Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Megatrendijulisteesta apua trendien tulkintaan

Mitä megatrendit tarkoittavat työssäni, toimialallani tai arjessani? Uuden megatrendijulisteen avulla voit tulkita muutoksia helpommin ihmisen tasolle.

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Helmikuun alussa sain yhdistää kaksi lempiasiaani – Tampereen ja megatrendit. Olin nimittäin puhumassa Tulevaisuuden tutkimuksen seuran järjestämässä tilaisuudessa megatrendeistä ja testasin samalla siinä vaiheessa kehityksessä ollutta megatrendijulistetta.

Pohdimme julisteen avulla osallistujien kesken, mitä megatrendit oikein tarkoittavat Tampereelle.

Megatrendit ihmisen tasolle

Megatrendeille tuntuu olevan nyt kysyntää. Nykyhetki ja tulevaisuus saattaa tuntua ihmisistä vaikeasti hahmotettavalta, monimutkaiselta, jopa kaoottiselta. Megatrendit auttavat hahmottamaan muutosten kokonaiskuvaa ja siten lievittämään monimutkaisuudesta ja ristiriitaisuuksista kumpuavaa hämmennystä. Ne tarjoavat jäsennyksen, jonka avulla voi suhteuttaa muutoksia toisiinsa ja siten ymmärtää maailman menoa paremmin.

Megatrendien hyödyntämisessä on kuitenkin yksi oleellinen haaste: ne kuvaavat määritelmänsä mukaan globaaleja tai hyvin laajaa aluetta koskevia hitaasti muuttuvia muutoksen kaaria, ja siksi ovat kovin yleisellä tasolla kaukana ihmisen arjesta. Siksi onkin tärkeää tulkita, mitä megatrendit tarkoittavat juuri oman työn, toimialan, alueen tai elämän kannalta. Lisäksi kannattaa tunnistaa, millaisia jännitteitä muutosten välillä on – niissä tulevaisuuden kehityssuunta on epävarma, ja niissä kehityssuuntaan voi usein parhaiten myös vaikuttaa.

Tätä tulkinta- ja tunnistamistyötä varten kehitimme Megatrendit 2020 -työpohjan eli megatrendijulisteen auttamaan muutosten tulkinnassa ihmisen tasolle. Samalla voi tunnistaa tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä ja pohtia yhdessä ratkaisuja niihin.

Millaisia trendejä eri teemoihin liittyy?

Sitran Megatrendit 2020 -selvitys on kirjoitettu Suomen ja suomalaisen yhteiskunnan näkökulmasta, eli siinä on jo tehty tulkintaa siitä, mitä globaalit megatrendit oikein tarkoittavat. Jotta tulkinnassa päästäisiin vielä tarkemmalle tasolle – esimerkiksi pohtimaan Tampereen tulevaisuutta – olemme laatineet yksinkertaisen julisteen työkaluksi. Siinä toisella puolella on Megatrendit 2020 -kokonaiskuva muistin virkistykseksi ja toisella puolella työpohja ja ohjeistus tarkemman tulkinnan tekemiseksi.

2020-lukua ja oikeastaan koko loppuvuosisataa määrittää eniten se, miten vastaamme ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja moniin muihin ympäristökysymyksiin. Siksi ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys on laitettu kokonaiskuvan keskelle. Sen suhteen on tärkeää pohtia ja keskustella, mitä se tarkoittaa juuri valitun alueen, toimialan tai muun rajauksen kannalta. Megatrendit 2020 -selvityksen lisäksi tukea pohdintaa voi hakea BIOS-tutkimusyksikön oivasta artikkelista.

Muiden megatrendien osalta kannattaa lähteä liikkeelle listaamalla niihin liittyviä trendejä. Pohjassa on pääteemojen – valta, väestö, talous ja teknologia – alle listattu apukysymyksiä auttamaan trendien listaamista. Apua voi hakea myös esimerkiksi megatrendikorteista. Listauksen jälkeen voi tarkastella myös sitä, millainen kokonaisuus trendeistä muodostuu kuhunkin teemaan.

Mitkä ovat tulevaisuuden kannalta oleellisia kysymyksiä?

Trendien listaus auttaa muodostamaan käsityksen tarkasteltavan aiheen kannalta kiinnostavista muutoksista. Jotta päästään käsiksi epävarmuuksiin ja tulevaisuuden kannalta keskeisiin kysymyksiin, täytyy kuitenkin tarkastella trendien välisiä jännitteitä. Mitkä ovat niitä kysymyksiä, joita nyt pitäisi ratkoa? Jännitteiden tunnistamisen lisäksi voi pohtia, miten ne kehittyvät: onko jokin kehityssuunta vahvempi kuin toinen, löytyykö jokin aivan uusi suunta, vai jäädäänkö jännitteiseen tilaan?

Jännitteiden avulla muodostetut kysymykset ohjaavat pohtimaan ratkaisuja. Millaista tulevaisuutta haluamme yhdessä rakentaa ja miten? Ratkaisuja on paljon, niitä voi etsiä vaikkapa strategisen tutkimuksen neuvoston ratkaisupakasta. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä löydy ratkaisua. Tampereella yhdeksi jännitteeksi nousi vielä työpajan viime hetkillä ”Tappara vai Ilves” – sitä ei tulevaisuuksientutkijakaan osaa ratkaista.

Voit hyödyntää megatrendijulistetta strategian teossa, oppitunneilla tai vaikkapa Tulevaisuuspäivänä 6.3. Julisteen voit tulostaa itse tai tilata täältä: Megatrendit 2020 -työpohja.

Mistä on kyse?