Loki
Arvioitu lukuaika 3 min

Lab loki #23: Mitä kannattaa lukea, jos haluaa oppia lisää innovaatioportfolioista ja niiden soveltamisesta?

Innovaatioportfoliot auttavat edistämään pitkäjänteistä yhteistyötä systeemisen muutoksen edistämisessä kompleksisissa konteksteissa tuomalla erilaisia toimijoita yhteen oppimaan tekemisen avulla siitä, mikä edistää muutosta. Lähestymistavasta on vaikea löytää materiaaleja, joten olemme keränneet paketin tekstejä, joiden avulla siihen voi tutustua.

Kirjoittaja

Julkaistu

Tammikuussa 2020 järjestetyn Innovation Portfolio Sensemaking and Management -työpajan jälkeen pyysimme Twitterissä aihepiiristä kiinnostuneita osallistumaan innovaatioportfolioita koskevien tekstien keräämiseen. Koostamamme lista löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: http://bit.ly/portfolioapproaches.

Lista on pitkä ja kattava, joten tässä kymmenen valitsemaamme tekstiä, joiden avulla kannattaa lähteä liikkeelle sekä kuvaukset siitä, miksi ne ovat relevantteja.

  1. Portfoliojohtamista hyödynnetään kehittämistä koskevien taloudellisten päätösten tekemiseen. K4D:n Kelbesa Megersan Designing and managing innovation portfolios -kirjallisuuskatsauksessa kuvataan malleja, jotka voivat ohjata innovaatioportfolioiden rakentamista.
  2. OECD:n Observatory for Public Sector Innovation on kehittänyt erilaisiin innovaatiotyyppeihin perustuvan mallin, jonka avulla julkisella sektorilla voidaan myös rakentaa erilaisia näkökulmia huomioivan innovaatioportfolion.
  3. Kompleksisiin ilmiöihin liittyy paljon epävarmuutta, jolloin kehittämistä ei voi perustaa ainoastaan suunnitelmien toteuttamiseen. EIT Climate-KIC:in Dominic Hofstetterin Innovating in Complexity: From Single-Point Solutions to Directional Systems Innovation -blogikirjoitus avaa kompleksisia ilmiöitä teoriassa sekä sitä, miksi niiden taklaaminen kaipaa toisenlaisia lähestymistapoja kuin mitä yleensä hyödynnämme.
  4. Kuinka EIT Climate-KIC:in orkestroi systeemistä muutosta? Heidän Work with us to achieve net zero, in time -raportti kuvaa heidän Deep Demonstrations -lähestymistapaansa, jonka avulla he työskentelevät ilmastoon liittyvien haasteiden omistajien kanssa edistääkseen näiden keskinäistä yhteistyötä systeemisen muutoksen aikaansaamisessa.
  5. CHÔRA Foundationin For Impact: Generate Snowballs, Don’t Select Snowflakes! -raportti kuvaa sitä, miksi näissä konteksteissa perinteinen ratkaisujen kehittämiseen tarkoitettu innovaatiosuppilo ei riitä ja miksi käsillä olevan haasteen taklaamiseen tarvitaan koostavaa yhdessä oppimista.
  6. UNDP on kehittänyt systemaattisesti käytänteitä, joiden avulla he voivat edistää jaetun ymmärryksen syntyä sekä muutoksen kiihdyttämistä toiminnassaan. Diastika Rahwidiatin ja Giulio Quaggiotton How can we accelerate the effects of portfolios of development projects? -blogikirjoitus avaa käytänteitä ja niiden kehitystyötä.
  7. CHÔRA Foundationin Gina Belle ja UNDP:n Giulio Quaggiotto kirjoittivat tammikuun työpajamme jälkeen Portfolio approaches to tackle complex challenges -blogikirjoituksen siitä, minkälaisista osa-alueista kompleksisiin haasteisiin vastaavat innovaatioportfoliot voivat koostua.
  8. Minkälaista on innovaatioportfolioon kuuluvien kokeilujen kehittäminen käytännössä? UNDP:n Alex Oprunenco avaa tätä The System Shift: Frames, Energies and Experiments -blogikirjoituksessaan.
  9. Ruotsalaisen Mind//shiftin, mielen hyvinvointia edistävän alueellisen verkoston, innovaatioportfolioon liittyvät kokeilut ovat hieno visualisointi sitä, kuinka systeeminen muutos kaipaa tuekseen tekemistä monilla eri tasoilla ja erilaisista näkökulmista.
  10. Iso-Britanniassa lasten asioiden parissa toimivan Barnardosin Melanie Raymentin Building capacity for systems change -blogi avaa sitä, minkälaisten ulottuvuuksien yli systeemistä muutosta voidaan edistää innovaatioportfolioiden avulla ja minkälaisia rooleja voidaan ottaa muutoksen edesauttamisessa.

 

Mistä on kyse?