archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Aurinkoenergia pakolliseksi

Kirjoittaja

Jukka Noponen

Julkaistu

Aurinkoenergia tulee – ellei pakolliseksi, niin ainakin välttämättömäksi osaksi talotekniikkaa. Eurooppa valmistautuu energiatehokkuusdirektiivin jalkauttamiseen kymmenen vuoden kuluessa. 1.1.2021 kaikki uudisrakentaminen on lähes nollaenergiatasoista. Muutos on suuri, vaikka kansallisesti ”lähes” voi tarkoittaa eri asioita.

Ranskalaisen CEA LETI -tutkimuslaitoksen mukaan Ranskassa tullaan vaatimaan, että uudet asunnot tuottavat enemmän energia kuin ne kuluttavat vuodesta 2020 alkaen. Tämä tarkoittaa, että aurinkoenergian hyödyntämisestä tulee pakollista. Muutokseen liittyy monia energiavallankumouksellisia asioita. Taloihin tulee paljon säätötekniikkaa ja automaattisia toimintoja. Toisaalta myös vuosituhansia tunnetut luonnonmukaiset auringon valoon ja lämpöön sekä ilmanvaihtoon liittyvät ilmiöt palaavat arvoonsa. Ranskassa muutos on vallankumous, koska aurinkokeräimiä näkyy varsin vähän katoilla tällä hetkellä, ja tavallisen kansalaisen sähkölaskusta voi lukea, että 82 % tuotetusta sähköstä tulee ydinvoimaloista.

Ranska ei ole tietenkään yksin liikkeellä. Englannissa pyritään samaan jo vuonna 2016 hyödyntäen kompensointimenettelyjä. Norjan kansallinen energiatehokkuuden tiekartta tähtää nollatasoon ilman ”lähes”-sanaa vuoteen 2027 mennessä. Myös Tanskan, Ruotsin ja muidenkin maiden arviot vuodelle 2020 viittaavat merkittävään aurinkoenergian hyödyntämiseen.

Muutokseen valmistautumisessa Suomenkaan ei tulisi jäädä jälkeen Euroopassa tapahtuvasta kehityksestä. Kymmenen vuotta on lyhyt aika valmistautumiseen. Aurinkoenergia ei ole taloudellisesti kannattava ratkaisu – toistaiseksi. Jotta siitä tulisi sellainen ja olisimme kehityksessä mukana, tarvitaan ennen kaikkea kannusteita kuluttajille aurinkoenergian käyttöönottoon.

 

Tämä teksti on siirretty 22.6.2011 osoitteesta blogi.www.sitra.fi. Aikaisemmat kommentit:

# Twitter Trackbacks for Blogi : Aurinkoenergia pakolliseksi [www.sitra.fi] on Topsy.com
22. helmikuuta 2011 19:17 by Twitter Trackbacks for Blogi : Aurinkoenergia pakolliseksi [www.sitra.fi] on Topsy.com *2

PingBack http://topsy.com/blogi.www.sitra.fi/blogs/blogi/archive/2011/02/22/aurinkoenergia-pakolliseksi.aspx?utm_source=pingback&utm_campaign=L2

_________________________

# re: Aurinkoenergia pakolliseksi
2. maaliskuuta 2011 12:24 by Petteri Huuska *2

Aurinkosähkö

Aurinkosähkö on toistaiseksi eräs kustannustehottomimmista energiantuotantomuodoista, sillä sen tuotantokustannus on noin 25-40 c/kWh ja takaisinmaksuaika Suomessa 40-70 vuotta. Se käyttää nykymuodossaan myös paljon harvinaisia mineraalija, jotka saattavat maapallolta ehtyä. Samalla rahalla voidaan tuottaa 5 kertaa enemmän energiaa esim. suurimuotoisella tuulivoiman tuotannolla (jonka takuuhinta on vain 8,3 c/kWh). Aurinkosähkö aiheuttaa myös valtavan haasteen sähköverkolle, kun se tuottaa kuumina kesäpäivinä suuren jännitteen mutta öisin ei mitään, jolloin sitä varten joudutaan rakentamaan kalliita ja paljon päästöjä aiheuttavia varajärjestelmiä. Keskittävä aurinkosähkö on eri asia, siinä on periaatteessa järkeä kun se voi tuottaa yölläkin sähköä. Aurinkosähkön laajamittainen tuotanto edellyttää kallista superverkkoa, jotta sähköä voidaan siirtää eri alueille tuotannon mukaan (jollei sitä varastoida kalliisti esim. akkuihin tai vetyyn). Aurinkosähkö voi maksimissaan olla (ilman keskittävää aurinkosähköä) nykykustannuksilla vain marginaalinen energiantuotantomuoto ja toistaiseksi (ennen kennojen halpenemista) kannattaa rahat laittaa mm. tuulivoimaan ja maatilojen biokaasusähköön maksimaalisen hyödyn aikaansaamiseksi. Huomattavasti aurinkosähköä tärkeämpää ja tehokkaampaa on kiristää energiankulutusnormeja mahdollisimman nopeasti.

Aurinkolämpö

on usein kustannustehokasta ja sitä kannattaisi edistää. Ongelmana meillä on kuitenkin CHP-tuotanto, jonka edellytyksiä kaukolämpöalueella aurinkolämpö heikentää etenkin kesäisin (korvaava sähkö voi olla Helsingissä kivihiililauhdetta, jos Helsingin kesäinen maakaasuun perustuva CHP-sähköntuotanto vähenee lämmönkulutuksen pienentyessä). Tosin ongelma voitaisiin ratkaista vähentämällä polttoon perustuvaa sähkön ja lämmöntuotantoa ja lisäämällä poltottomia muotoja (tuulivoima, ydinvoima, lämpöpumput, aurinkolämpö). Kotimaisen maatalouden biokaasun hyödyntäminen lienee elinkaaripäästöiltään, olkien, oksien ja harvennushakkuupuun ohella lähes ainoa ekologisesti ja ilmastollisesti kestävä polton muoto.

__________________________

# re: Aurinkoenergia pakolliseksi
1. toukokuuta 2011 15:49 by Markku Metsävuori *2

Mikä on eteläisen julkisivuseinän takaisinmaksuaika on parempi kysymys, kuin se onko aurinkopaneeli tuottoisa.

Mielestäni kaikki ne julkisivujen pinnat, jotka eivät ole mukanaa energiantuotossa tulisi kyseenalaistaa. Kyse on aivan sama kuin se että tuottava metsäpalsta jätetään istuttamatta.

Mielestäni on jopa edesvastuutonta rakentaa eteläisestä seinästä huonosti auringonvaloa kestävä pinta, jos se voidaan tehdä aurinkopaneeleilla tuottavaksi. Vaikkei tuotto olisi kuin 10w/m2 , mutta kun se on suuruusluokkaa 100w/m2.  Hintaa ei voi laskea tässä tapauksessa €/w , vaan €/m2 julkisivuna elinkaarimallin mukaan. Energiantuotto vain pienentää tätä €/m2 arvoa melko paljon.

Kaikki ne julkisivut, joissa kesän lämpö voidaan hyödyntää, kuten Porin uudessa uimahallissa päästään jopa 600-900W/m2.

Mikä on teidän rakennuksen elinkaarimallilla laskettu eteläisen seinäpinnan hinta €/m2 ?

Mistä on kyse?