archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lisää rohkeutta ja kannustavia esimerkkejä

Teollisuuden vanhan kumous oli tilaisuus, jossa yhdestä asiasta sanottiin kaikki olennainen. Saimme kuulla menestyksen reseptejä.

Kirjoittaja

Julkaistu

Yhteenveto ja teot kestävään tulevaisuuteen

Teollisuuden vanhan kumous oli tilaisuus, jossa yhdestä asiasta sanottiin kaikki olennainen. Saimme kuulla menestyksen reseptejä. Kaikilla puhujilla on selvästi vahva tahtotila, intohimo ja visio. Strategioiden sijaan he puhuivat tekemisestä – yrittäjyydestä. Se on aina virkistävää.

Muutokseen tarvitaan vision omaavia henkilöitä, jotka uskovat tekemiseensä. Puheenvuoroissa nousi hyvin esiin, ettei kaikille valmista konseptia ole olemassa. Kuulija vakuuttui, että tekemisestä voi ja tulee tehdä itsensä näköistä. Se vaatii pitkäjänteisyyttä.

Vaikka yritykset ovat muutoksen tekijöitä, julkisella sektorilla on tässä yhteydessä iso ja tärkeä pallo eikä sitä pidä väheksyä. Julkishallinto on luonnonvarojen kestävän käytön mahdollistajana isossa roolissa. Se luo kestävyydelle puitteet ja edellytykset.

Kestävyys-näkökulma on meille suomalaisille hyvin haasteellinen. Suomi on pieni maa ja meidän on varmistettava, etteivät kansainväliset rajoitteet estä suomalaisten mahdollisuuksia. Toisaalta itsekkäät pyrkimykset eivät saa ajaa tosiasioiden ohi. Olennaista on myös, että aito dialogi tutkimuksen ja elinkeinoelämän välillä toimii.

Meidän tulisi arvioida erilaisten ratkaisujen muodostamaa kokonaisuutta ja kehittää vaikutusarviointi-käytäntöjä ja kansantalous-laskentaa siihen, että ymmärtäisimme päätöstemme vaikutukset toisiinsa. Vain siten pystymme viemään asioita oikeaan suuntaan riittävän kauaskantoisesti. Tällaista pohdintaa pitäisi tehdä paljon systemaattisemmin. Nyt Suomessa otetaan helposti vain kantaa puolesta tai vastaan eikä tarpeeksi pohdita yksittäisten asioiden vaikutuksia isompaan kuvaan.

Esimerkin voiman kautta suomalainen uskoo. Tarvitsemme nyt enemmän kannustavia esimerkkejä. Tarvitsemme myös rohkeutta epäonnistua ja virheistä pitää voida oppia.