archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lukiolaiset kyberturvallisuuden äärellä

Tämä blogi kuvaa kahdessa espoolaisessa lukiossa toteutettavaa kyberopetusmateriaalin rakentamista.

Kirjoittaja

Julkaistu

Yhdeksi Sitran Uusi turvallisuus -foorumin isoista teemoista kohosi kyberturvallisuus. Tämä blogi kuvaa kahdessa espoolaisessa lukiossa toteutettavaa kyberopetusmateriaalin rakentamista. Materiaalia on työstetty kokeilukulttuurille tyypillisesti; testaamalla ideoita nopeasti ja konkreettisesti, tekemällä oppien.

Miksi kansalainen tarvitsee kyberturvataidot?

On helppo ymmärtää, kuinka liikenteessä tarvitaan pelisäännöt, jotta liikkuminen on mahdollisimman turvallista niin jalan kuin autollakin. Tästä huolehditaan jo pienten lasten kasvatuksessa ja liikenneturvallisuus on osana koulujen opetussuunnitelmia.

Nykyään osa normiarkeamme tapahtuu atomien maailman lisäksi bittien maailmassa. Parivuotiaat osaavat käyttää tabletteja, älypuhelin löytyy lähes jokaisen koululaisen laukusta. Tietoa haetaan ja välitetään sähköisesti, asiointi pankissa, kaupassa tai verotoimistossa tapahtuu netin kautta. Sosiaalinen media on ikäryhmästä riippumatta osa ihmisten arkea, vahvimmin nuorimmalla sukupolvella.

Kybertaitoja ovat vaikkapa kyky arvioida nettisivustojen luotettavuutta, omien tietojen luovuttamisen turvallisuutta, julkaistujen tietojen pysyvyyttä, tietoturvapäivitysten merkitystä tai salasanojen turvallista muodostamista. Verkon kautta toimiessa tarvitaan aina näitä taitoja, mutta niiden systemaattista opettamisesta ei juurikaan huolehdita.

Tästä syystä Sitran Uusi turvallisuus -foorumin yhdeksi kokeiluksi valittiin koulutuspaketti kansalaisten kybertaitojen kehittämiseksi.

Missä kokeiltiin

Kokeilu päätettiin toteuttaa Espoossa, missä suomenkielisen opetuksen puolella on juuri tänä keväänä meneillään laaja nettiturvallisuuteen liittyvä kartoitustyö. Mukaan lähti Kaitaan ja Espoon yhteislyseon lukioista yhteensä reilut 200 ensimmäisen vuosikurssin opiskelijaa.

Miten kokeilu toteutettiin

Kartoitimme nettikyselyllä opiskelijoiden tietoja, kokemuksia ja asenteita mm. tietoturvakäyttäytymisestä, nettikiusaamisesta, kybertaitojen oppimisesta ja niiden opettamisesta koulussa. Kyselyn tulokset olivat osin samansuuntaisia nuorille aiemminkin tehtyjen kyselyjen kanssa. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikilla oli käytössään yksi tai useampia päätelaitteita ja netissä nuoret viettivät päivittäin useita tunteja pelaten, pitäen yhteyttä kavereihin, kuunnellen musiikkia, katsellen videoita tai tuottaen sinne itse materiaalia.

Vastausten perusteella nettikiusaamisen tai muun epäasiallisen kohtelun kokemukset olivat nuorilla huomattavan yleisiä. Jokseenkin yllättävää oli, että nuoret eivät olleet kovinkaan kiinnostuneita saamaan lisätietoa kyberturvallisuudesta, olipa sen muodoksi ehdotettu sitten kouluopetusta tai aiheeseen tehtyä opetuksellista peliä.

Halusimme haastaa nuoret teeman pariin laadukkailla luennoilla, jotka myös vastaisivat ainakin joiltain osin kyselyn esiin nostamiin kysymyksiin sekä vakuuttaisivat heidät aiheen ajankohtaisuudesta ja tärkeydestä. Mukana luennoimassa aiheesta oli alansa huippuosaajia; Jarno Limnéll (Intel Security), Ville Oksanen (Effi) sekä Jutta Antikainen ja Marko Forss (Poliisi).

Jarno käsitteli mm. laajemmin sitä, mitä kyber tarkoittaa ja miten sen mahdollisiin vaaroihin tai uhkiin on jokaisen osattava varautua samalla kuitenkin korostaen kyberin olevan monin tavoin myös valtava mahdollisuus sekä nyt että tulevaisuudessa. Jutan ja Markon kertomat konkreetit esimerkit somessa tapahtuvasta kiusaamista olivat nuorille tärkeitä, kuten myös keinot, joilla kiusaamiseen voi puuttua. Ville herätteli ajatuksia netin sananvapaudesta ja tekijänoikeuksista ajankohtaisilla esimerkeillään. Luennot videoitiin ja niistä koostetaan webinaariaineisto espoolaisten lukioiden ja yläkoulujen käyttöön.

Opiskelijoille jaettiin arvioitavaksi Aallon asiantuntijoiden laatima hakkerointiaiheinen Eve Digimaailmassa -sarjakuva, jota voidaan käyttää myös jatkotyöskentelyn materiaalina. Lisäksi asiantuntijat laativat opiskelijoille ja opettajille yhteisesti ratkottavaksi kyberturva-aiheisia, todellisiin tapauksiin liittyviä case-typpisiä tehtäviä.

Opiskelijat tekivät lopuksi saman kyselyn, joka tehtiin ennen luennon suunnittelua. Jälkimmäisellä kyselyllä hankitaan tietoa luentojen vaikuttavuudesta sekä avointen kysymysten ja palautteen kautta tietoa luentoteeman jatkokehittelyyn.

Mitä opimme

Kokeilun kohderyhmä oli hyvä, sillä nuorille ja nuorille aikuisille suunnattua kybertaitoja opettavaa materiaalia on saatavilla liian vähän. Materiaalin kehittelylle on jatkossa suuri tarve, nyt saatava aineisto on vasta ensimmäinen askel kohti systemaattista, kattavaa, monipuolista ja nuoria itseään kiinnostavaa opetuskokonaisuutta. Ajatus siitä, että nuorten on itse oltava mukana materiaalin kehittämisessä ja testauksessa, vahvistui entisestään.

Suunnitteluvaiheessa saatiin koolle myös tietoturva-asiantuntijoita Espoon kaupungin organisaation eri tasoilta. On tärkeää jatkaa tätäkin dialogia, jotta varmistetaan isojen linjausten ja suunnitelmien ottavan huomioon nykyinen, aikaisempaan verrattuna hyvinkin erilainen loppukäyttäjätodellisuus. Saamiamme kokemuksia jaetaan espoolaisessa organisaatiossa myös muun tähän aiheeseen liittyvän työn kautta.

Kolmas tärkeä asia opittavaksi on ollut eri toimijoiden osaamisen kokoaminen yhteen. Suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut mukana kaupunki, kansalaisjärjestö, yritys, turvaviranomainen ja yliopisto. On fiksua tehdä yhdessä, kun saavutettava päämäärä ja hyöty koituvat opiskelijoiden ja opettajien lisäksi pitkällä tähtäimellä kaikkien mukana olleiden – siis suomalaisen yhteiskunnan – eduksi.

Katso luennon taltiointi:

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Kyberturvallisuuden koulutuspaketti on yksi Sitran Uusi turvallisuus -foorumin kokeiluista. Kokeilujen avulla selvitetään uusia turvallisuuteen liittyviä haasteita ja tutkitaan, kuinka turvallisuutta voidaan parantaa käytännössä.

Lue kokoava artikkeli Uusi turvallisuus -foorumin työstä täältä.

Mistä on kyse?