archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hackathonista out of the box -ajattelua ja uusia innovaatioita

Keski-Uudenmaan sote ja Sitra etsivät Euroopan suurimmasta design-hackathonista asiakaslähtöisiä ratkaisuja.

Kirjoittaja

Helene Vanninen

Projektikoordinaattori, Keski-Uudenmaan valinnanvapauskokeilu

Julkaistu

Koodaajat ja palvelumuotoilijat sotea uudistamaan? Miksipä ei!

Kun Sitra pyysi meitä (Keski-Uudenmaan sote) kumppaniksi mukaan Aalto yliopiston Dash Hackathoniin ja pohtimaan yhdessä haastetta osallistujien ratkottavaksi, emme juuri epäröineet heittäytyä mukaan. Itse ongelman ja haasteen määrittelyssä lähdimme tosin liikkeelle melko kaukaa käytössä olevaan aikaan nähden.

Mitä Dash Hackathonista sitten jäi itselleni päällimmäisenä mieleen? Kokemuksena hackathon oli erittäin mielenkiintoinen ja suositeltava. Osallistujat olivat innokkaita ja kenties terveydenhuollon sektorin ulkopuolelta katsoen osasivat ajatella ilmiöitä eri tavoin kuin itse ajattelemme.

Ideoille annettiin tilaa elää ja kehittyä

Verraten moniin muihin haasteisiin oli laatimamme haaste laaja, mutta toisaalta antoi jokaiselle tiimille mahdollisuuden valita oman näkökulmansa ongelmaan. Toivoimme tulevaa sote-uudistusta silmällä pitäen ratkaisuja asiakastyytyväisyyden, -osallisuuden sekä tarpeiden tunnistamiseen apuvälineiksi erityisesti julkisen sektorin hyödynnettäväksi.

Tällöin keskeiseksi osa-alueeksi nousee asiakasnäkökulman lisäksi kustannustehokkuus ja toteutettavuus. Varsinaista lopputuotetta emme olleet määritelleet.

Koska haasteemme ei ollut tarkkaan rajattu, oli jokaisen ryhmän prosessi erilainen. Mentorina toimiessa huomasimme, kuinka ideat kehittyivät: ensin ongelma pureskeltiin auki ja havaittiin, kuinka haastava terveydenhuollon sektori on. Sen jälkeen ongelmaa lähdettiin rajaamaan kukin tavallaan, jonka jälkeen rajattuun ongelmaan tai näkökulmaan lähdettiin laatimaan ratkaisua.

Lopullinen tuotos saattoikin olla aivan erilainen, miltä se perjantain ja lauantaipäivän mentorointitilaisuuksissa oli kuulostanut. Tätä ongelman ja idean evoluutiota oli ilo seurata.

Voittajaksi asiakasta tukeva laatudatan tuottaja

Sunnuntaina voittajaksi selviytyi FinCare-sovellus, joka tuottaisi toimipisteen laadusta kertovaa dataa asiakkaan valinnan tueksi, tarjoaisi seurantatyökalun hoidon jälkeen hoidon laadun ja onnistumisen seuraamiseksi yhdistäen tämän datan myöhemmin käytettäväksi edelleen toimipisteen laadun mittarointiin.

Lisäksi se toimisi myös työkaluna toiminnan ja toimipisteen kehittämiseksi sekä asiakkaan että hallinnon näkökulmasta. Myös muiden ryhmien ideat olisivat jatkokehittelyllä hyödynnettävissä laajemminkin. Lisätietoa kaikista esityksistä löydätte täältä.

Tämän kokemuksen perusteella suosittelen kaikkia sote-toimijoita osallistumaan tämän kaltaisiin tapahtumiin, jos sellainen mahdollisuus teille suodaan. Ensinnäkin se into ja ahkeruus, jolla nämä nuoret haastetta ratkovat on inspiraation lähde jo sinänsä. Toisaalta nämä monialaiset tiimit pystyvät myös antamaan uutta ja innovatiivista näkökulmaa sekä konkreettisia ratkaisuja teidän tarpeisiinne – jos haaste osataan asettaa oikein. Näin jälkiviisaana voimme nimittäin todeta, että saadakseen konkreettisia ja sinällään käyttöönotettavia lopputuotteita on haaste asetettava riittävän rajatusti niin, että haluttu lopputuotos on myös määritelty.

Aalto yliopiston järjestämä Euroopan suurin design hackathon pidettiin 3-5.11 Espoon Otaniemessä. Mukaan osallistui suuri joukko nuoria eri koulutusaloilta ja useasta eri maasta tehtävänään ratkoa tiimeissä kumppaneiden heille asettamia haasteita.

Mistä on kyse?