Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Datataloudessa saat sen, mistä olet valmis luopumaan

Datatalous ei ole nollasummapeliä, jossa jakamalla dataa yritys menettää sitä toisen yrityksen hyväksi, vaan verkostossa molemmat hyötyvät jakamisesta. On aika rakentaa reilua datataloutta, eikä siihen tarvita kuin kuusi pointtia.

Kirjoittaja

Markus Kalliola

Projektijohtaja, Terveysdata 2030

Julkaistu

”Eurooppa vastaan Kiina ja Yhdysvallat” tai ”Kansalaiset vastaan monikansalliset GAFA- (Google, Amazon, Facebook, Apple) ja BAT-jättiläiset (Baidu, Alibaba, Tencent)”. Vähänkään datatalouteen perehtynyt ihminen ei voi olla törmäämättä jatkuvaan vastakkainasetteluun eri toimijoiden kesken.

Kilpailu markkinaosuuksista saa meidät ajattelemaan datataloutta nollasummapelinä. Ikään kuin olisi olemassa kakku, jota jaetaan maiden, maanosien tai yritysten kesken. Puhumme kilpailutermein tai jopa sotatermein ja luomme aiheeseen liittyviä raflaavia kuvia.

Kuinka vastakkainasettelusta päästään yli?

Vastakkainasettelu yritysten ja kansalaisten kesken puolestaan luo kuvaa vihamielisistä suuryrityksistä, joita ei kiinnosta tietoturva eikä yksityisyys. Joskus kärjistykset ovat tarpeen ja minäkin hyödynnän niitä tehokeinoa herättääkseni yleisöä miettimään nykytilaa ja sen ongelmia. Kuinka tästä keskustelusta päästään eteenpäin ja miten kertoa mistä tässä kaikessa on kyse?

Datatalous on tällä hetkellä samassa pisteessä, kuin internet oli 1990-luvun puolivälissä. Ymmärrämme muutoksen tulevan, mutta emme osaa tehdä oikeita peliliikkeitä sen hyödyntämiseksi. Dataosaajia palkataan tekemään mielenkiintoisia kokeiluita, koska muutkin palkkaavat, mutta siihen yritys hyödyntää dataa jää. Kun kokeilut eivät mullista liiketoimintaa, ihmetellään ja jatketaan vanhaan malliin. Samalla skeptikkojen ääni vahvistuu kuten 1990-luvulla internetin alkuaikoina.

Kestävä datatalous rakentuu luottamukselle.

Datatalous on oman menestyksensä vanki. Kun lupaus datan arvosta on suuri, siitä pidetään kiinni kuin parhaasta yrityssalaisuudesta ja paradoksaalisesti juuri se estää datan hyötykäytön ja lupauksen toteutumisen. Jokaisen yritysjohtajan pitäisi tietää datatalouden kolme perusperiaatetta:

1. Vain hyödynnetyllä datalla on arvoa.
2. Käyttämätön data on kustannus.
3. Datan arvo kasvaa käyttökertojen mukaan.

Kun nämä kolme pointtia on sisäistetty, käynnistää yritys ensimmäisen tekoälykokeilun ja epäonnistuu. Sen jälkeen tulisikin sisäistää seuraavat kolme datatalouden mahdollistajaa:

4. Innovaatiot syntyvät organisaatioiden välissä ja yhteistyössä.
5. Yhdistetyllä datalla on suurempi arvo kuin erillisten datojen summalla.
6. Kestävä datatalous rakentuu luottamukselle.

Neljännen pointin ovat parhaiten ymmärtäneet Amerikan internet-jätit. Ne houkuttelevat jatkuvasti pieniä yrityksiä ja kehittäjiä ympärilleen. Vaikka heillä on maailman suurimmat resurssit, innovaatiot eivät suoraviivaisesti seuraa rahaa, vaan syntyvät siellä missä omena putoaa sattumalta ihmisen päähän tai petrimalja unohtuu laboratorioon.

Viidettä pointtia kuvataan usein verkostovaikutuksissa Metcalfen lailla. Ensimmäinen verkkoon kytketty laite on hyödytön, toinen tuo jo lisäarvoa, mutta seuraavat laitteet yhdistyvät kaikkiin verkon laitteisiin ja liityntäkustannus suhteessa hyötyyn pienenee verkon kasvaessa. Datan hyödyntämisessä vaikutukset ovat vastaavat. Esimerkiksi ihmisestä kerätyt yksittäiset geenitiedot, veriarvot, paikkatiedot, ruokavaliot tai liikuntatiedot voivat olla melko hyödyttömiä, mutta yhdistettynä ne synnyttävät kokonaiskuvan hänestä ja voivat mahdollistaa täysin uusia ennakoivan terveydenhuollon palveluita.

Miten yrityksesi voi olla luotettava kumppani datataloudessa?

Kuudes ja viimeinen pointti on tärkein. Datan jakaminen ja yhdistely vaativat luottamusta niin taloudellisten toimijoiden kuin ihmisten taholta. Luottamus on vaikea rakentaa mutta helppo menettää. Luottamuksesta muodostuu siten datatalouden keskeisin ajuri.

Jos kuusi pointtia on liikaa, tiivistyy koko blogin sisältö sen otsikkoon: Datataloudessa saat sen, mistä olet valmis luopumaan. Jos haluat olla osa tulevaisuutta ja datataloutta, tulee organisaatiosi pohtia, kuinka avaatte dataanne muille, miten teistä tulisi muille luotettava kumppani ja miten hyödynnätte muualta saatua dataa. Silloin olet osa niitä ratkaisuja ja innovaatioita, joilla tulevaisuutta rakennetaan. Kun useat muutkin ymmärtävät tämän, voimme luopua vastakkainasettelusta ja puhua reilusta datataloudesta.

#IHAN #reiludatatalous

Mistä on kyse?