archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

AmisHack syntyi uusien toimintatapojen kehittämiseen

Ryhmien hackatoniin valikoituneet ehdotukset toivat esille erinomaista näkemystä hyvään oppilaitoksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön.

Kirjoittajat

Tuomo Palokangas

Aikuiskoulutusjohtaja, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Satu-Maria Salmi

Projektikoordinaattori, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Julkaistu

Sitra esitteli Soteuttamo-hankettaan syksyllä Lapissa ja osana esittelyä tuli esille käytetty hackaton-menetelmä uusien ideoiden kehittämiseen.

Lappia on paitsi itse kovassa kehitysvauhdissa, myös osana valtakunnallista Parasta osaamista -hanketta kehittämässä uusia toimintatapoja ammatillisen koulutuksen toimijoiden yhteisiksi toimintatavoiksi.  Menetelmät uuden kehittämiseen on vahvassa etsinnässä. Hackaton alkoi esiintyä Lappian puheissa syksyn aikaan useammin ja useammin.

Alkuun se unohdettiin ehkä liian massiivisena ja laajana toteutuksena, mutta lopulta Parasta osaamista -hankkeen toimijat tarttuivat ideaan ja yhdessä Sitran Elina Eerolan kanssa lähdettiin kehittämään AmicHack-versiota hackatonista. Ja siitähän tuli hyvä!

Ensimmäinen kokemus oli positiivinen

Lappialla oli jo keväällä käynnistetty Työelämä- ja rekrymessujen valmistelu marraskuulle 2017 ja sen tarkoituksena oli paitsi tuoda esiin Lappian toimintaa, niin myös erityisesti tiivistää yhteistyötä työelämän ja yritysten kanssa sekä tuoda esille ammatillisen koulutuksen reformin 1.1.2018 voimaan astuvia muutoksia.

Tähän yhteyteen alkoi vaikuttaa enemmän kuin sopivalta kehittää opiskelijoita, oppilaitoksen henkilökuntaa, työelämä- ja yrityskumppaneita yhdistävä Amishack ja niin tapahtui. Hyvässä yhteistyössä Sitran kanssa aloimme muotoilemaan kilpailun kulkua, tavoitteita ja kriteerejä. Osallistujia neljään ryhmään löytyi hyvin ja AmisHackin ilmapiiri oli käsinkosketeltavan innostunut, kun mentorit sparrasivat ryhmiä.

AmisHackiin osallistui myös Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen johtaja Anni Miettunen. Onhan Parasta osaamista yksi Opetushallituksen kärkihankkeista ja AmisHack yksi hankkeen toteutuksista. Anni Miettunen toivotti kilpailijoille rohkeutta ja avasi ammatillisen koulutuksen reformin näkökulmia kilpailuun osallistujille saatteeksi.

Voittajaksi idea applikaatiosta opiskelijoille, opettajille ja työnantajille

Hackatonissa ryhmät tarttuivat annettuihin haasteisiin innolla:

  • Haaste 1. ”Porkkanat” – Millä keinoin työnantajia voidaan motivoida ottamaan opiskelijoita työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen (koulutussopimus, oppisopimus) ja työllistämään opiskelijoita?
  • Haaste 2. ”Oppimisympäristöt” – Miten monipuolistetaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista?
  • Haaste 3. ”Kumppanuus” – Millaisia yhteistyön muotoja kumppanuus voisi sisältää?

Ryhmien kilpailuun valikoituneet ehdotukset toivat esille erinomaista näkemystä hyvään oppilaitoksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön.

Ryhmissä ideoitiin mm. Ruotsiin ja Norjaan suuntautuvaa leirikoulua, työpaikkaohjaajakorttia, työpaikalla tapahtuvaa oppimista sesongeissa, Tornio 400 v. 2021 yhteistyötä ja sovelluskehittämistä.

Tuomaristo valitsi voittajaksi idean AmisApp:ista. AmisApp on sovellus, jota voivat hyödyntää sekä opettajat, opiskelijat kuin työnantajatkin verkostoitumiseen, matalan kynnyksen viestintään, arviointiin kuin palautteenantoonkin. Voittajaryhmä palkittiin Lappian lahjakortein.

Tiiviissä yhteistyössä Lappian kanssa yritykset voivat vaikuttaa tulevaan yhteiseen toimintatapaan. Yhdessä otamme askelia rohkeasti uuteen!

Mistä on kyse?