archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Teolliset Symbioosit -foorumissa resurssiviisaiden yritysten kiinnostavinta kärkeä

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitra järjesti Teolliset Symbioosit -foorumin 26. maaliskuuta Porvoon Kilpilahdessa, Neste Oilin jalostamolla – ja paikalla oli reilusti yli sata suomalaisen teollisuuden uudistajaa. Uudistumisen suunta ei jäänyt höttöiseksi: kansainvälisessä kilpailussa menestyvät yritykset,  joiden tuotanto ja tuotteet perustuvat luonnonvarojen kestävään käyttöön. Globaali raaka-aineiden niukkuus kasvattaa suomalaisten resurssiviisaiden ratkaisujen kansainvälistä kysyntää voimakkaasti. Erityisesti teollisuuden sivuvirroilla ja jätteillä suomalaisyritykset tekevät jo maailmanluokan liiketoimintaa.

Tähän artikkeliin on koottu foorumissa pidetyt puheenvuorot. Pääset tutustumaan erikokoisten yritysten menestyviin liiketoimintamalleihin, resurssiviisaisiin ratkaisuihin ja vientikonsepteihin teollisissa symbiooseissa. Powerpointit esityksistä täällä.

Uusi palvelu näyttää Suomen teolliset symbioosit ja niiden hyödyt kartalla

Teollisissa symbiooseissa yritykset hyödyntävät yli toimialarajojen toisten yritysten tuotannon sivuvirtoja, jätteitä ja ylijäämämateriaaleja. Myös teknologiat, palvelut ja energia kiertävät symbiooseissa.

Foorumissa julkistettu www.teollisetsymbioosit.fi -palvelu näyttää, että yhä useammat yritykset toimivat jo symbiooseissa. Sitran tuoreen selvityksen mukaan nykyistä tehokkaampi ja kokonaisvaltaisempi resurssien kierrätys parantaa yritysten tulosta, kasvattaa materiaali- ja energiatehokkuutta, luo työtä, vähentää jätemääriä ja pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä.

Teollisilla symbiooseilla olisi merkittävästi suurempia vaikutuksia kansantalouteen, jos yritysten edellytykset toimia niissä paranisivat. Se toteutuu purkamalla sääntelyä ja lupakäytäntöjen pullonkauloja ja luomalla toimivat kotimarkkinat.

On tärkeää tuoda aktiivisesti esille teollisten symbioosien taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia hyötyjä, jotta resurssiviisaat toimintamallit leviävät, ajattelutapa yleistyy ja kehitys kohti kiertotaloutta voimistuu. Uusi sivusto näyttää teollisten symbioosien levinneisyyden ja hyödyt. Sivuston on tarkoitus kasvaa ja tuoda tunnetuksi kehittyvää teollisuutta laajemmin. Yritykset pystyvät esittelemään siinä omaa toimintaansa ja verkottumaan keskenään. Sivusto esitellään kesäkuussa Euroopan komissiolle, joka pitää sivustoa kansallisena hyvänä käytäntönä kiertotalouden edistämisessä.

Sitra järjesti foorumin yhteistyössä Neste Oilin kanssa. Sitran Teolliset symbioosit -hanketta vetävä Jyri Arponen ja Neste Oilin turvallisuus- ja ympäristöjohtaja Simo Honkanen käynnistivät foorumin.

Jyri Arponen, johtava asiantuntija, Sitra

”Luonnossa kaikki kiertää. Teollisuus ottaa mallia luonnosta ja siirtyy nykyisestä ota-valmista-ja-heitä pois –systeemistä kiertotalouteen, jossa raaka-aineet kiertävät tehokkaasti, prosessit ovat resurssiviisaita ja liiketoimintamallit mahdollistavat tuotteiden käytön uudelleen. Tämä on todellinen bisnesmahdollisuus, jolla saamme investointeja ja uusia työpaikkoja Suomeen.”

Simo Honkanen, turvallisuus- ja ympäristöjohtaja, Neste Oil Oyj

”Jalostamalla korkealaatuisia uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä pystymme lisäämään resurssitehokuutta sekä merkittävästi nostamaan näiden materiaalien jalostusastetta. Jätteiden ja tähteiden käyttö sekä Kilpilahden alueen symbioosit ovat hienoja esimerkkejä kestävän kehityksen ja liiketoimintamahdollisuuden kulkemisesta käsi kädessä.”

 

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings


Suomen teolliset symbioosit -palvelun julkistus
Jyri Arponen, johtava asiantuntija, Sitra

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

 

Mari Pantsar-Kallio, johtaja, Sitra

”Ainoastaan sellaiset yritykset, jotka huomioivat resurssitehokkuuden, ainoastaan niillä tulee olemaan edellytyksiä jatkossa. Se ei ole vaihtoehto, se on lähtökohta.”

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

 

Kari Kolsi, jalostamon johtaja, Neste Oil Oyj

”Kilpilahden yritysten merkitys Kemianteollisuuden kokonaisviennistä on erittäin merkittävä”.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

 

Lars Peter Lindfors, CTO of the Year, teknologiajohtaja, Neste Oil Oyj

”Maailma pienenee ja haasteet kasvavat. Yhteistyön merkitys kasvaa jatkuvasti, sillä myös teknologiaan liittyvät haasteet ovat monimutkaisempia kuin aikaisemmin. Nyt tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä ja laajaa osaamisverkostoa, funktionaalinen ajattelu ei toimi enää tänä päivänä. Toimialaverkostot ovat tärkeitä mahdollistajia uuden kehittämisessä ja ikkuna ympärillä olevaan maailmaan.”

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

 

Olli Salmi, tutkimusprofessori, VTT

”Suomen ja Euroopan teollinen renessanssi edellyttää uudenlaista suunnittelun filosofiaa, joka huomioi koko arvoketjun mahdollisuudet materiaalien ja tuotteiden kierrätettävyyden parantamiseksi.”

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

 

Mats Sundell, teknologiajohtaja, Mirka KWH

”Pienestä pohjalaiskylästä noustaan maailman huipulle.”

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

 

Mika Saariaho, johtaja, energia- ja vesiliiketoiminta, Outotec Oyj

”Nyt tarvitaan rohkeutta etsiä uusia yhteistyömalleja yritysten välillä. Tulevaisuuden menestys voi olla vain yhteistä!”

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

 

Jari Järvinen, projektipäällikkö, Cursor Oy

”Osaoptimoinnista kokonaisvaltaiseen optimointiin radikaalien innovaatioidenavulla.”

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

 

Heli Antila, teknologiajohtaja, Fortum Oyj

”Kaikille energiaa innovatiivisesti pienemmin päästöin ja resurssitehokkaasti -realismia mieluummin kuin idealismia.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

 

Heikki Ilvespää, tutkimus- ja kehitysjohtaja, UPM-Kymmene Oyj

“Teollisista symbiooseista nousee uutta ja tehokkaampaa liiketoimintaa”

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

 

Pekka Heikkilä, kehitysjohtaja, Raisioagro Oy

”Alkutuotanto on tuhansia vuosia perustunut ravinteiden kierrätykseen. Kasvanut ruoan tarve on vaatinut kuitenkin myös ohjattuja lisävirtoja sekä kierron nopeutumista samalla kun ympäristö edellyttää vuotojen minimoimista. Nämä on nyt kaikki optimoitava kokonaisuutena.”

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

 

Jyri Arponen, Senior Lead, Sitra

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Lue lisää täältä:
Arvoa ainekierroista – teollisten symbioosien globaali markkinakatsaus
Teollisten symbioosien hyödyt yritykselle -selvitys

Mistä on kyse?