archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lainvalmistelun työvaiheille malli – kuka ehtisi noudattaa?

Kirjoittaja

Maija Salo

Neuvotteleva virkamies, Säädösvalmistelun kehittäminen, oikeusministeriö

Julkaistu

Lainsäädäntö on keskeinen yhteiskunnan ohjauskeino, jonka valmistelu on ministeriöiden tärkeimpiä tehtäviä. Lakien valmistelusta on olemassa useita ohjeita, mutta työvaiheista ei ole tähän mennessä ollut yhtenäistä ja kovin tarkkaa kuvausta. Lainvalmisteluprosessin malli on nyt valmistunut Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeessa. Oikeusministeriö käynnisti hankkeen viime keväänä yhteistyössä Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman kanssa.

Lainvalmistelussa prosessin osaamista ja johtamista tarvitaan, sillä lainvalmistelutyön haasteet ovat kasvaneet. Monimutkaiseksi muuttuneessa maailmassa lainsäädännöstäkin on tullut laaja ja vaikeakulkuinen tiheikkö, jossa lait ovat yhä pitempiä. Pykälämäärän kasvaessa lakien todellisia vaikutuksia ja yhteyksiä toisiin lakeihin on vaikea hahmottaa. Tästä huolimatta lakien pitäisi olla niin ymmärrettäviä, että kansalaiset, yritykset ja lait säätävä eduskunta ymmärtävät mistä on kysymys.

Prosessikuvauksen tekeminen osoittautui hankalaksi, koska lakihankkeiden työmäärä ja merkittävyys vaihtelevat suuresti. Lisäksi erityisesti valmistelun alkuvaiheessa menettelytavat ja käytännöt ovat hyvin erilaisia. Uusi prosessimalli on hyvien käytäntöjen kuvaus, joka perustuu nykyiseen lainsäädäntöön ja lainvalmisteluohjeisiin. Mallin noudattamisessa on siis kysymys työtapojen ja johtamisen muuttamisesta sekä yksittäisissä hankkeissa että koko valmistelutoiminnassa.

Lainvalmistelun suurimmaksi ongelmaksi on osoittautunut ajan puute: Lakihankkeiden aikataulut ovat niin tiukkoja, että työvaiheita ei voida tehdä kunnolla tai niitä kokonaan ohitetaan. Lakien valmisteluun panostetaan muutenkin liian vähän – ministeriöiden omien arvioiden mukaan keskimäärin seitsemän prosenttia henkilöstön työpanoksesta. Ministeriöt ovat lainvalmistelussa itsenäisiä siten, ne vastaavat oman sektorinsa lainsäädännöstä.

Meillä on nyt siis uusi prosessimalli, mutta miten se saataisiin käyttöön? Sujuvampaan lainvalmisteluun -hanke siirtyy mallin sisäänajovaiheeseen ja ottaa mielellään vinkkejä vastaan. Hanke jatkuu vuoden 2012 loppuun saakka.

Neuvotteleva virkamies Maija Salo, Oikeusministeriö