Arvioitu lukuaika 3 min

Lab loki #20: Mitä ovat innovaatiekosysteemit ja miten ne liittyvät viheliäisiin ongelmiin?

Ilmastonmuutoksen kaltaisia viheliäisiä ongelmia ei voi taklata muuten kuin #yhdessä. Mutta kun jotkut ongelmat saattavat olla yksittäisten organisaatioiden taklattavissa ja toiset vaativat yhteiskunnallista tai globaalia yhteistoimintaa, tarvitaan erilaisia tapoja toimia yhdessä. Innovaatioekosysteemit pyrkivät luomaan puitteet taklata yhteiskunnallisia tai globaaleja ongelmia.
Kuva: Topias Dean, Sitra

Kirjoittaja

Mikael Seppälä

Julkaistu

Mikä Lab Loki?

Sitra Labin Lab lokit ovat päiväkirjamainen kirjoitusten sarja, jossa avaamme työtämme yksi tapahtuma tai yksi näkökulma kerrallaan. Jaamme esimerkiksi tilaisuuksien tallenteita tai esityksiä. Meille on tärkeää kertoa työn etenemistä, vaikka ajatus olisi vielä kesken tai ajattelu vasta hakemassa muotoaan.

Kansainvälisen julkisen innovaatiotoiminnan States of Change Learning Festival järjestettiin kesäkuussa 2020 ensimmäistä kertaa johtoajatuksenaan tarjota tilaa uusille, nouseville ajatuksille. Osana festivaalia Sitra Lab järjesti Innovation Ecosystems for Transformation -tapahtuman keskiviikkona 3.6.2020, jossa paneuduttiin innovaatioekosysteemeihin potentiaalisina tapoina organisoitua yhteiskunnallisten tai globaalien haasteiden pariin.

Tapahtuma toi yhteen noin 75 hengen joukon ympäri maailman jakamaan ajatuksiaan ja tekemistään teemaan liittyen. Sitra Labin innovaatioportfolioiden parissa työtä tekevä asiantuntija Mikael Seppälä kertoi puheenvuorossaan innovaatioportfolioista ja niiden roolista innovaatioekosysteemien yhteistyön mahdollistajana. Erilaiset ongelmat kaipaavat erilaisia organisoitumisen muotoja ja mitä laajempia ongelmat ovat, sen laajempia yhteistyöverkostoja myös kaivataan.

Tapoja organisoida ongelmien ratkaisemista: tekninen, adaptiivinen ja monimuotoinen

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön johtava asiantuntija Iina Oilinki avasi säätiön kehittämää toimintamallia innovaatioekosysteemin orkestroinnin avulla tapahtuvaan ongelman taklaamiseen. Esityksessään hän avasi heidän työtään Kaikki muovi kiertää -ekosysteemin kehittämisen parissa, jossa pääkaupunkiseudun eri julkiset, yksityiset ja muut toimijat tekevät yhteistyötä muovin kierrättämisen edellytysten parantamiseksi.

Kaikki muovi kiertää -ekosysteemin toiminnan kuvaus kaaviona
Vaikka hyviä ensimmäisiä esimerkkejä innovaatioekosysteemeistä viheliäisten ongelmien taklaamisesta löytyy jo maailmalta, aika näyttää, että missä määrin ne yleistyvät. Kuten tapahtuman keskustelu osoittaa, aihepiiriin liittyy vielä paljon auki olevia kysymyksiä, joihin haetaan parhaillaan vastauksia eri puolilla.

Katso tästä session tallenne:

Tästä voit katsoa tapahtuman esitysten kalvot:

 

Haluatko kuulla lisää Sitra Labista?

Liity Muutoksentekijöiden yhteisöön Facebookissa.

Liity myös Sitra Labin sähköpostilistalle saadaksesi kuukausittaisen koosteen kiinnostavista linkeistä sekä mahdollisuuksista osallistua ja oppia.

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Kirjoittaja

Mikael Seppälä

Julkaistu

Ota yhteyttä
 
Mikael Seppälä

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?