archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kokemuksia LahtiSoteuttamosta: Hackathonin voitto irtosi omaishoitajille kehitetyllä palvelulla

OmaKiva-tiimin ratkaisu omaishoitoa tukevista joustavista palveluista palkittiin parhaana LahtiSoteuttamo -hackathonissa.

Julkaistu

Lahden ammattikorkeakoulun HYVÄ-hanke ja Sitran Soteuttamo käynnistivät maaliskuun puolivälissä LahtiSoteuttamo -hackathonin. Hyvinvointialan kehittämistapahtuman tavoitteena oli tuottaa ratkaisuja hyvinvointialan yritysten ja julkisten toimijoiden esittämiin haasteisiin.

Lahden ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijoita kerättiin monialaisiin kehittämisryhmiin, jotka ideoivat mentorien ohjauksessa ratkaisuehdotuksia erilaisiin haasteisiin. Neljä viikkoa kestäneen hackathonin finaalissa (11.4.2018) ryhmät esittelivät ehdotuksensa haasteet asettaneille hyvinvointialan yrityksille ja julkisille toimijoille. Arvioinnissa painotettiin etenkin asiakaslähtöisyyttä, palvelumuotoilua ja digitaalisia keinoja.

Parhaaksi valittu OmaKiva-tiimi kehitti ratkaisuehdotuksen Päijät-Hämeen liiton ja Hyvinvointiyhtymän asettamaan haasteeseen, jolla etsittiin uudenlaisia ideoita omaishoitoa tukevista joustavista palveluista. Tiimiin kuuluivat Hawar Farkhapur, Sofia Jokela, Taija Meriläinen, Petra Tjurin ja mentori Tarja Korpela.

OmaKiva-tiimin kokemuksia LahtiSoteuttamosta:

Aluksi päätimme kartuttaa asiakasymmärrystämme selvittämällä, millaiset asiat tuovat omaishoitajalle iloa ja jaksamista ja mitkä asiat puolestaan vievät voimia. Tutustuimme Emmi Tuomiston artikkeliin ”Omaishoidon kriteerit ruuvattu Päijät-Hämeessä tiukalle” (ESS 14.3.2018). Sen mukaan omaishoitajien uupumus lisääntyy koko ajan. Ongelmia jaksamisessa on erityisesti yksinhuoltajilla sekä vaikeavammaisten omaishoitajilla.

Omaishoitajaksi pääsee vasta siinä vaiheessa, kun omaisen hoitaminen vaatii ympärivuorokautista jatkuvaa hoitoa. Omaishoitajilla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa, mutta moni ei halua käyttää niitä, koska hoidettavan pitäisi olla yötä laitoksessa. Tuomiston mukaan mieluummin haluttaisiin kotiin järjestettyjä palveluita ja päivähoitoa.

Keräsimme tietoa omaishoitajien kokemuksista myös haastattelemalla heitä sosiaalisen median kautta, pyytämällä tuttua omaishoitajaa pitämään päiväkirjaa tuntemuksistaan noin viikon ajalta sekä kartoittamalla omaishoidossa käytössä olevia teknologioita ja omaishoitoa ulkomailla. Tutustuimme myös omaishoitajien pitämiin blogeihin.

Samat teemat nousivat esiin joka puolella: Voimia tuovia asioita ovat läheisten ymmärrys, vertaistuki ja lastenhoitoapu. Voimia vieviksi asioiksi kerrottiin byrokratian kanssa taistelu, näennäistuki sekä läheiset, jotka eivät tunnu ymmärtävän omaishoitajan elämäntilannetta loputtomista selityksistä huolimatta. Hoidettavaan perheenjäseneen kohdistuvat tunnesiteet muodostivat usein riippuvuussuhteen, mikä lisäsi osaltaan omaishoitajien uupumusta.

Omaishoitajat ovat kokeneet hyödyllisiksi jo käytössä olevat teknologiat, jotka ovat pääsääntöisesti siirtymisen apuvälineitä. Heillä olisi halukkuutta käyttää myös ICT-pohjaisia teknologioita eli esimerkiksi elektronisia medioita, jotka mahdollistavat kommunikoinnin kuvien, äänen ja videon välityksellä, jos sellaisia olisi saatavilla. (Hautala, Keränen, Leinonen, Kangas & Jämsä, 2016).

Luovat menetelmät ideoinnin käynnistäjänä

Ideoinnissa koimme haasteelliseksi omien ehdotusten esilletuomisen ilman toteutuskelpoisuuteen liittyvää kritiikkiä. Päätimme käyttää ideoinnin käynnistämiseen luovia menetelmiä, sillä halusimme saada tuotettua mahdollisimman monta vaihtoehtoista ratkaisua. Menetelminä käytimme 123-paperia, aivoriihtä ja mind map -mielikuvakartan rakentamista. Luovista menetelmistä löydät lisää esimerkiksi Innokylän sivuilta.

Päädyimme ratkaisuehdotuksessamme OmaKiva-sovellukseen, joka on omaishoitoa tukeva digitaalinen sovellus. Sovellus kokoaa kaikki omaishoitajalle tarpeelliset palvelut ja asiat samaan räätälöitävissä olevaan selkeään ja helppokäyttöiseen palvelutarjottimeen. Lisäksi OmaKiva-sovellus on visuaalisesti miellyttävä ja se sisältää pelillisiä elementtejä.

Hackathoniin osallistuminen oli oiva keino soveltaa opinnoissa kertyneitä taitojaa tosielämän haasteeseen. Samalla saimme kokemuksia työskentelystä monialaisessa tiimissä, jossa painottuivat sekä sosiaali- ja terveysalan että tekniikan osaaminen. Huomasimme, kuinka erilaisia näkemyksiä on eri aloilta tulevilla opiskelijoilla ja kuinka jokaisen tiimin jäsenen osaaminen oli tarpeen ratkaisun kehittämisessä. Hackathon huipentui pitchaukseen eli idean vakuuttavaan ja myyvään esittelyyn vaativalle kuulijakunnalle.

Kokonaisuutena LahtiSoteuttamo -hackathon oli mainio keino käytännössä harjoitella liikeidean kehittämistä ja myymistä.

Kirjoittajat:
Sofia Jokela ja Petra Tjurin, OmaKiva-tiimi

HUOM! Tiistaina 5.6.2018 Tulevaisuuden digi ja sote-palveluiden kehittäminen -Soteuttamo klo 13.00 – 16.00 Lahden Tiedepuisto. Os. Niemenkatu 73, Lahti. Ohjelma

Mistä on kyse?