archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Citius, altius, fortius – Rohkeudella ilmastonmuutoksen kimppuun

Olympialiikkeen innoittavat ja kannustavat tunnussanat sopivat täydellisesti ilmastonmuutoksen haasteeseen.

Kirjoittaja

Julkaistu

Olympialiikkeen innoittavat ja kannustavat tunnussanat Citius, altius, fortius – nopeammin, korkeammalle, rohkeammin!* sopivat moneen yhteyteen, kun kilvoitellaan kohti parempia suorituksia tai tavoitellaan jotain uutta.

Nämä tunnussanat sopivat täydellisesti ilmastonmuutoksen haasteeseen. Meidän on toimittava nopeammin, tähdättävä korkealle sekä ennen kaikkea oltava rohkeita. Päästövähennyksillä on kiire. Näpertely ei auta, vaan on ajateltava suuria, astuttava epämukavuusalueelle ja lähdettävä ennakkoluulottomasti tekemään muutosta. Tarvitsemme olympiahengen kaltaista kilvoittelua, ehkä kilpaakin, jossa parhaat suoritukset jalostuvat.

Ilmastonmuutoksen yhteydessä rohkeus on tähän asti ollut niukka luonnonvara. Itse uskon, että oikea tieto ja syvällisempi ymmärrys ilmiöstä lisäävät motivaatiota ja uskallusta lähteä toimimaan ilmaston hyväksi. Tämä oli myös lähtökohtana, kun Sitran johdolla lähdettiin valmistelemaan uutta ilmastonmuutoksen opetusmateriaalia.

Ensimmäinen kurssi, joka on rakennettu monitieteisenä yhteistyönä syntyneen Ilmasto.Nyt -materiaalin pohjalta, käynnistyy 2.11. Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa. Kurssi on avoin kaikille, joita kiinnostavat ilmastonmuutoksen tieteellinen tausta, sen vaikutukset ja siihen sopeutuminen sekä hillintäkeinot – siis perusteet ilmiöstä, joka tulee määrittämään keskeisesti tulevaisuuttamme seuraavien 50-100 vuoden aikana.

Ilmasto.Nyt -projektissa vähän kaikki on ollut ei-perinteistä: korkeakoulujen yhteistyössä tuottama materiaali, jossa myös ammattikorkeakoulu on mukana; tekijöinä ilmastotutkijoita, insinöörejä ja taiteilijoita; ja kaiken lisäksi Sitra on ollut aktiivisesti mukana oppimateriaalin teossa. Lopputuloksena on kaikille avoin verkko-materiaali, jonka videot löytyvät YouTubesta.

Materiaalin tuottaminen vaati jo rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta. Ajatuksena oli, että koska ilmiönä ilmastonmuutos läpäisee yhteiskunnan, sitä tulee myös lähestyä laaja-alaisesti ja monitieteisesti. Yhteistyön tulos rohkaisee irtautumaan yliopistomaailman perinteisestä alakohtaisesta ajattelusta. Kansainvälisestikin tarkasteltuna tuotettu kurssimateriaali ja -konsepti ovat ainutlaatuiset.

Itse pääsin osallistumaan projektiin sen alku- ja loppuvaiheessa. Suurimpia elämyksiä minulle prosessin aikana olivat aito monitieteisyys ja erityisesti taiteen rooli. Ilmasto.Nyt-projekti onkin kannustava esimerkki monialaisuudesta ja luovien menetelmien käytöstä.

Ilmasto.Nyt-opetusmateriaali heittää pallon korkeakoulumaailmaan ja laajemminkin yhteiskuntaan. Se kannustaa yhteistyöhön ja oppiaineiden väliseen vuorovaikutukseen. Tarjolla on oppimateriaali ja valmis kurssipohja, jonka avulla monitieteisen kurssin käynnistäminen onnistuu helposti. Nyt yliopistoilta ja korkeakouluilta kysytään rohkeutta lähteä uudenlaiseen kurssisuunnitteluun, jossa oma oppiaine ei olekaan keskiössä, vaan lähtökohtana on yhteinen, kaikkia aloja koskettava ongelma. Tarvitsemme vuorovaikutusta eri alojen ihmisten välillä. Voisiko taidetta ja tiedettä yhdistää samaan kurssiin? Mitä, jos laitetaan insinöörit ja taiteilijat pohtimaan ilmastonmuutoksen ongelmaa yhdessä?

Haastan jokaisen pohtimaan, mitä oma alasi voisi tehdä ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaamiseksi? Työ on vasta alussa. Tommy Tabermannin sanoja mukaillen: Kuinka paljon rohkeutta uskallamme tänään olla käyttämättä?

Ensimmäinen pilottikurssi Ilmasto.Nyt-materiaalin pohjalta käynnistyy Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa 2.11.2016. Tervetuloa kurssille! Lue lisää ja ilmoittaudu.

* Fortius suomennetaan: voimakkaammin, rohkeammin. Olympialiikkeen motossa yleensä käytetään muotoa voimakkaammin – tässä käytän nyt rohkeutta.

Mistä on kyse?