archived
Arvioitu lukuaika 7 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Venäjä-ohjelman aikajana

Kirjoittaja

Karoliina Luoto

Johtava asiantuntija, verkko, Avainaluekehitys

Julkaistu

Venäjä-ohjelman elinkaari

Ohjelma käynnistyy – tammikuu 2005

Sitran Venäjä-ohjelma käynnistyy tammikuussa 2005. Kolmevuotisella ohjelmalla oli kolme osatavoitetta, jotka kukin tukivat toinen toisiaan:

Strategia-osan tavoitteena oli määrittää Suomen ja Venäjän taloussuhteiden kehityksen visio keskipitkälle aikajänteelle sekä yksilöidä ja linjata strategiset toimenpiteet sen saavuttamiseksi.

Forum-osan tavoitteena oli lisätä avointa, epävirallista keskustelua, ideoida ja kehittää uutta taloudellista yhteistyötä sekä luoda laaja kontaktiverkosto suomalaisten ja venäläisten yksityisen sekä julkisen sektorin vaikuttajien välille.

Integraatio-osuus pyrki verkottamaan pk-yrityksiä, kehittämään ja edistämään yritysten välistä yhteistyötä ja integraatiota, parantamaan kilpailukykyä ja aloittaa kansainvälinen liiketoiminta.

Venäjä-talousstrategia julkaistaan – syyskuu 2005

Suomen Venäjä-talousstrategia Kaupasta kumppanuuteen valmistui syyskuussa 2005 johtavien suomalaisten Venäjä-asiantuntijoiden työn tuloksena ja se julkaistiin myös venäjäksi Moskovassa kuukautta myöhemmin. Strategian tärkeimmiksi tavoitetiloiksi vuodelle 2010 määriteltiin, että Venäjästä tulee Suomen talouskasvun keskeinen moottori; maiden välinen taloudellinen integraatio jatkuu ja syvenee; ja että Suomesta tulee maailman johtava Venäjä-asiantuntija.

Strategia sai runsaasti kansallista ja kansainvälistä huomioita ja sen toimenpiteitä toteutettiin käytännössä. Myös Suomen poliittinen johto ja Venäjän edustustot Suomessa ilmaisivat tukensa strategian tulevaisuuden näkemyksille ja ottivat sen toimenpiteitä esiin päätöksentekokeskusteluissa.

Metsäalan forum – tammikuu 2006

Kaupasta kumppanuuteen -talousstrategiassa otettiin esille neljä sektoria, jossa Suomesta on kehittynyt maailmanluokan erityisosaaja: metsäteollisuus, logistiikka, rakentaminen ja teknologiateollisuus. Sen lisäksi Suomelle on kertynyt pitkäaikaista kokemusta ja vahvaa liiketoimintaosaamista Venäjällä. Ensimmäisen täysimittaisen forumin aihealueeksi valittiin metsäteollisuus.

13.-15.1.2006 pidettiin ensimmäinen täysmittainen suomalais-venäläinen metsäteollisuusforum, jonka aikana syntyivät ensikontaktit ja avoimet keskusteluvälit osapuolten kesken. Forumin aikana keskusteltiin metsäteollisuuden globaaleista trendeistä ja Venäjän metsäteollisuuden kehitysnäkymistä sekä hahmoteltiin yhteistyömalleja.

Teollisuuskylähanke – helmikuu 2006

Venäjä-ohjelman teollisuuskylähanke sai alkunsa ohjelman pk-yritysten tarpeesta etabloitua turvallisemmin yhdessä laajalla yrityspohjalla, jolloin pystyttiin saamaan paremmat rahoitus- ja investointiedut ja jakamaan riskejä. 13.2.2006 pidetyssä tilaisuudessa suomalaiset rakentajat ja pääoma- ja kiinteistösijoittajat kertoivat kiinnostuksistaan lähteä mukaan teollisuuskylähankkeeseen. Eri tuotantolaitosten edustajat valitsivat hankkeelle sopivimman tontin ja suomalaisen kiinteistösijoittajan.

Teollisuuskylän toimintakonseptissa kiinteistösijoittaja muodostaa Venäjälle hallinnointiyhtiön, joka rahoittaa ja hallinnoi teollisuuskylähankkeen kiinteistöasiat ja mahdollisesti järjestää oheispalvelut (taloushallinto, juridiikka, pankkitoiminta jne.). Yritysten venäläiset tytäryhtiöt solmivat vuokra- ja palvelusopimukset em. hallinnointiyhtiön kanssa. Sitran roolina oli koota yritykset, rahoittaa teollisuuskylähankkeen suunnittelua ja neuvotella aluehallinnon kanssa mahdollisista investointiehdoista ja muista mahdollisista tuista.

Vaikka teollisuuskylähanke on vielä kesken Venäjä-ohjelman loppuessa, Sitran lanseeraama teollisuuskyläkonsepti on ollut jo mallina muille toimijoille heidän uusissa hankkeissaan.

Ympäristöalan Venäjä-verkosto – elokuu 2006

Ympäristö- ja Venäjä-ohjelman yhteinen ympäristöalan Venäjä-verkosto selvitti jätehuollon ja itsenäisen energiantuotannon hankkeita Venäjältä sekä kansainvälisiä rahoituslähteitä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeille. Hankeselvityksen perusteella klusterit kävivät neuvottelemassa Tatarstanin tasavallan, Kalugan, Moskovan ja Pietarin alueiden sekä Pietarin kaupungin kanssa itsenäisen energiatuotannon ja jätehuollon pilottiprojekteista. Matkoilla luotiin käsitys alueiden energia- ja ympäristöhuollon nykytasosta ja mahdollisista investointitarpeista sekä luotiin kontakteja alan viranomaisten, kunnallispalvelulaitosten ja yritysten välille. Tatarstanin ja Kalugan alueen kanssa allekirjoitettiin yhteisymmärrysmuistio. Pietarin kaupungin ja Leningradin alueen kanssa yhteisymmärrysmuistiota valmistelee hankkeen jatkaja Lahden tiede- ja yrityspuisto.

Rakennusalan forum – syyskuu 2006

Suomen ja Venäjän rakennusalan tulevaisuuden näkymiä ja yksityisen sektorin välisiä yhteistyömalleja käsiteltiin syyskuussa 2006 pidetyssä suomalais-venäläisessä rakennusalan forumissa. Rakennusforum poiki aloitteita kahdenvälisten strategisten kumppanuuksien luomiseksi ja tuotti uusia näkökulmia rakennusalan Venäjä-strategiaprosessiin. Suomen rakennusalan Venäjä-strategia julkaistiin 28.11.2006 Rakennusteollisuus RT ry:n toimesta.

Strategian tavoitteena on tuplata Venäjälle vietävä rakennusalan volyymi lyhyessä ajassa (2010-12) sekä erityisesti saada pk-sektori mukaan. Rakennusalan keskeiset toimijat kokoontuivat Tekesin johdolla 01.12.2006 pohtimaan strategian toteutusta ja työnjakoa alan kansainvälistymisprosessissa Venäjälle.

Logistiikka-alan forum – marraskuu 2006

Helsingissä järjestettiin 21.-23.11.2006 suomalais-venäläinen logistiikkaforum yhteistyössä venäläisen think tankin, Center for Strategic Researchin kanssa. Osallistujat edustivat korkean tason yhteiskunnallisia ja talouselämän vaikuttajia Suomesta ja Venäjältä, jotka myös osallistuivat EU:n ja Venäjän liikenne- ja logistiikkadialogiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Osallistuminen oli aktiivista, alustukset korkeatasoisia ja keskustelu avointa ja uusia näkökulmia avaavaa. Forumin pohjalta venäläiset tahot ovat jo esittäneet suomalaisille erilaisia kumppanuushankkeita.

Innovaatio- ja rahoitusforum – lokakuu 2007

Suomalais-venäläinen Innovaatio- ja rahoitusforum pidettiin 10.10.2007 Pietarissa yhdessä Russian Venture Capital Assosciation kanssa Venture Forum & Fair -tapahtuman yhteydessä. Forum käsitteli innovaatiotoimintaan ja rahoitukseen liittyviä teemoja sekä cross-border -yhteistyömahdollisuuksia. Siihen osallistui n. 50 alan suomalaista ja venäläistä toimijaa. Pääpuhujana oli Venäjän tiede- ja opetusministeri Andrei Fursenko. Forumin yhteenvedossa koottiin mahdollisuuksia Suomen ja Venäjän väliseen innovaatioalan yhteistyöhön sekä pohdittiin siihen liittyviä työkaluja:

  • Venäläisiä tutkimuslaitoksia ja yrityksiä aktivoitava EU-projekteihin yhdessä suomalaisten yritysten ja laitosten kanssa
  • Tekes-rahoitusta on saanut 69 suomalais-venäläistä yhteishanketta, yhteensä 10 M€ vuosina 2002–2006
  • Kahdenvälistä kanssakäymistä syntyy luonnollisesti yritysten integraatioprosesseissa niiden perustaessa omia teknologiakeskuksiaan
  • Tutkijavaihtoa lisättävä molempiin suuntiin
  •  Yliopistoyhteistyötä lisättävä

Ympäristöalan forum – maaliskuu 2007

Suomalais-venäläisen ympäristöalan forum pidettiin Lahdessa 21.-23.03.,  ja siinä keskityttiin ympäristöhuollon ja energiatuotannon haasteisiin, toimintaympäristön muutoksiin sekä Kioton pöytäkirjan toteutukseen Venäjällä. Forumiin osallistui 50 suomalaista ja venäläistä alan vaikuttajaa. Forumin järjestäjinä olivat Sitran Ympäristö- ja Venäjä-ohjelmat yhdessä Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy:n (LTYP) kanssa. Venäläinen ”The Wood Industry Confederation of Northwest Russia” antoi arvokasta apua venäläisten osanottajien valinnassa.

Forumin perusteella voitiin tehdä selviä toimenpide-ehdotuksia:

1) LTYP:n kannattaa rakentaa venäläisten tahojen kanssa pysyvä ohjelma, jonka puitteissa on viranomaisten ja yksityissektorin tapaamisia. Erityisesti pitää edistää kaupallisten suhteiden kehittämistä sekä teknologiayhteistyötä. Venäjän alueilla on kiinnostusta kehittää jätehuoltoa, ja tässä on rooli suomalaisilla konsultti-, teknologia- ja palveluyrityksillä.

2) Venäjällä on kiinnostusta hakea koettuja malleja ympäristöasioihin ”saman säätilan” maista. Siksi tulee edistää vaikuttajavierailuja Venäjältä Suomeen myös ympäristö- ja energia-asioissa.

LTYP jatkaa Sitran Ympäristö- ja Venäjä-ohjelmien aloittamaa ympäristöalan Venäjä-verkostoa.

Kumppanuusforum – marraskuu 2007

Suomalais-venäläinen kumppanuusforum pidettiin 15.11.2007, ja se oli samalla Venäjä-ohjelman päätöstilaisuus. Siihen osallistui 325 julkisen sektorin vaikuttajaa ja liike-elämän johtajistoa Suomesta ja Venäjältä. Forum käsitteli Suomen ja Venäjän välisten taloussuhteiden keskeisiä asioita, joista jotkut ovat päivän polttavassa tilanteessa ja poliittisessa keskustelussa. Kontakteja luotiin runsaasti ja venäläiseltä osapuolelta oli edustettuina aivan uusia, kaupallisia tulevaisuuden toimijoita. Forum oli sekä suomalaisten että venäläisten osallistujien mielestä menestys ja sen ajoitus täydellinen Venäjän uuden hallituksen jäsenten esiintymiselle ja suhteiden vahvistamiselle Suomessa. Talouskomission puheenjohtajat saivat mahdollisuuden tavata saman vierailun aikana.

Forum poiki uusia ehdotuksia yhteistyömuodoista mm. innovaatioalan yhteisseminaarista Venäjällä sekä kiinnostusta mittaviin Pietarin satama-alueen kehittämishankkeisiin. Myös ympäristö-, logistiikka- ja metsäalat löysivät uusia keskustelunaiheita.

Forum edisti myös neljän suomalaisen yrityksen investointien toteutumista Kalugan alueella. Yritykset allekirjoittivat investointisopimukset mm. keskusvarasto- ja logistiikkakeskushankkeesta, tuotantolaitoksista ja teollisuuskylästä, kokonaisarvoltaan alkuvaiheessa 60 miljoonaa euroa. Teollisuuskylän edistyessä investoinnit kohoavat 750 miljoonan asti. Sitra allekirjoitti myös aiesopimuksen ympäristöhankkeiden toteutuksesta Kalugan alueella.

Ohjelma päättyy

Yleisesti voidaan sanoa, että Venäjä-ohjelman ajoitus onnistui loistavasti, koska monet Venäjän muutokset etenivät ja Venäjän talous kasvoi edelleen yli ennusteiden. Lisäksi ohjelma toimi herättäjänä Venäjä-asioissa ja selkeytti erityisesti yritysten näkemyksiä Venäjästä ja antoi niille luotettavaa tietoa Venäjän mahdollisuuksista.

13.12. järjestettiin Helsingin Wanhassa Satamassa päätöstilaisuus yritysten edustajille. Heidän mukaansa Venäjä-ohjelma oli:

  • ”antanut  sysäyksen konkreettiseen Venäjälle etabloitumiseen”
  • ”tuonut hyviä venäläisiä kontakteja”
  • avannut sellaisia ovia, jotka ilman Sitraa eivät olisi pk-yritykselle avautuneet
  • tuonut käytännön hyötyä verkotuttaessa muiden yritysten ja sidosryhmien kanssa

 

Mistä on kyse?