archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Isaacus yhteis­työtä vauhditta­massa

Reilu vuosi sitten käynnistynyt Isaacus-hanke etenee vauhdilla. Uusia toimintamalleja ja työkaluja sote-tiedon toissijaiseen hyödyntämiseen kehitetään kahdeksassa pilottihankkeessa. Uudistuksilla parannetaan tiedon hyödyntäjien palveluita. Jokaisella pilottihanketta luotsaavalla organisaatiolla on oma roolinsa yhteistyössä.

Kirjoittaja

Stiina Lilja

Julkaistu

Hankkeita yhdistää reipas tekemisen meininki omien tavoitteiden saavuttamiseksi ja ennen kaikkea tahto tehdä yhteistyötä muiden kanssa yhteisten rajapintojen ja kehityskohteiden parissa. ”Hankkeissa rakennettu yhteistyö on ollut hyödyllistä ja sen myötä on opittu asioita, joita kenties muuten ei tulisi ajatelleeksi tai kokeiltua oman organisaation sisällä”, toteavat projektipäälliköt yksimielisesti. Isaacus-hanke on toiminut sateenvarjona, jonka alla on päästy näkemään, kuinka muissa projekteissa asioita tehdään. Yhteistyö on toiminut myös katalysaattorina yhteiselle asioiden määrittelylle ja käytänteiden jakamiselle.

Yhteistyö ja yhteinen kehittäminen on tärkeää, jotta palveluoperaattorin ydintehtävä, sote-tiedon tarjoaminen yhdeltä luukulta eri käyttötarkoituksiin, toimisi optimaalisesti. Sote-rekistereihin kerättyä tietoa hyödynnetään jo nyt esimerkiksi tutkimuksessa, mutta hyödyntäjille suunnatuissa palveluissa ja toimijoiden palvelukyvykkyydessä on vielä parantamisen varaa. Kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä liiketoiminnan mahdollistamiseksi palveluiden ja palvelutuotannon kehittämiseen kannattaa jatkossakin panostaa. Yhteistyötä tulee tehdä yhteen toimivuuden edistämiseksi organisatorisella, semanttisella ja teknisellä tasolla.

Käynnissä olevat esituotantohankkeet eivät tee maailmaa valmiiksi, eivätkä niissä luotavat palvelut ja tekniset ratkaisut vielä täytä kaikkia asiakkaiden ja toiminnan vaatimuksia. Hankkeiden avulla saadaan kuitenkin arvokasta tietoa siitä, mitä palveluoperaattoritoiminta jatkossa vaatii, ollaanko menossa oikeaan suuntaan ja mikä kehityssuunta tulevaisuudessa kannattaa valita. Tiedon hyödyntäjät haluavat laadukasta ja ajantasaista tietoa käyttöönsä entistä nopeammalla syklillä, mikä asettaa vaatimuksia tuotannon automatisoinnille, yhteistyömallien kehittämiselle ja käytettävälle teknologialle.

Kuluvan vuoden aikana on erityisen tärkeää varmistaa, että hankkeissa syntyville arvokkaille tuotoksille löytyy kopinottaja. Kopinottajan tehtävä on paitsi vastata valmiiden komponenttien ylläpidosta ja viemisestä käytäntöön myös resursoida ja organisoida jatkokehittäminen.  Kehittäminen vaatii jatkossakin useiden organisaatioiden välistä yhteistyötä, koska prosessiin osallistuu väistämättä monia toimijoita. Toimiva yhteistyö mahdollistaa paitsi osaamisen kasvattamisen ja uudet innovaatiot myös niukkojen resurssien ja voimavarojen tehokkaan käytön. Kopinottajan tulisikin toimia katalysaattorina yhteiselle kehittämiselle ja tarjota sitä varten sopiva foorumi.  Palveluoperaattorin toiminnan kehittämiseen osallistuvien toimijoiden tulee allekirjoittaa yhteinen kristallin kirkas visio ja tavoitteet.

Kehitteillä oleva Isaacus yhdistää tulevaisuudessa hyvinvoinnin tietovarannot ja niiden käyttäjät sujuvasti ja turvallisesti. Näin osallistetaan yksilöitä, edistetään hyvinvointia ja luodaan jatkuvasti oppiva hyvinvoinnin ja terveyden ekosysteemi. Isaacus-blogisarjassa asiantuntijat valottavat aihetta omasta näkökulmastaan.

#isaacus

Mistä on kyse?