archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Graduate morning: Millaista osaamista tulevaisuuden sote-ammattilainen tarvitsee?

Miltä näyttää vuoden 2030 sote?

Kirjoittaja

Johanna Perälä

Julkaistu

Tulevaisuus tehdään tänään, on yksi Sitran sloganeista. Se on myös syy, jonka vuoksi lähdimme innolla mukaan järjestämään Graduate morning -tilaisuutta uusille alan ammattilaisille ja opiskelijoille. Tilaisuus on osa lokakuun 25. päivänä pidettävää Future Care -tapahtumaa.

Graduate morningin puhujiksi olemme koonneet joukon edelläkävijöitä, jotka tekevät sote-kentällä asioita uudella tavalla ja jotka pystyvät tarkastelemaan uuden tekemisen myötä, minkälaista osaamista tulevaisuuden ammattilaisilta mahdollisesti tarvitaan.

Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa, mutta se siitä tekeekin niin mielenkiintoisen. Myöskään sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuutta ei voida kristallipallosta ennustaa, mutta joitakin tulevaisuuden trendejä on kuitenkin nähtävissä.

Digitalisaatio ja asiakaskokemuksen nousu muokkaavat työnkuvaa

Yksi tulevaisuutta muokkaavista ja jo nyt vahvasti jylläävistä trendeistä on digitalisaatio, jonka rinnalla esiin noussee asiakas ja asiakkaan kokemuksen merkitys.

Vastedes teknologiaa hyödynnetään yhä enemmän niin organisaatioiden sisäisissä prosesseissa, tiedon keräämisessä ja sen hyödyntämisessä kuin asiakkaiden palveluissakin. Tulevaisuuden sote-ammattilaisilta edellytetäänkin teknologiaosaamista ja digitalisaation muovaamien työtapojen ymmärrystä, oli työtehtävä sitten mikä tahansa. Sama pätee myös asiakaslähtöisyyden ymmärtämiseen.

Jo 1990-luvulta lähtien on puhuttu yksilövastuisesta hoitotyöstä, jonka tunnuspiirteinä ovat mm. potilaskeskeisyys, vastuullisuus, jatkuvuus, koordinointi, itsenäisyys ja kokonaisvaltaisuus.

Tiedän, että yksilövastuinen hoitotyö toimii vielä nykyäänkin joidenkin yksiköiden toimintaa ohjaavana mallina. Jos kaikkialla sosiaali- ja terveydenhuollossa toimittaisiin yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden mukaisesti, olisimme jo pitkällä ja lähellä sitä maailmaa, jossa potilaat muuttuvat asiakkaiksi ja aktiivisiksi osallistujiksi ja joiden hyvä asiakaskokemus nähdään merkityksellisenä tekijänä palveluita tuotettaessa.

Tulevaisuuden ammattilaiset mukaan tulevaisuutta tekemään

Väitän, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rooli tulee tulevaisuudessa muuttumaan niin, että ammattilaiset toimivat nykyistä enemmän asiakkaiden valmentajina ja tukijoina. Samaan aikaan asiakas itse tekee valintoja omaan terveyteensä liittyen. Vastedes myös asiakkaat joutuvat omaksumaan uudenlaisen roolin tai rooleja sosiaali-ja terveydenhuollossa.

Miltä siis näyttää vuoden 2030 sote? Jotkut toiminta- ja ajattelutavoista sekä palveluista muuttuvat enemmän kuin toiset. Tämä tulevaisuuden maisema ei kuitenkaan tule eteemme annettuna, vaan tänään tekemämme päätökset ja valintamme vaikuttavat vahvasti muutoksen suuntaan. Siksi juuri nyt olisi tärkeää käynnistää vuoropuhelu niiden kanssa, jotka ovat vuonna 2030 aktiivisesti mukana työelämässä: nykyiset opiskelijat ja vastavalmistuneet.

Tervetuloa siis opiskelijat ja uudet ammattilaiset kuulemaan ja keskustelemaan tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollosta Graduate morning -tapahtumaan! Teidän tulevaisuutenne tehdään tänään!

Mistä on kyse?