Live
The HIMSS & Health 2.0 European Conference
Seminaari

The HIMSS & Health 2.0 European Conference

HIMSS & Health 2.0 European Conference tuovat Helsinkiin maailman parhaat digitaalisen terveydenhuollon innovaatiot sekä alalla työskentelevät yritykset, asiantuntijat ja päättäjät.

Kesäkuussa Helsingissä pidettävään The HIMSS & Health 2.0 European Conference -tapahtumaan odotetaan yli kahta tuhatta terveydenhuoltoalan ammattilaista ja digitaalisen terveydenhuollon startup-yritysten edustajaa.

Tapahtumissa lavalle nousee maailmanluokan puhujia, joiden esitykset käsittelevät digitaalisen terveydenhuollon kuumimpia puheenaiheita. Lisäksi tapahtumat toimivat foorumina tulevaisuuden suuntaviivojen ja trendien kartoittamiselle. Yhteisenä tavoitteena on parantaa terveydenhuoltoa tiedon ja teknologian avulla. Tapahtuman ohjelma löytyy tämän linkin kautta.

Tapahtuman pääteemoja ovat:

  • Sosiaali- ja terveydenhuollon integrointi
  • Kotihoito, joka mahdollistaa kotona asumisen sairaudesta toipuville ja ikääntyville
  • Turvallisen, eettisen ja käytettävän datan liikkuvuuden edistäminen ennaltaehkäisyn, väestön terveyden hallinnan, yksilöllistetyn terveyden ja tutkimuksen tarpeisiin
  • Tekoälyhuuman tuolla puolen: mihin tekoäly tällä hetkellä kykenee ja olemmeko todella valmiita
  • Avoimen innovaation haasteet ja mahdollisuudet

Suomi Paviljonki: Sitra näyttää miten reilu datankäyttö luo hyvinvointia

Suomalaiset terveysalan yritykset esittäytyvät omana kokonaisuutenaan Suomi Paviljongissa, joka on näyttävä kokonaisuus keskeisellä paikalla hallissa ja jota on jo kertaalleen suurennettu kovan kysynnän vuoksi. Lue paviljongista tarkemmin täältä ja katso Paviljongin ohjelma täältä.

Sitra aikoo paviljonki-osastollaan demota matkaa järjestelmäkeskeisestä sairaanhoidosta ihmislähtöiseen ja yksilölliseen hyvinvoinnin edistämiseen. Sitran näkemys, on, että terveydenhuollon tulevaisuutta rakennetaan paitsi laadukkaan, myös reilun datan avulla. Datavarantojen arvon tunnistavat ja tunnustavat jo kaikki, mutta tämä arvo realisoituu vasta kun tieto saadaan laajasti käyttöön.

Terveydenhuollossa reilulla datalla tarkoitetaan hyötyä kaikille osapuolille: yksilö pystyy hallitsemaan ja luvittamaan omaa dataansa ja yritykset kykenevät yhdistämään dataa useista lähteistä reaaliaikaisesti.

Tämän lisäksi julkishallinto kykenee tehostamaan palveluitaan, sillä laaja yhteistyöverkosto – uudenlainen avoin ekosysteemi – mahdollistaa kokonaisnäkymän asiakkaan hajallaan olevaan terveys- ja hyvinvointidataan. Lisätietoa Sitran reilun datan IHAN-projektista löydät täältä.

Reilu datankäyttö rakentaa luottamusta, ja sen avulla Suomeen voidaan myös rakentaa houkutteleva terveys- ja hyvinvointialan tutkimus- ja kehitysympäristö. Luottamus eri toimijoiden välillä mahdollistaa poikkeuksellisen hyvin paitsi tutkimukselliset ekosysteemit, myös innovatiivisen palvelukehityksen terveysalan yrityksille.

Säänneltyyn ja luotettavaan viranomaisdataan yhdistetty asiakkaan reaaliaikainen data  luo tulevaisuudessa uusia palveluita. Sitran reilun datan pilottihankkeet ovat kehittäneet aivan uudenlaisia, hyvinvointia lisääviä ratkaisuja.

Tule katsomaan, miten tehdään matka potilaskeskeisestä terveydenhuollosta ihmislähtöiseen hyvinvointiin!

Tutustu The HIMSS & Health 2.0 European Conferencen ohjelmaan ja ilmoittaudu tämän linkin kautta!

Tapahtuman tukijoina ja yhteistyökumppaneina toimivat sosiaali- ja terveysministeriö, Sitra, Business Finland, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, OuluHealth, Turku Science Park ja Messukeskus Helsinki. Yhteisenä tavoitteena organisaatioilla on parantaa terveydenhuoltoa tiedon ja teknologian avulla.

Mistä on kyse?