archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ideasta kokeilun kautta yritystoiminnaksi – yrittäjän kannustinrahakokeilu

Etelä-Savon ELY-keskus toteuttaa alkusyksystä 2012 rahoituskokeilun, jossa tavoitteena on valmiuksien kehittäminen uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämiseksi PK-yrityksissä. Kokeilussa yrittäjälle myönnetään ennakkona rahoitus keskeneräisen tuotteen tai yritysidean edistämiseksi nopealla aikataululla ja mahdollisemman pienellä byrokratialla.

Kirjoittaja

Maija Puurunen

Yksikön päällikkö

Julkaistu

Sitran Kokeilujen maaseutu -hankkeeseen liittyen Etelä-Savon ELY-keskus toteuttaa alkusyksystä 2012 rahoituskokeilun, jossa tavoitteena on valmiuksien kehittäminen uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämiseksi PK-yrityksissä. Kokeilussa yrittäjälle myönnetään ennakkona rahoitus keskeneräisen tuotteen tai yritysidean edistämiseksi nopealla aikataululla ja mahdollisemman pienellä byrokratialla. Etelä-Savossa kokeilu aloitettiin elokuun lopulla ja se päättyy lokakuun alussa. Kokeilun rahoittaa Sitra.

ELY-keskus lähetti laatimansa hakulomakkeen 12 potentiaaliselle yrittäjälle, joilla tiedettiin olevan keksintöjä prototyyppi asteella. Määräaikaan 10.8. mennessä hakemuksia tuli neljältä yrittäjältä yhteensä kuudelle idealle. Sitran myöntämä 10 000 euroa päätettiin jakaa tasan kahden kokeiluyrittäjän idean kesken. Valinnan teki kolmehenkinen asiantuntijaraati ELY-keskuksessa. Valintakokouksesta laadittiin muistio (15.8.2012) ja kaikille hakijoille ilmoitettiin, osuiko valinta kohdalle vai ei. Kokeiluhankkeeseen valituille tehtiin alkuhaastattelu, jossa he sitoutuivat toteuttamaan kokeilun mahdollisuuksiensa mukaan syyskuun aikana.

Kannustinraha puukkasi kokeilut käyntiin

Kannustinrahan saaneille yrittäjille tehtiin syyskuun puolessa välissä ”välihaastattelu”. Molemmat yrittäjät totesivat, että rahoituksen saaminen auttoi kokeilut käyntiin. Molemmat yrittäjät kokivat kokeilurahoituksen yllätyksellisenä, sillä omilla varoin toimiessaan he olivat varautuneet käyttämään oleellisesti pitemmän ajan kokeilujen läpivientiin. Molemmilla yrittäjillä kokeilut edellyttävät omaa kehittämistyötä ja lisäksi asiantuntija-apua yksityiskohtiin prototyypin kehittämisessä ja saamisessa teolliseen valmistukseen sekä mahdollisten patenttien tai hyödyllisyysmallien hakemiseen. Yrittäjien mielestä sopivan pituinen aika tällaiselle kokeilulle olisi puolesta vuodesta yhteen vuoteen.

Vaikka molemmat yrittäjät olivat irrottautuneet lähes täysipäiväisesti edistämään kokeiluita, he eivät olleet kovin varmoja siitä, onnistuuko kokeilun toteuttaminen näin nopeasti. Molemmat kokeiluyrittäjät korostivat kuitenkin sitä, että kokeiluraha oli antanut sysäyksen kokeilujen ensisijaisuudelle kiireisen yrittäjän arjessa ja kannustanut yrittäjää innostavalla tavoin niiden läpiviemiseksi.

Asiakaslähtöinen ja helppo hallinnoitava

Yleensä valtionavustukset maksetaan jälkikäteen kuittien ja tositteiden mukaan ja yrittäjä joutuu hakemaan jokaista maksatusta erikseen. Valtionavustuslaki (688/2001) edellyttää kuitenkin, että jos avustus halutaan käyttöön ennen tuettavan toimenpiteen toteutusta, sitä voidaan hakea ennakkona vasta avustuspäätöksen jälkeen. Etelä-Savon ELY-keskuksessa päädyttiin hakumenettelyn osalta ehdotukseen, jossa yrittäjä hakisi samalla lomakkeella kannustinrahaa ja rahoituksen maksamista ennakkona. Rahoittaja puolestaan päättäisi rahoituksen myöntämisestä ja avustuksen maksamisesta ennakkona yhdellä lomakkeella, jossa kuitenkin nykyisen valtionavustuslain mukaisesti tulisi olla avustuksen myöntöpäätös ja ennakon myöntö erikseen allekirjoitettuina.

Mikäli kokeilujen rahoittamisesta ennakkona tulisi uusi rahoitusjärjestelmä, sen tulisi olla yrittäjille helposti haettavissa ja se ei saisi liiaksi lisätä tehtäviä myöskään ELY-keskuksissa. Näin ollen yrittäjän haastattelut ja yrityskäynnit eivät voisi tulla kysymykseen kuin poikkeustapauksissa. Yhteydenpito yrittäjän ja rahoittajan välillä sekä avustuksen hakeminen ja päätöksenteko tulisi tapahtua sähköisesti valtionhallinnon monikanavaisen asiakaspalvelun tavoitteiden mukaisesti.

Kokeilurahan saaneilta yrittäjiltä kysyttiin myös, kuinka rahoittajan tulisi seurata kannustinrahan käyttöä. Varsin kohtuullisena nähtiin, että yrittäjän tulisi vähintäänkin ilmoittaa ELY-keskukselle kokeilun päättymisestä tai tarvittaessa hakea sähköpostitse jatkoaikaa. Kokeen päätösilmoituksessa nähtiin mahdollisena myös hakulomakkeessa käytettävä karkea kustannusjaottelu, jossa normaalitapauksissa kokeiluraha summautuisi viimekädessä yrittäjän oman työn arvoon. Mikäli kokeilua ei jostain syystä olisi aloitettu esim. puolen vuoden määräaikana, ELY-keskuksella tulisi olla mahdollisuus periä kokeiluraha osittain tai kokonaan takaisin.

Vaikka paikanpäällä tapahtuvia tarkastuksia ei pidetty tarpeellisena, valtakunnalliseen otokseen perustuen rahoittajan tarkastus nähtiin kuitenkin asianmukaisena. ”Kuittisulkeisiin” liittyen toinen yrittäjistä totesi perustaneensa kokeilurahalle erillisen tilin, jolta tehtyjen nostojen perusteella hän voi helposti itsekin seurata kokeilurahan käyttöä. Otokseen perustuva jälkiseuranta sopisi parhaiten myös ELY-keskukselle. ”Kadonneen euron jäljityksen” sijaan jälkiseurannan tulisi kuitenkin olla enemmän kokeilurahoituksen oikeudenmukaisuutta korostava, eli ”reilu peli” yrittäjien kesken. Kokeilurahoituksen hallintoketjun tulisi kaikissa vaiheissaan tukea kannustinrahan alkuperäistä tarkoitusta edistää yrittäjien ideoiden toteumista ja nopeuttaa ideoiden muuttamista kannattavaksi liiketoiminnaksi.