archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Huomisen terveyden ja hyvinvoinnin uudet toimintamallit

Muutos vie kohti itseohjautuvaa terveydenhoitoa ja kokonaisvaltaisia hyvinvoinnin ratkaisumalleja.

Julkaistu

Pimeään talviaamuun heräävä Paavo ei tunnu taaskaan löytävän motivaatiota nousta sängystä. Nyt alkaa apu olla tarpeen, edes pieni ele tai kontakti olisi tärkeä. Soitto terveyskeskukseen kertoo jonon mielenterveyspalveluihin yltävän yli neljän kuukauden päähän. Hän seuraa minuuttien matelemista puhelimensa ruudulla, kunnes muistaa ystävänsä ladanneen hänelle uusia sovelluksia. Paavo avaa Headspace-mobiilisovelluksen ja kokeilee ajankuluksi meditaatiotekniikkaan perustuvaa harjoitusta, joka on kehitetty ennaltaehkäisemään mielenterveysongelmia ja edesauttamaan positiivista elämänhallintaa. Kymmenen minuutin kuluttua hänen kasvojaan valaisee pieni hymyn alku.

Tulevaisuutta? Ei, vaan tätä päivää. Parhaillaan käynnissä oleva terveyden ja hyvinvoinnin murros perustuu nopeasti leviävään ajatukseen omaehtoisesta terveydenhallinnasta ja laajaan kirjoon tätä tukevia uusia palveluja. Tämä muutossuunta kohti itseohjautuvaa terveydenhoitoa ja kokonaisvaltaista ratkaisumallien ja palveluiden verkostoa antaa toivoa myös uhkaavaan resurssipulaan, joka seuraa väestörakenteen muuttumisesta ja talouden rakenteellisista haasteista ja lupaa synkkiä aikoja nykyisen kaltaisille terveyden ja hyvinvoinnin järjestelmille.

Huomisen terveys ja hyvinvointi -raportissa kartoitettujen tulevaisuuden kehityssuuntien viesti on ilmeinen: 2020-luvulla terveyden ja hyvinvoinnin käytännöt ja näitä tukevat palvelut tulevat näyttämään yllättävän erilaisilta verrattuna nykyhetkeen. Terveyden ja hyvinvoinnin nousevissa määritelmissä korostuvat ihmisten autonomisuus ja oman terveyden asiantuntijuus, sekä terveyden jatkuva muutos.

Kuvasimme näitä tulevaisuuden itseohjautuvia käytäntöjä neljällä toimintamallilla, jotka perustuvat erilaisiin terveyden ja hyvinvoinnin käsityksiin ja päämääriin:

  1. Elämän optimoijan toimintamalli ohjaa ihmisiä pyrkimään itsensä asiantuntijaksi mittaamalla ja seuraamalla terveytensä ja hyvinvointinsa kehitystä jatkuvien datavirtojen avulla.
  2. Harmonian etsijän toimintamalli ohjaa ihmisiä tavoittelemaan kokonaisvaltaista tasapainoa ja hyvinvointia kaikilla elämän alueilla.
  3. Joustavan selviytyjän toimintamalli suuntaa ennakoimaan terveyden ja hyvinvoinnin jatkuvaa muutosta ja kehittämään tapoja lisätä henkilökohtaista iskunkestävyyttä.
  4. Itsensä rakentajan toimintamalli suuntaa ihmisiä muokkaamaan sekä kehoaan että mieltään edistyksellisten terveysteknologioiden avulla ja jopa kyseenalaistamaan normaalin terveyden rajat.

Näiden toimintamallien ohjaamina ihmiset rakentavat omia tarpeitaan tukevia henkilökohtaisia terveyssysteemejä, joihin kuuluu laaja kirjo erilaisia aktiviteetteja, resursseja, toimijoita ja palveluita, kuten esimerkiksi digitaalisia sovelluksia, asiantuntijapalveluja tai yhteisöllisiä toimintoja. Henkilökohtaiset terveyssysteemit auttavat ihmisiä edistämään omaa ja läheistensä terveyttä sekä tekemään terveyteen liittyviä päätöksiä ja toimimaan yhdessä terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaisten kanssa. Samalla esimerkiksi lääkärien rooli muuttuu: Tulevaisuuden lääkäri toimiikin yhä useammin konsulttina, joka auttaa ihmisiä henkilökohtaisten terveyssysteemien rakentamisessa ja niiden jatkuvassa kehittämisessä.

Kuten elämässä usein on tapana, parhaat ja toimivimmat henkilökohtaiset terveyssysteemit ovat yleensä monipuolisia. Niissä yhdistyy eri toimintamallien piirteitä, ne muuttuvat joustavasti erilaisissa elämäntilanteissa ja auttavat ihmisiä huolehtimaan terveydestään hyvin kokonaisvaltaisesti. On kiinnostavaa huomata, miten uudet palvelumallit tukevat tätä kokonaisvaltaista ajatusta terveydestä ja hyvinvoinnista. Esimerkiksi New Yorkissa toimiva Stanley’s Pharmacy  tarjoaa saman katon alla niin reseptilääkkeitä, luonnonlääkkeitä kuin kunkin asiakkaan tarpeisiin sekoitettuja terveyspirtelöitä ja ravintoneuvontaa.

 

Nuppu Gävert ja Ville Tikka

Kirjoittajat toimivat muutostoimisto Wevolvessa, joka kartoittaa yhteiskunnallisen  ja teknologisen muutoksen eturintamaa ja auttaa organisaatioita kehittämään ratkaisuja tämän vuosisadan haasteisiin.

Mistä on kyse?