Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Tutkimus: Nuorten äänestysaktiivisuuden tukeminen tekstiviesteillä tehosi

Tekstiviestimuistutuksella voi lisätä nuorten äänestysaktiivisuutta. Vuoden 2023 eduskuntavaalien yhteydessä toteutetun tutkimuksen mukaan tekstiviestillä oli myönteinen vaikutus erityisesti nuoriin, joita äänestäminen kiinnostaa mutta joiden ympäristössä äänestysaktiivisuus on matala.

Kirjoittaja

Krista Takkinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Poiminta alkaa:

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko tekstiviestikampanja kustannustehokas tapa lisätä nuorten äänestysaktiivisuutta. Samankaltainen kokeilu haluttiin toistaa kansallisissa vaaleissa, joissa äänestysprosentti on yleisesti korkeampi.

Tutkimuksen toteuttajia olivat oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslian käyttäytymistieteellinen tiimi, Sitra ja Turun yliopisto.

Tutkimuksessa satunnaisesti valittuja 18–30-vuotiaita muistutettiin äänioikeudesta tekstiviestillä. Noin 30 000 nuorta sai tekstiviestin ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen ja päivää ennen varsinaisia vaaleja.

Tutkimuksen tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että vaalien yhteydessä lähetettävillä tekstiviestimuistutuksilla on mahdollista kasvattaa äänestysaktiivisuutta. Samalla on mahdollista vähentää äänestyskäyttäytymisen eriarvoisuutta.

Päätelmä perustuu toisaalta siihen, että demografisten ominaisuuksiensa perusteella todennäköisesti vähemmän äänestävien nuorten äänestysaktiivisuus nousi 2,1 prosenttiyksikköä, kun taas muissa ryhmissä se pysyi samana. Toisaalta tämän ryhmän sisällä vaikutus oli suurin niillä, jotka olivat äänestäneet edellisissä vaaleissa.

Tekstiviestikokeilut ovat olleet merkittäviä ja tutkimuspohjaa vahvistavia myös kansainvälisesti.

Muistutuksella oli myös positiivista vaikutusta viestin saaneiden nuorten kanssa samassa kotitaloudessa asuvien ja vähemmän todennäköisesti äänestävien äänestysaktiivisuuteen.

Kansainvälisesti katsottuna suomalaiset 18–29-vuotiaat nuoret äänestävät huomattavasti harvemmin kuin heitä vanhemmat suomalaiset. Tilastokeskuksen mukaan äänestysaktiivisuus oli matalaa vuoden 2023 eduskuntavaaleissa erityisesti 18–24-vuotiaiden miesten keskuudessa (52,9%).

Aluevaalien ja eduskuntavaalien tekstiviestikokeilut ovat olleet merkittäviä ja tutkimuspohjaa vahvistavia kokeiluja myös kansainvälisesti. Vastaavissa kansainvälisissä tutkimuksissa ei ole tutkittu yhtä laajasti äänestämisen leviämistä samassa kotitaloudessa asuviin läheisiin.

Koko tiedotteen voit lukea valtioneuvoston sivuilta.

Mistä on kyse?