archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kaivosten kestävyysstandardi TSM tutuksi Suomessa

Miten kanadalaista TSM-vastuullisuusstandardiavoidaan soveltaa kaivosten toiminnan kehittämiseen vastuullisemmaksi ja sidosryhmäsuhteiden vahvistamiseen?

Julkaistu

Yli 70 Suomen kaivosalan sidosryhmien edustajaa tietää nyt paremmin, miten kanadalaista TSM-vastuullisuusstandardia (Towards Sustainable Mining) voidaan soveltaa kaivosten toiminnan kehittämiseen vastuullisemmaksi ja sidosryhmäsuhteiden vahvistamiseen.

Annoimme Kestävän kaivostoiminnan verkoston pyynnöstä suomalaisille kaivosalan toimijoille seikkaperäistä koulutusta siitä, mitä TSM tarkoittaa käytännössä. Kanadassa TSM on ollut käytössä jo kymmenen vuoden ajan. Suomessa toteutettuun koulutukseen osallistui mm. ympäristöalan järjestöjen, teollisuuden, julkisen sektorin ja yliopistojen sekä eri elinkeinojen edustajia, jotka olivat erittäin kiinnostuneita aiheesta ja esittivät siitä hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä. He pohtivat, miten standardia voitaisiin soveltaa Suomessa kaivosalan toiminnan ja johtamisen parantamiseksi ympäristön ja yhteiskunnan kannalta keskeisillä osa-alueilla.

Osallistujien suhtautuminen TSM-standardiin vaikutti muuttuvan myönteisemmäksi, kun he saivat tarkempaa tietoa sen fokuksesta avoimuuteen ja uskottavuuteen. Koulutuspäivien lopuksi pohdittiin, miten Suomi voisi parhaiten muokata standardia pohjoismaiseen toimintaympäristöön sopivaksi. Osanottajat ehdottivat seuraavia toimenpiteitä:

  • itsearviointityökalujen (protokollien) läpikäynti ja muokkaaminen, jotta ohjelmassa määritelty ”hyvä taso” ylittää suomalaiset ja eurooppalaiset vähimmäisvaatimukset, sekä sidosryhmille tärkeimpien osa-alueiden huomioiminen (esimerkiksi luonnon monimuotoisuus ja vesiasiat sekä saamelaisten, poronhoitajien ja muiden keskeisten oikeudenhaltijoiden osallistuminen)
  • TSM-työkalujen ja muiden keskeisten materiaalien kääntäminen suomeksi
  • yhteistyö Ruotsin ja Norjan kanssa (jotka ovat myös kiinnostuneet TSM:stä) yhteispohjoismaisen lähestymistavan löytämiseksi
  • selkeän soveltamisalan määrittely ja realistisesti vaiheistetun toteutussuunnitelman laatiminen.

Autamme mielellämme Suomea TSM-standardin mukauttamisessa ja käyttöönotossa, sillä meillä on vankka kokemus sen toteutuksesta Kanadassa. Kiitämme koulutuksen järjestäjänä toiminutta Sitraa sekä kaikkia osallistujia aktiivisuudesta!

Taustaa: Mikä Towards Sustainable Mining -vastuullisuusstandardi on?

TSM on sarja työkaluja ja mittareita, joilla kehitetään kaivosalan toimintaa ja hallitaan keskeisiä kaivostoimintaan liittyviä riskejä vastuullisesti kaikissa kaivoksissa. Näitä riskejä ovat esimerkiksi kaivosten rikastusjätteet, biodiversiteetin kaventuminen, vuorovaikutus paikallisyhteisöjen kanssa sekä terveys- ja turvallisuusasiat. Standardiin keskeisesti sisältyvää avoimuutta toteutetaan ulkoisen auditoinnin  ja julkisen raportoinnin avulla. Uskottavuutta tukee myös useita kaivosalan sidosryhmiä edustava riippumaton neuvoa-antava elin. TSM-standardin on kehittänyt Kanadan kaivosalan keskusjärjestö Mining Association of Canada (MAC), yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa.

Lue lisää: http://mining.ca/towards-sustainable-mining

Kirjoittajat

Stephanie Meyer on kestävään kehitykseen erikoistuneen konsulttiyhtiön Stratos Inc. toimitusjohtaja. Hän on tehnyt yhteistyötä MAC:in kanssa vuodesta 2001 ja hänellä oli keskeinen rooli TSM:n käyttöönotossa Kanadassa. Tavoitat Stephanien sähköpostitse smeyer@stratos-sts.com.

 

Jane Porter toimii kestävän kehityksen konsulttina yhtiössä Stratos Inc. Hän tekee läheistä yhteistyötä MAC:in alaisen, kaivosalan sidosryhmiä edustavan neuvoa-antavan Community of Interest Advisory Panelin kanssa. Hänet tavoitat osoitteesta jporter@stratos-sts.com.