archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vaikuttavuusinvestoiminen kiinnostaa Suomessa

Kirjoittaja

Saara Malkamäki

Asiantuntija, Hyvinvointiratkaisut

Julkaistu

Kevään aikana Sitra on tutkinut vaikuttavuusinvestoimisen (engl. impact investing), sen ekosysteemin luomisen ja siihen liittyvien mallien testaamista ja mahdollisuuksia Suomessa. Käytännössä tämä on tarkoittanut muun muassa erilaisten haastattelujen tekemistä, tilaisuuksien järjestämistä, aineistoihin ja kirjallisuuteen tutustumista ja kansanvälisiin tilaisuuksiin osallistumista. Viimeisin tilaisuus, Impact Investing -työpaja, pidettiin tiistaina 8.4. Sitrassa, jossa joukko mielenkiintoisia tahoja julkisesta sektorista, yritys-, järjestö- ja sijoitusmaailman edustajiin kokoontuivat yhteen keskustelemaan ja kuulemaan alustuksia vaikuttavuusinvestoimisesta.

Innostavan työpajasta teki se, että paikalla oli noin 35 henkilöä, jotka olivat kiinnostuneita vaikuttavuusinvestoimisen kentästä ja sen mahdollisuuksista Suomessa ja he edustivat monipuolista joukkoa yhteiskunnallisia toimijoita. Keskusteluissa päästiin hyvin alkuun siitä, mitä meidän kaikkien tulisi yhdessä tehdä, jotta Suomeen saataisiin rakennettua toimiva ja yhteiskuntaa monipuolisesti palveleva vaikuttavuusinvestointien ekosysteemi. Keskustelujen pohjaksi kuultiin alustukset Impact Invest Scandinavian puheenjohtaja Shawn Westcottilta, Demos Helsingin tutkija Juha Leppäseltä ja The Pop Up Companyn toimitusjohtaja Kari Aallolta

Shawn Westcott avasi, mitä vaikuttavuusinvestoiminen on, miten se näkyy maailmalla ja Ruotsissa ja miten vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemiä voidaan kehittää Pohjoismaissa. Westcott näki vaikuttavuusinvestoimisessa suuria mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Juha Leppänen Demos Helsingistä kertoi selvityksestä, jossa kartoitettiin, millaisia vaikuttavuusinvestoimisen kannalta relevantteja toimijoita Suomessa on ja millainen valmius heillä on ottaa vastaan vaikuttavuusinvestointeja. Relevantteja toimijoita löytyi sekä järjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten että startupien ja perinteisten yritysten joukosta. Kari Aalto The Pop Up Company:stä esitteli Social Impact Bond (SIB) -mallin, neljän suomalaisen kaupungin näkemykset mallista sekä ehdotuksia SIB-markkinan rakentamiseksi Suomessa. Kaupungit näkivät SIB-mallin kiinnostavaksi mahdollisuudeksi, johon liittyy haasteita. Markkinan rakentamiseksi The Pop Up Company ehdotti yksittäisten kokeilujen toteuttamista, mikä kasvattaisi markkinaa askel askeleelta.

Alustusten jälkeen työpajassa siirryttiin osioon, jossa osallistujat miettivät pienryhmissä, kuinka Suomeen saadaan rakennettua toimiva vaikuttavuusinvestointien ekosysteemi, joka tarjoaa sekä yksityishenkilöille että perinteisille sijoittajille mahdollisuuden kanavoida pääomiaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta tavoittelevien organisaatioiden toimintaan. Tavoitetilan toteutumiseksi tunnistettiin ehdotuksia, ajatuksia ja keinoja, joilla markkinaa voidaan edistää. Ensinnäkin vaikuttavuuden mittaamista tulisi kehittää erityisesti Suomeen soveltuvaksi, taloudellisen tuoton arvo pitäisi voida osoittaa sekä tietoisuutta vaikuttavuusinvestoimisesta tulisi levittää, mikä loisi kysyntää ja markkinaimua vaikuttavuusinvestoimisen tuotteille. Tärkeimmät yhteiskunnalliset haasteet, joihin vaikuttavuusinvestoimisen ratkaisuja voitaisiin soveltaa, tulisi tunnistaa ja löytää.

Myös yhteistyötä olisi hyvä lisätä yhteiskunnan eri tahojen välillä ja vaikuttavuusinvestoimisen riskiä pitäisi vähentää esimerkiksi portfoliosijoitusten kautta. Yksityishenkilöiden kohdalla joukkorahoitusta ehdotettiin edistettäväksi. Oleelliseksi nähtiin, että markkinan kehittymistä ja sen syntymistä edistäviin toimenpiteisiin tulisi tarttua nopeasti ketterän, kokeilevan ja monistettavan kehittämisen keinoin. Pilotit ja kokeilut nähtiin erityisen tärkeinä, sillä niiden avulla saadaan vakiinnutettua vaikuttavuuden mittaamista, lisättyä tietoisuutta, todennettua mahdolliset onnistumiset ja epäonnistumiset sekä rakennettua luottamusta.

Työpajan yhteenvetona voidaan todeta, että vaikuttavuusinvestoiminen kiinnostaa Suomessa ja sille löytyy paljon mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Sitra jatkaa osaltaan aiheen tutkimista ja haastaa kaikki toimijat mukaan tuomaan yhdessä vaikuttavuusinvestoimista Suomeen.

Kiitokset kaikille työpajaan osallistujille. Työpajan materiaalit löytyvät alta.

 

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Shawn Westcott: Impact Investing – Lessons globally and from Sweden (8.4.2014) from Sitra the Finnish Innovation Fund

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Juha Leppänen, Demos Helsinki: Vaikuttavuussijoittamisen kohteet Suomessa – kenelle, mitä, miten? (8.4.2014) from Sitra the Finnish Innovation Fund

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Kari Aalto: The Pop Up Company (8.4.2014) from Sitra the Finnish Innovation Fund

Mistä on kyse?