Vierailija
Arvioitu lukuaika 2 min

Löytävätkö lääketiede ja startupit toisensa?

Suomella on kaikki mahdollisuudet olla terveys- ja hyvinvointialalla edelläkävijä maailmassa, mutta ne jäävät hyödyntämättä ilman uudenlaista toimialat ylittävää yhteistyötä.

Kirjoittaja

Sami Heistaro

LT, erikoislääkäri, MBA koulutuspäällikkö, Suomen Lääkäriliitto

Julkaistu

Terveys- ja hyvinvointialan teknologia ja uudet palvelumallit ovat lupaava kasvusektori Suomessa. Tähän meillä onkin kaikki edellytykset. Huippuosaamista maassamme löytyy niin teknologian ja lääketieteen kuin vaikkapa palvelumuotoilun alalta, ja sektorilla toimii jo nyt vahvoja yrityksiä sekä elinvoimaisia startup-keskittymiä.

Monipuolisen osaamispotentiaalin hyödyntäminen verkostoitumalla ja ideoita sekä näkökulmia jakamalla on edellytys menestykselle ja kasvulle niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Suomi on teknologisesti edistynyt yhteiskunta, ja meillä on kattavat tietovarannot väestön terveyden ja sote-palveluiden osalta. Siten maamme on mainio koealusta myös laajemmalle levitettävien innovaatioiden synnylle ja testaamiselle. Emme saa antaa mahdollisuuksien ikkunan sulkeutua viivyttelemällä, sillä kilpailu maailmalla on kovaa ja kehitys nopeaa.

Ruohonjuuritason tuntemus ja lääketieteellinen osaaminen mukaan kehittämiseen

Kehitettäessä uusia teknologioita hyödyntäviä terveyspalveluita ja niitä tukevia laitteita on tärkeää varmistaa lääketieteellinen asiantuntemus jo kehitystyön alkuvaiheessa. Näin luodaan edellytykset sille, että syntyvä tuote istuu aidosti potilaan ja lääkäreiden tai muiden ammattilaisten arkeen ja tuo todellista lisäarvoa jokapäiväiseen työhön. Terveyspalveluiden eettisten ja muiden erityispiirteiden ymmärtäminen edellyttää alan ruohonjuuritason toiminnan syvää tuntemusta.

Lääkäriliitto haluaa osaltaan kannustaa lääkäreitä tuomaan omaa asiantuntemustaan alan kehittyvän startup- ja muun liiketoiminnan käyttöön. Liitto on järjestänyt useita jäsentilaisuuksia aiheen tiimoilta, ja ne ovat olleet hyvin suosittuja etenkin nuorempien kollegoiden piirissä.

Myös kokeneemmat lääkärit – mukaan lukien eläkeikäiset – ovat olleet innostuneita ajatuksesta, että heille karttunutta osaamista voisi hyödyntää tälläkin tavalla.

Tarvitseeko startupisi lääketieteellistä osaamista? – verkkopalvelu on auki!

Mielikuva siitä, että potilaan hoitoa voi tukea ja edistää myös osallistumalla vaikkapa uudenlaisen etäpalvelun kehittämiseen, kannustaa lääkäreitä avaamaan uusia ammatillisia ovia. Erilaisia rooleja lääkäreille on tarjolla useita, startupin hallituksen jäsenyydestä vaikkapa konsulttiin tai mentoriin ja sijoittajaan.

Kuluvana vuonna Lääkäriliitto avasi verkkosivuillaan nettipalvelun, jonne lääketieteellistä osaamista tarvitsevat startupit voivat ilmoittaa tarpeistaan ja etsiä sopivia ja innostuneita lääketieteen ammattilaisia toimintaansa muodossa tai toisessa. Ilmoituksen jättäneet startupit yhteystietoineen näkyvät Lääkäriliiton jäsensivuilla tunnusten takana.

Palvelu on saanut hyvän vastaanoton, ja linkkiä saa mielellään jakaa eteenpäin sopivissa kanavissa. Ilmoituksen voi jättää täällä: lääketieteellistä osaamista startupeille.

Tuokoon vuosi 2019 onnea, yhteistyötä ja menestystä – tälläkin sektorilla!

Mistä on kyse?