Vierailija
Arvioitu lukuaika 3 min

3D-ajattelutavalla kohti uusia innovaatioita

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja ennaltaehkäisystä syntyy uusi nousuala. Se luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti pk-yrityksillä on nyt etsikkoaika verkottua, luoda monialaisia palveluita ja tehdä yhteistyötä.

Kirjoittaja

Päivi Hamarus

KT, FM Erikoissuunnittelija, Keski-Suomen ELY-keskus

Julkaistu

Helteinen kesä on takana. Kesähelteellä tarvitsemme paljon vettä. Raikkain vesi on virtaavaa, liikkeellä olevaa. Niinpä esimerkiksi on todettu, että juokseva hanavesi päihittää pulloveden. Myös pohjavesialueina parhaita ovat hiekasta ja sorasta koostuvat harjut ja rantakerrostumat sekä löyhärakenteiset hiekkaiset moreenimuodostumat.

Seisova vesi muodostaa hyvän alustan bakteereille ja alkaa hyvin pian haisemaan. Tarvitaan siis ekosysteemi, jossa on virtausta. Ekosysteemissä vesi virtaa ja hapettuu, mikä tekee sen raikkaaksi.

Sama ilmiö on ihmisten välisissä innovaatioekosysteemeissä. Niihin tarvitaan virtausta ja huokoisia pintoja yhteistyölle. Muuttuva toimintaympäristö edellyttää uutta osaamista ja uusia ratkaisuja. Siihen tarvitaan yhteiskehittämistä, yhteistyötä ja dynaamisia verkostoja jo nyt.

Tulevaisuudessa vaikuttavuuden ja laadun merkitys korostuvat. Tärkeintä on se, että saamme palvelut ajallaan ja laadukkaasti.

Tulevaisuus avaa uusia bisnesinnovaatioita  

Pieni ihminen on ymmällään. Mistä tilaan taksin nykyään? Kuinka monta applikaatiota tarvitaan? Entä sotepalvelut tulevaisuudessa? Palvelut ovat muutoksessa, ja tulevaisuudessa maakunta- ja sote-uudistus luo uusia mahdollisuuksia pk-yritysten toimintaan.

Se tarkoittaa julkisen ja yksityisen vahvempaa yhteistyötä. Uudenlaisille bisnesinnovaatioille avautuu uusia väyliä. Sotepalveluiden ja kasvupalveluiden osalta voidaan saavuttaa uudenlainen integraatio työllisyyden ja innovaatioiden edistämiseksi, jossa tavoitteena on saada muotoiltua entistä kokonaisvaltaisempia palveluita ja palveluketjuja asiakkaan näkökulmasta.

Miten voimme kaikki voimat yhdistämällä saada jotain, mitä ei vielä ole?

Tarvitaan tahtoa ja kykyä uudenlaiseen yhteistyöhön

Terveys- ja sosiaalialan yritysten määrä on laskenut viime vuosina ja suurimmissa yrityksissä henkilökunnan määrä ja liikevaihto on noussut. Jatkossa maakunta voi toiminnallaan vahvistaa tai heikentää pk-yritysten toimintaedellytyksiä. Suurempi määrä yrityksiä tuottaa enemmän innovaatioita.

On hyvä, että asiakkailla on valittavana riittävä määrä palveluntuottajia ja että palvelutuotanto on monipuolista. TEM:in selvityksen (”Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoimintaedellytykset sosiaali- ja terveysalalla”) mukaan ”iso haaste pk-yrityksille on puutteellinen liiketoimintaosaaminen ja mahdollisuudet investoida palveluiden kehittämiseen”.

Tässä voidaan hyödyntää erilaisia rahoitusinstrumentteja, rakentaa verkostoja ja kyetä ajattelemaan uudella tavalla. Mitä esimerkiksi franchising, yhteiskäyttö tai operaattorimallit voisivat tarkoittaa pk-yritysten yhteistyössä?

3D-yhteistyötä tarvitaan

Tutkimus-, kehittäminen ja innovaatiotoiminta (TKI) on innovaatioiden luomisessa merkittävässä roolissa. Siinäkin on katsottava asioita laajemmin. Osaamista on etsittävä laajasti kansainvälisiltä kentiltä ja sitä on kyettävä soveltamaan alueelle ja aluille.

Teknologiassa puhutaan 3D-skannauksesta, moniulotteisesta tavasta hahmottaa maailmaa. Samoin tulevassa on nähtävä alueen tila ja tulevaisuuden tahtotilan edellyttämät haasteet. On nähtävä lähelle ja kauas, taaksepäin ja eteenpäin, ja samalla tiedettävä mitkä ovat potentiaalit ja kuinka kauas halutaan kurottaa.

Miten vaikkapa maakunnan TKI-toiminta kokoaa parhaan osaamisen eri puolilta maailmaa? Miten se verkottaa osaajat ja miten tutkimustulokset sovelletaan käytäntöihin? Miten innovaatioiden patentit kotiutuvat alueen yrityksiin?

Oleellista on ekosysteemit, joissa sen osat kiihdyttävät toisiaan parempaan. Osaoptimointi sen sijaan tappaa yhteistyön ekosysteemissä – siksi aito yhteistyö ja luottamus korostuvat tulevaisuudessa.

Eikä ”vain” korostu: yhteistyö eri tahojen välillä kansainvälisesti, maakunnassa, alueella ja alueiden välillä on elinehto.

Mistä on kyse?