archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kymmenen vältettävää virhettä ilmastotyössä

Kirjoittaja

Vesa-Matti Lahti

Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia

Julkaistu

Stanfordin yliopisto Yhdysvalloissa on useamman tutkimuskeskuksen voimin maailman johtava käyttäytymismuutosten psykologisten taustatekijöiden selvittäjä. Stanfordissa tätä työtä tekee sekä monitieteinen The Precourt Energy Efficency Center että ihmistieteitä, suunnittelua ja teknologian tutkimusta yhdistävä The Stanford Persuasive Tech Lab.

Jälkimmäinen tutkimuskeskus on julkaissut listan 10 suurimmasta virheestä, jotka liittyvät käyttäytymisen muutoksen edistämiseen. Lista voidaan esittää myös kymmenenä käskynä seuraavasti:

  1. Älä luota tahdonvoimaan pitkäaikaisen muutoksen aikaansaamisessa.
  2. Älä yritä suuria harppauksia kerralla, vaan etene pienin askelin.
  3. Älä unohda ihmisten toimintaympäristöä heidän käyttäytymisensä muokkaajana.
  4. Älä keskity vanhojen virheellisten toimintatapojen lopettamiseen, vaan luo uusia parempia tapoja toimia.
  5. Älä pidä ihmisten motivaation puuttumista epäonnistumisten syynä, vaan tee uudet toimintatavat helpoiksi ihmisille.
  6. Älä aliarvioi käyttäytymistä laukaisevia tekijöitä (esim. oikealla hetkellä saatavat muistutukset, palkinnot, kehut, vihjeet, pyynnöt tai tarjoukset).
  7. Älä usko siihen, että tieto johtaa toimintaan.
  8. Älä keskity abstrakteihin tavoitteisiin enemmän kuin konkreettiseen käyttäytymiseen.
  9. Älä yritä muuttaa käyttäytymistä lähtökohtaisesti ikuisiksi ajoiksi, sillä on tehokkaampaa keskittyä vain määrättyyn ajanjaksoon.
  10. Älä usko siihen, että käyttäytymisen muuttaminen olisi aina vaikeaa.