archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kuntoutuksen uusi aalto

HealthFoxin Kimmo Korhonen pohtii kuntoutuksen merkitystä työurien pidentämisessä. Digitaalisuus tarjoaa tähän uusia keinoja.

Kirjoittaja

Julkaistu

Kuntoutukseen kohdistuu merkittäviä odotuksia työurien pidentämisessä. Kuntoutusjonojen lyhentäminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen ovat julkisen terveydenhuollon keskeisiä haasteita, joihin uusilla digitaaliseen terveydenhuoltoon erikoistuneilla yrityksillä on tarjota kokonaisvaltaisia ratkaisuja, kirjoittaa Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistuneen HealthFox Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Korhonen.

Julkisen terveydenhuollon kuntoutuskäytäntöihin, kuten potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen väliseen kommunikaatioon, motivointiin ja omahoitoon sitouttamiseen, tarvitaan uudenlaisia lähestymistapoja. Liian usein keskitytään vain potilaan fyysiseen tai henkiseen puoleen, jolloin hoidon kokonaisvaltaisuus ja elämän laatuun tiiviisti liittyvä ravitsemus sekä sosiaaliset verkostot unohtuvat. Esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinten, kuten polven tai olkapään, kuntoutuksessa potilaille neuvotaan usein muutama kotikuntoutusliike. Lisäksi mukaan annetaan helposti hukkuvat paperitulosteet.

Digitaalisuuden tarjoamat mahdollisuudet erityisesti kokonaisvaltaisessa kuntoutuksessa ovatkin mittavat. Jotta julkisen terveydenhuollon kuntoutukseen kohdistuvat odotukset työurien pidentämisen näkökulmasta realisoituisivat, on tärkeää, että myös Suomessa havahdutaan kuntoutuksen merkitykseen työkyvyn ylläpitäjänä.

Erityisesti tuki- ja liikuntaelinten hoitoon liittyvä kuntoutus jätetään usein kesken, jolloin työelämään palaavan henkilön työkyky ja -panos saattavat ajan mittaan heikentyä entisestään. Kokonaisvaltaisilla kuntoutusmenetelmillä ehkäistään tällainen kierre ja tuotetaan kustannussäästöjä sekä tuloksia yhteiskunnallisella tasolla. Laajasti ajateltuna kokonaisvaltainen kuntoutus tulisi nähdä merkittävänä keinona syrjäytymisen ehkäisyssä sekä väestöryhmien välisten terveys- ja hyvinvointierojen tasa-arvoistamisessa. 

Tehokas kuntoutus auttaa hoitoon sitoutumisessa

HealthFox osallistui tänä keväänä Sitran järjestämään Vaikuttavuuskiihdyttämöön. Kiihdyttämöön valitut yritykset ratkovat suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointihaasteita. Osaltamme työkyvyn ylläpito, nopeampi palaaminen työelämään ja julkisen terveydenhuollon resurssien oikea kohdentaminen ovat vaikuttavuuden keskiössä.

Käytännön tasolla esimerkiksi julkisen terveydenhuollon kuntoutusjonojen lyhentäminen, ennaltaehkäisy ja sairauspoissaolojen vähentäminen ovat niitä yhteiskunnallisia haasteita, joita digitaalinen palvelukonseptimme pyrkii ratkaisemaan. HealthFox mahdollistaa potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen välisen tehokkaan yhteistyön. Tietoisuuden lisäämisen ohella lähtökohtana on tarjota palveluita niin potilaalle kuin terveydenhuollon ammattilaiselle aina oireen diagnosoinnista omahoitoon asti.

Kansainvälisillä terveydenhuollon markkinoilla asenteet ja perinteet uusien digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä vaihtelevat. Kotimaassa hoidon kokonaisvaltaisuuden hahmottaminen, motivointi ja potilaan voimaannuttaminen jäävät usein katveeseen, eikä kuntoutusta välttämättä räätälöidä potilaan henkilökohtaisten tarpeiden tai toiveiden mukaan. Lisäksi vertaistukiverkosto ja läheisten merkittävä rooli kuntoutuksessa jäävät vähäiselle huomiolle.

Digitaalisuus asettaa kuntoutuvan potilaan keskiöön ja mahdollistaa nopeamman, tehokkaamman sekä motivoivan paluun takaisin työyhteisöön. Toivonkin, että tulevaisuudessa kokonaisvaltainen kuntoutus mielletään keskeiseksi osaksi työkyvyn ja työurien ylläpitoa.

HealthFOX Oy on terveydenhuollon ohjelmisto-, sisällöntuotanto- ja asiantuntijapalveluiden toimittaja. Digitaaliset palvelukonseptimme on kehitetty kuntoutuksen ja sairaudenhoidon laadun parantamiseen. Palvelukonseptimme parantaa potilaiden ja ammattilaisten välistä kommunikaatiota, hoitoon sitoutumista ja motivoitumista sekä mahdollistaa vaikuttavuuden seurannan että tiedon vertailtavuutta. www.healthfox.fi.

Mistä on kyse?