archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ympäristöohjelman aikajana

Kirjoittaja

Karoliina Luoto

Johtava asiantuntija, verkko, Avainaluekehitys

Julkaistu

Ympäristöohjelman elinkaari

Ohjelma käynnistyy – maaliskuu 2005

Sitran Ympäristöohjelman operatiivinen toiminta alkoi maaliskuussa 2005. Kolmevuotisen ohjelman tavoitteiksi asetettiin ympäristöliiketoiminnan kasvattaminen ja kansainvälisille markkinoille verkostoitumisen edistäminen. Lisäksi haettiin uusia ratkaisuja alan rahoituspohjan kasvattamiseksi. Välineinä käytettiin yritysrahoitusta, strategiaprosessia, verkostohankkeita, ympäristöalan ennakointia sekä selvityksiä ja kokeiluhankkeita.

Ennakointitoiminta osaksi ohjelmaa – elokuu 2005

Ympäristöohjelman ennakointitoiminta käynnistyi syksyllä 2005 pidetyllä seminaarilla ja ympäristöteknologian ennakointia koskevan taustaselvityksen laatimisella. Koko ohjelman ajan jatkuneessa ennakointiprosessissa haettiin uusia avauksia ja kartoitettiin tulevaisuuden heikkoja signaaleja. Työryhmätyöskentelyssä keskityttiin ensin tulevaisuuden megatrendien ja heikkojen signaalien tunnistamiseen ja myöhemmin ennakointitiedon hyödyntämiseen ja levittämiseen sidosryhmille. Myös helmikuussa 2007 julkistettu kansallinen ympäristöliiketoiminnan toimintasuunnitelma laadittiin ennakointityön osana. 

Ympäristöalan ennakointi siirtyi ympäristöministeriön vetovastuulle syksyllä 2007.

Sitra perustaa kansainvälisiä yritysverkostoja – syyskuu 2005

Ympäristöyritysten kenttä on niin Suomessa kuin maailmallakin hajanainen. Verkostojen hallinta ja yhteistyö on siksi keskeistä alan kehittämiseksi ja kehittymiseksi. Ympäristöohjelma panosti verkostotoiminnan kehittämiseen ja oli mukana perustamassa verkostoja Venäjälle, Kiinaan, Yhdysvaltoihin ja Baltian maihin. Verkostojen toiminta jatkuu eri sidosryhmien vetäminä myös Ympäristöohjelman päättymisen jälkeen.

Ohjelman ensimmäinen pääomasijoitus Watrec Oy:hyn – huhtikuu 2006

Ympäristöohjelman ensimmäinen sijoitus tehtiin Watrec Oy:hyn huhtikuussa 2006. Ympäristöohjelman salkkuun kertyi kaikkiaan viisi yritystä. Watrecin lisäksi kohdeyrityksiin kuuluivat AW-Energy Oy, Stellac Oy, Syncron Tech Oy ja Waterix Oy. Sitran omistusosuus Chempolis Oy:stä myytiin vuoden 2006 lopussa. 

Sitra jatkaa sijoitustoimintaa ympäristö- ja energiasektoreilla myös Ympäristöohjelman päättymisen jälkeen. Ympäristöohjelman tehdyt ja alalle tehtävät uudet sijoitukset siirtyivät vuoden 2008 alusta lähtien Sitra Ventures -tiimin vastuulle. Poikkeuksena tästä AW-Energy Oy siirtyi Sitran Energiaohjelman sijoitussalkkuun.

Cleantech Finland tavaramerkki rekisteröidään – tammikuu 2007

Sitra rekisteröi Cleantech Finland -tavaramerkin 31.1.2007. Tavaramerkki on toiminut yhteisenä sateenvarjona, jonka alla suomalainen ympäristöliiketoiminta ja –osaaminen on voinut esiintyä esimerkiksi kansainvälisillä messuilla ja jota on voitu hyödyntää alan kansainvälisessä markkinoinnissa. Tavoitteena on rakentaa suomalaisesta ympäristöliiketoiminnasta kansainvälisesti tunnettu brändi. 2008 alusta lähtien työtä jatkavat Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Finpro ry.

Ympäristöliiketoiminnan Cleantech Finland – toimintasuunnitelman julkistaminen – helmikuu 2007

Osana Ympäristöohjelmaa käynnistettiin kesäkuussa 2006 prosessi kansallisen toimintaohjelman luomiseksi. Sitra kutsui strategiaprosessiin 23 henkilön ryhmän, joka koostui alan yritysten toimitusjohtajista, päätöksentekijöistä sekä yritysten ja julkishallinnon asiantuntijoista. Toimintaohjelmassa määriteltiin tavoitetila ja visio alan kasvulle ja viennin kehittymiselle. Kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi suunniteltiin strategiset toimenpiteet, jotka vaativat yhteistä panostamista. Kansallisen toimintaohjelman toteuttamisella voidaan varmistaa alan kasvun ja kansainvälistymisen vauhdittamisen jatkuvuus. Toimintaohjelman toimeenpano jatkuu lukuisissa Ympäristöohjelman sidosryhmien kuten Elinkeinoelämän keskusliiton, Finpron, kansallisen ympäristöteknologiaklusterin, ympäristöministeriön ja ympäristöyritysten liiton käynnistämissä hankkeissa.

Ympäristöalan yritysten kasvunäkymät hyvät – toukokuu 2007

Sitra tutki ympäristöalan yritysten kasvua ja tulevaisuudennäkymiä vuoden 2007 aikana. Tammikuussa 2007 toteutetussa tutkimuksessa haastateltiin kaikkiaan 803 cleantech-alalla toimivaa yritystä. Sen mukaan alan yritykset pitävät tulevaisuudennäkymiä hyvinä ja uskovat nopeaan kasvuun lähitulevaisuudessa. Lähes puolet tutkituista yrityksistä arvioi yrityksensä cleantech-alan liikevaihdon kasvavan yli 10 prosenttia vuodessa seuraavan kolmen vuoden aikana. Näkemys vahvistui, kun Sitra lokakuussa 2007 teki 300 alan pk-yritystä kattavan selvityksen. Se osoitti, että ympäristöyritysten liikevaihto kasvoi vuonna 2006 jo 18 prosenttia.

Cleantech-rahasto – lokakuu 2007

Vuoden 2007 syksyllä luotiin pohja pitkäjänteiselle pääomarahoitukselle, kun Sitra ja Ruotsin johtaviin pääomasijoittajiin kuuluva Provider Venture Partners AB sopivat yhdessä cleantech-rahaston perustamisesta. Rahasto tulee käynnistyessään toimimaan aluksi Suomessa ja Ruotsissa, mutta sen tavoitteena on laajentua myöhemmin kaikkiin Pohjoismaihin. Sitra jatkaa sijoitustoimintaa ympäristösektorilla oman pääomasijoittamisen ohella rahastosijoittajana.

Ohjelma päättyy

Ympäristöohjelma päättyi aikataulunsa mukaisesti joulukuussa 2007. Ponnistelut ympäristöliiketoiminnan edistämiseksi Suomessa eivät kuitenkaan päättyneet, sillä useat ohjelman hankkeet jatkuvat uusissa käsissä. Ympäristöohjelma oli katalysoinut kehityksen liikkeelle.

Cleantech Finland –tuotemerkki luovutettiin Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ylläpitämän Elinkeinoelämän ympäristöfoorumin käyttöön.

Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi perustetaan

Elinkeinoelämän ympäristöfoorumi perustettu jatkamaan Ympäristöohjelman työtä. Foorumin tarkoitus on koota yhteen ja verkottaa yrityksiä, joilla on yhteinen intressi ympäristöliiketoiminnan edistämisessä.

Ympäristöfoorumin verkkosivut »

FECC jatkaa ainakin kolme vuotta – kesäkuu 2008

Finnish Environmental Cluster for China FECC-hanke on varmistanut edellytykset jatkaa toimintaansa ainakin seuraavat kolme vuotta. Lahden tiede- ja yrityspuiston hallinnoima hanke verkottaa ja auttaa suomalaisia ympäristöyrityksiä Kiinan nopeasti kasvaville markkinoille.

Finnish Environmental Cluster for China »

Suomelle ympäristöteknologian osasto Intiaan – syyskuu 2008

Finpro vastaa ympäristöteknologian osaston perustamisesta Euroopan Kaupan ja Teknologiayhteistyön Edistämiskeskukseen Intiaan. Osasto vastaa Euroopan ympäristöteknologian liiketoiminnan ja tutkimusyhteistyön edistämisestä Intiassa yhteistyössä muiden Intiassa toimivien Euroopan maiden kansallisten organisaatioiden kanssa. Tämän rinnalla Finpro kehittää Cleantech Finland-brändiä.

Katso tiedote Finpron sivuilta »

Suomalainen cleantech-osaaminen esillä Ranskan TV:ssä Tammikuu 2009

Suomalainen cleantech-osaaminen oli esillä Ranskan TV8:ssa. Lähes puolituntinen dokumentti Finnish environment and new environmental technologies kertoi Sitran ympäristöohjelmasta ja suomalaisista yrityksistä.

Cleantech EK:lle Joulukuu 2008

Cleantech Finland-brändin omistus siirtyy Elinkeinoelämän keskusliitolle. Finpro toimii jatkossa brändin tärkeimpänä operaattorina.

Mistä on kyse?