorit tukevat verkostomaisia toimijoita Erätauko-keskusteluiden järjestämisessä ja dialogiosaamisen kasvattamisessa.

Kirjoittajat

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Maikki Siuko

Julkaistu

Verkostomaisilla toimijoilla on tänä vuonna mahdollisuus saada tukea Erätauko-keskusteluiden järjestämisessä ja dialogiosaamisen kasvattamisessa omassa organisaatiossa. Dialogista on hyötyä organisaatioille monimutkaisessa maailmassa, sillä niiden menestyksen ehtona on sidosryhmien tarpeiden ymmärtäminen ja kyky pystyä käsittelemään kompleksisia aiheita. Dialogi on tehokas keino luoda syvempää ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta – ja eri tavoista hahmottaa sitä.

Käytännössä mentorointi on matalan kynnyksen räätälöityä, henkilökohtaista tukea. Osana mentorointia on myös mahdollisuus osallistua Erätauko-koulutukseen, jossa keskitytään dialogin ohjaamiseen, kutsuihin ja vaikuttavuuteen.

Mentoreista ja Sitran mentorointiin mukaan valitsemista organisaatioista muodostetaan parit sen perusteella, millaista tukea organisaatio erityisesti toivoo.

Mentoreina toimivat Erätauko-tiimi ja täydentyvä mentoreiden ryhmä. Katso alta ensimmäisten kolmen erilaista erityisosaamista omaavan mentorin lyhyet esittelyt ja lue mentoroinnista lisää täältä!

Annina Laaksonen

Kuka?

Annina johtaa työssään Helsingin Diakonissalaitoksen D-asemia, joissa yhdistyy kansalaistoiminta ja erilaiset palvelut, ja on esihenkilönä 8 työntekijälle. Annina on intohimoinen maailmanmuuttaja, kokeilukulttuurin puolesta liputtaja sekä ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden edistäjä niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Mitä?

Anninan vahvuuksia ovat fasilitointi ja sen suunnitteleminen, hankalat tilanteet fasilitoinnissa sekä purkukeskustelut. Anninalla on vankka kokemus osallisuuden vahvistamisesta ja herkästi yhteiskunnallisesta keskustelusta syrjään jäävien osallistujien saamisesta mukaan. Anninan erityisalaa ovat myös kokeilut, valmentava johtaminen ja valmentajavalmennus.

Laura Arikka

Kuka?

Laura on turkulais-helsinkiläinen maailmankansalainen, asiantuntija, pappi ja väitöskirjatutkija, jonka työhön kuuluu tällä hetkellä yhteisöjen kehittäminen, tulevaisuuspohdinnat sekä erityisesti ihmisoikeus-, uskontodialogi- ja monikulttuurisuusasiat. Laura on kärsivällinen kuuntelija ja hän tarttuu mielellään toimeen tärkeiden asioiden puolesta.

Mitä?

Lauran erityisvahvuuksia ovat keskusteluiden suunnittelu, fasilitointi, purku- tai kriisitilanteet sekä erilaisten osallistavien metodien käyttö. Laura on kärsivällinen ja joustava, ja hän ottaa huomioon erilaiset osallistujat. Laura on kiinnostunut erityisesti monikulttuurisista ja –katsomuksellisista yhteisöistä, siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta, konfliktinehkäisystä ja rauhanrakentamisesta sekä oppilaitosyhteisöistä.

Severi Hämäri

Kuka?

Severi on monialainen kokeilija, joka toimii yhteiskunnan eri rajapinnoilla. Severi opettaa päivätyökseen puhetaitoa, jonka lisäksi hän on vapaa konsultti ja kansalaisyhteiskunta-aktivisti, väitöskirjatutkija käytännöllisessä filosofiassa ja praktisen filosofian harjoittaja. Severi on myös kokenut dialogifasilitaattori.

Mitä?

Severi taitaa dialogien suunnittelun ja purun sekä niiden kulun analysoinnin. Severin vahvuus on fasilitoinnin tekniikat ja yhteisajattelutilanteiden mahdollistaminen. Opettajantaustansa takia Severi on myös dialogisen opetusmenetelmän asiantuntija. Severin erityisalaa ovat tavalliseen elämään liittyvät filosofiset kysymykset, merkitysten etsiminen ja toisten ymmärtäminen dialogin avulla.

 

Lue lisää mentoroinnista täältä.

Erätauko-työkalut rakentavan keskustelun suunnitteluun ja vetämiseen ovat vapaasti hyödynnettävissä. Tutustu Erätauon työkalupakkiin täällä.

Mistä on kyse?