Loki
Arvioitu lukuaika 2 min

Lab loki #15: Miten voidaan edistää vaikuttavuutta projektien välisillä synergioilla?

Kuinka voisimme suunnitella projektikokonaisuuksia ja valita projekteja niin, että niiden yhteiskunnallinen vaikuttavuus olisi mahdollisimman suuri? Tämän asian äärellä Sitra Labin innovaatioportfolioista kiinnostuneet suomalaisten organisaatioiden edustajat kokoontuivat helmikuun lopulla.

Kirjoittaja

Mikael Seppälä

Julkaistu

Yhteiskunnallinen muutos on haastavaa ja vaatii laaja-alaista yhteistyötä lukuisien eri toimijoiden välillä. Organisaatioiden välillä tapahtuva yhteistyö ei tapahdu itsestään ja sen mahdollistaminen vaatii tuekseen monenlaisia toimintatapoja, jotka tukevat organisaatioiden, projektien ja näissä toimivien ihmisten yhteenkuromista sekä -saattamista. Innovaatioportfolioihin liittyvät toimintatavat auttavat tässä.

Mitä tarkoitetaan portfolioilla tässä yhteydessä? Taiteessa portfoliot ovat tapoja kuvata asioita, joita on tehnyt ja joiden kautta oma ajattelu sekä tekeminen ovat kehittyneet. Organisaatioille portfoliot ovat tapa koota, johtaa ja rahoittaa projekteja. Innovaatioportfolio on sarja toimintatapoja, joiden avulla on mahdollista johtaa ja ohjata systemaattisesti yhteistyötä sekä yhdessä oppimista yhteiskunnallisten haasteiden parissa.

Viime viikolla järjestetty Portfolion muodostaminen ja käyttöönotto -tapaaminen (lataa tästä esitetyt kalvot) oli jatkoa tammikuun lopulla järjestetylle kansainväliselle Innovation Portfolio Sensemaking and Management -työpajalle. Tapaamisessa kertasimme yhdessä tammikuun sisältöjä sekä pureuduimme osallistujien kokemiin mahdollisuuksiin, haasteisiin ja tarpeisiin suhteessa innovaatioportfolioiden edistämiseen omissa organisaatioissaan.

Portfoliolähestymistavan neljä eri tasoa kuvattuna

Siinä missä innovaatioportfolioita hyödyntävät organisaatiot UNDP ja Climate-KIC soveltavat jo toimintatapoja toiminnassaan, olemme Suomessa vasta alkutaipaleella. Erityisesti ryhmäämme osallistuville suomalaisille organisaatioille haasteet ovat toimintamallin laajamittaisen soveltamisen sijaan vielä siinä kuinka aiheeseen liittyvää ajattelua voisi hyödyntää synergioiden kehittämisessä projektirahoitushakujen yhteydessä, sekä siinä, miten voidaan edistää projektien tai kokeilujen välistä oppimista.

Seuraavissa kahdessa työpajassamme, joissa kertaamme portfolio-oppimisen ja portfolion vaikuttavuuden tasoja, tarkoituksena on painottaa myös osallistuvien organisaatioiden pohdintoja sen suhteen, kuinka he pyrkivät edistämään lähestymistavan soveltamista omissa konteksteissaan.

Tuotamme kevään aikana materiaaleja sekä ymmärrystä siitä, kuinka portfoliolähestymistapaa voi soveltaa kestävän kehityksen ja innovaatioiden parissa. Olemme koostaneet ja keräämme parhaillaan työn tueksi linkkilistaa, jonka avulla voi perehtyä aiheeseen liittyviin lähteisiin.

Haluatko kuulla lisää Sitra Labista?

Liity Muutoksentekijöiden yhteisöön Facebookissa.

Liity myös Sitra Labin sähköpostilistalle saadaksesi kuukausittaisen koosteen kiinnostavista linkeistä sekä mahdollisuuksista osallistua ja oppia.

Mistä on kyse?