artikkelit
Arvioitu lukuaika 3 min

Terveydenhuollon tulevaisuus piilee datassa

Voisiko diabeetikkolapsen verensokerin seuranta olla helpompaa? Entä oman terveysdatan kantaminen mukana matkustaessa? Sitran ja kumppanien terveysdata-pilottihankkeissa pyritään tekemään ihmisten elämästä helpompaa hyödyntämällä terveysdataa, yksilön omalla luvalla.

Kirjoittajat

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Ilkka Räsänen

Julkaistu

Sitra kumppaneineen luo uusia, reiluja tapoja terveystietojen käytölle reilun datan pilottihankkeilla. Kansainväliset pilottihankkeet perustuvat aitoon liiketoimintaan, ja niissä luodaan uusia, arkea helpottavia palveluja hyödyntämällä henkilötietoja ihmisen itse myöntämällä luvalla.

Pilottihankkeisiin kuuluvat muun muassa diabetekseen, MS-tautiin ja matkustusturvallisuuteen liittyviä hankkeita (joihin pääsee muuten tutustumaan tarkemmin 12.–13. kesäkuuta 2019 Helsingissä pidettävässä HIMSS Europe -konferenssissa).

Verensokerin mittaamisesta helppoa

Diabetes on arjessa hyvin kuormittava sairaus, erityisesti pienille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Jotta lapsen verensokeri saadaan pysymään turvallisella tasolla, perhe joutuu tekemään päivän aikana useita hoitopäätöksiä. Onneksi veren glukoositasoa voidaan seurata nykyajan teknologialla ilman jatkuvaa verinäytteiden ottamista.

Tämä on parantanut monien elämänlaatua, mutta arki tällaisissa perheissä on edelleen usein haastavaa. Vanhemmat eivät pysty seuraamaan diabetesta sairastavan lapsen sokeriarvoja helposti ja turvallisesti, kun lapsi on jossakin muualla. Sama koskee myös lapsen hoidosta vastaavaa hoitohenkilöstöä: kaikkien asianmukaisten tahojen on vaikea saada ajantasaista tietoa lapsen verensokeritasosta.

IHAN-pilottihankkeen Lapsen verensokerin mittaaminen (Measuring a child’s blood sugar) tarkoituksena on helpottaa automaattista tiedonsiirtoa paikasta toiseen – vanhemmille ja terveydenhuollon toimijoille – sekä näiden hyvin luottamuksellisten tietojen käyttöoikeuden hallinnointia. Hankkeella pyritään helpottamaan diabeteslasten ja heidän perheensä arkea diabeteksen hoidossa ja kehittämään lupaan perustuva mekanismi tietojen välittämiseksi potilaan lääkärille.

”Tällä on ollut dramaattisesti perheen elämänlaatua parantava vaikutus. Vanhempi voi tukea lapsen hoitoa etänä, eikä tarvitse jatkuvasti huolehtia tai soitella lapsen perään sokeritasoja tiedustellakseen”, sanoo hankkeeseen osallistuva vanhempi, jonka kahdeksanvuotiaalla pojalla diagnosoitiin diabetes kuusi vuotta sitten.

Hankkeessa on mukana Nightscout-verkoston diabeteslapsia ja heidän huoltajiaan, jotka voivat seurata lapsen verensokeriarvoja etänä esimerkiksi älykellon avulla.

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on muodostaa ekosysteemi, joka helpottaa terveystietojen jakamista potilaiden, vanhempien ja terveydenhuollon toimijoiden välillä sekä esimerkiksi lapsen koululle ja urheilujoukkueelle.

Yhteistyökumppanit: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), CGI ja Väestörekisterikeskus

Turvallista matkaa My Travel Healthin avulla!

Mitä tapahtuu, kun matkustat ulkomaille ja tarvitset lääkärinhoitoa? Jos paikallisella lääkärillä ei ole terveydentilaasi koskevia taustatietoja etkä itse pysty niitä antamaan, et todennäköisesti saa yhtä tehokasta ja turvallista hoitoa kuin kattavien terveystietojen pohjalta voisit saada.

My Travel Health -hankkeen tarkoituksena on varmistaa, että terveydenhuollon toimijoilla on asianmukaisesti käytettävissään kaikki tarvittavat ajantasaiset tiedot potilaan tehokkaan hoidon aloittamiseksi. Tärkeää on myös se, että matkailija itse on ajan tasalla annetuista tiedoista ja hallinnoi niitä.

Hankkeessa kehitetään Kelan Kanta-potilastietopalvelun sisältämien tietojen pohjalta sovellusta, jossa omat terveystiedot kulkevat matkalla mukana ja jossa ne käännetään eri kielille paikallisia terveydenhuollon ammattilaisia varten. Palvelu mahdollistaa terveystietojen jakamisen matkailijan luvalla kaikille hyväksytyille palveluntarjoajille. Tämän teknologian avulla matkailijat saavat parempaa sairaanhoitoa myös kotimaan ulkopuolella, yritykset saavat alustan kansainvälisille markkinoille kohdennetuille terveystietoihin perustuville ratkaisuille ja terveydenhuoltopalvelujen tarjoajat saavat täsmällisiä tietoja edullisesti.

Uusi sovellus on tarkoitus tuoda markkinoille vuoden 2020 kesäolympialaisissa Tokiossa.

Yhteistyökumppanit: Fujitsu, Kela ja sosiaali- ja terveysministeriö Hanke on osa EU:n Patient Summary Initiative -hanketta.

Mistä on kyse?