archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Luvassa datasadetta ja mutukuuroja – illan tullen selkenevää

Kiva tietää -datan sijasta tarvitaan oikein ajoitettuja ja suunnattuja vaikuttavuuden mittareita, bloggaa Movendosin Paula Mäkeläinen.

Kirjoittaja

Julkaistu

Movendos on kehittänyt etävalmennuksen tarpeisiin työkalun, jota muun muassa terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaiset voivat hyödyntää asiakastyössään. Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämössä yritys kehittää vaikuttavuusmittareita ammattilaisen tekemän työn, asiakkaan sekä yhteiskunnan näkökulmasta. Blogin kirjoittaja Paula Mäkeläinen on Movendoksen asiakkuusjohtaja.

Ihmiset kamppailevat kaiken aikaa erilaisten elämänmuutosten kanssa. Osa etsii uralle uutta suuntaa, osan pitäisi saada mieli sellaiseen kuntoon, että jaksaisi taas ajatella huomista. Yksi tarvitsee sysäyksen oman hyvinvoinnin omahoitoon, siinä missä toinen on syrjäytymässä ja tarvitsee kanssakulkijaa. Yhteistä muutostilanteille on jokaisen tilanteen ainutlaatuisuus. Moni hyötyy ulkopuolisesta tuesta, ja parhaimmillaan muutoskamppailu voi vaihtua myönteiseksi etenemiseksi askel kerrallaan.

Muutoksen käynnistämisessä ja sen pysyvyydessä suurin kynnys on muutostarpeen tiedostaminen, hyväksyminen ja sen konkretisoiminen osaksi omaa elämäntilannetta. Erilaiset ammattilaiset voivat tarjota tärkeitä sysäyksiä ja tukea, mutta muutosprosessin ydin tapahtuu – tai ei tapahdu – ihmisen arkielämässä. Kun tavoite konkretisoidaan kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevien ja yksilöllisten tehtävien muotoon tapaamisten välillä, sitoutuminen muutokseen paranee. Sisäinen motivaatiokin on helpompi löytää, kun muutosprosessi ei vähennä elämän mukavuustekijöitä liikaa. Hiljaa hyvä tulee, yksilöä kuunnellen.

Terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaisten työ muuttuu, kun ammattilainen voi tapaamisten lisäksi tuoda etätukensa asiakkaan arkeen. Etävalmennuksesta hyötyy kuka tahansa, olipa asiakkaana arjenhallinnan tukea tarvitseva nuori, lonkkaleikkauksesta toipuva ikäihminen tai  työperäisestä stressistä kärsivä kuntalainen. Samalla saadaan aikaan yhteiskunnallisia säästöjä, kun ihmiset saavat elämänsä paremmalle tolalle vakaammin ja pysyvämmin. Ammattilaispäässä etävalmennus tuo säästöjä, kun tapaamisia kasvokkain voidaan harventaa. Näin vapautuvaa aikaa voidaan käyttää useamman henkilön kustannustehokkaaseen etävalmennukseen ilman, että uusi palvelumalli kuormittaa työntekijää ajallisesti.

Musta tuntuu ja dataa sataa – vatupassilla vai näppituntumalla?

Movendos lähti mukaan Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöön, koska sosiaali-, terveys- ja hyvinvointisektorin tarpeisiin kehittämämme uuden etävalmennusmallin vaikuttavuuden mittaaminen ja osoittaminen on tärkeää, kun levitämme mallia Suomessa ja ulkomailla. Mittaamista ja mittareita voidaan kehittää monilla eri tasoilla. Niillä voidaan kartoittaa yksilöllisen muutoksen alku- ja lopputila sekä tuoda lisää motivaatiota ja objetiivista seurantaa muutosprosessiin. Mittaamista ei kuitenkaan tule tehdä pelkästä mittaamisen ilosta, koska maailma hukkuu dataan. Kiva tietää -datan sijasta voidaan kehittää oikein ajoitettuja ja suunnattuja mittareita uusien palvelumallien arviointiin.

Riittävätkö euro-, säästö-, terveys- ja tehokkuusmittarit? Ne tukevat päätöksentekoa, mutta mitattavaan muotoon on tuotava myös subjektiivisia kokemuksia ja arvioita, joilla on valtava rooli kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, terveyden ja pystyvyyden kokemisessa.  On äärimmäisen merkityksellistä, jos ihminen kokee olevansa virkeämpi, jaksavansa paremmin arjen askareet, tuntevansa aiempaa vähemmän kipua ja löytäneensä uutta elämänsisältöä. Tällä on väliä sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Esimerkiksi työhyvinvoinnin näkökulmasta sairauspoissaolojen määrä ei ole riittävä mittari kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Pinnan alla kytee.

Kokemus yksilöllisistä voimavaroista eri elämäntilanteissa yhdessä objektiivisten mittareiden kanssa antaa paljon syvällisemmän kokonaiskuvan siitä, miten maailma makaa ja mihin suuntaan se seuraavaksi mahtaa kellahtaa tai ponnistaa.

Miten löytää yhteys yksilön subjektiivisen kokemuksen ja eurojen välille? Ennaltaehkäisevän valmennuksen ja tuen vaikuttavuutta on vaikea mitata, koska vaihtoehtoinen skenaario ei koskaan toteudu. Kuitenkin tarkastelemalla yksilön, ryhmän ja kokonaisuuden lähtötasoa, koettua muutosta elämänlaadussa sekä tarkkoja mitattavia arvoja prosessin varrella, on mahdollista esittää muutoksia isomman mittakaavan ilmiöinä. Juuri tästä on kyse, kun tavoitellaan yhteiskunnallista hyvinvointia tukevien uusien palvelujen ja toimintamallien vaikuttavuutta ja sen osoittamista.

Movendos Oy on perustettu Tampereen teknillisen yliopiston spin-offina vuonna 2012. Yhtiö on kehittänyt etävalmennuksen työkalun, jonka avulla terveydenhuollon, ohjaus- ja valmennusalan ammattilainen voi motivoida ja sitouttaa asiakkaitaan yksilöllisesti tai ryhmänä tapaamisten välissä. Etävalmennuspalvelu pohjautuu viimeisimpään terveys- ja käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen. Työkalua käyttävät esimerkiksi terveydenhuollon, kuntoutuksen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ammattilaiset, kuten fysioterapeutit, terveydenhoitajat, kuntoutusohjaajat, psykologit, neuropsykiatriset valmentajat tai uravalmentajat.  Etävalmennuksen asiakkaiden ikähaarukka on 15 – 80 vuotta.  

Mistä on kyse?