archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Mini Challengen ratkaisutehdas innostaa poikkitieteelliseen tiimityöhön

Haastoimme yliopisto-opiskelijat kehittämään ratkaisuja siihen, miten pääkaupunkiseudusta tehdään globaalisti merkittävä Smart&Clean-referenssialue.

Kirjoittaja

Julkaistu

Kaksi viikkoa sitten 14 opiskelijaa kymmeneltä eri opintolinjalta pääsi ideoimaan ratkaisuja hiilineutraalin ja resurssiviisaan pääkaupunkiseudun edistämiseksi. Nopeatempoisessa työpajassa kehittyivät tiimityöskentely- ja esiintymistaidot sekä kyky nopeaan päätöksentekoon.

Helsinki Think Company on yhteisö, jonka tarkoituksena on kannustaa yliopisto-opiskelijoita hyödyntämään akateemista osaamistaan konkreettisiin projekteihin yrittäjämäisellä asenteella. Jos opiskelija pysyy tiukasti vain oman oppiaineensa rajojen sisällä lukien kirjatentteihin ja istuen luentokursseilla, ei yliopistolta välttämättä saa tarpeeksi tukea työelämätaitojen kehittämiseen. Mini Challenge -työpajat ovat yksi keino, jolla Think Company tarjoaa uudenlaisia oppimismuotoja perinteisten tueksi ja innostaa opiskelijoita monitieteiseen projektityöskentelyyn.

Mini Challenget ovat kaksipäiväisiä työpajoja, joissa opiskelijat kehittävät ratkaisuja yhteistyökumppanin antamaan haasteeseen. Tällä kertaa teema houkutteli opiskelijoita niin ympäristötieteistä, yhteiskuntatieteistä kuin kauppatieteistäkin. Think Companyn pyynnöstä Sitra heitti opiskelijoille haasteen: kuinka pääkaupunkiseudusta tehdään globaalisti merkittävä ”Smart & Clean” -referenssialue?

Työskentely massiivisen ongelman parissa aloitettiin pilkkomalla se palasiksi. Post-it -lappuja järjestelemällä teemoista ja ilmiöistä muodostettiin kokonaisuuksia ja luotiin syy-seuraus -suhteita. Ongelma tuotiin konkreettiseksi ja lähemmäs arkea tarkastelemalla sitä eri henkilöiden – esimerkiksi kiireisen perheenäidin ja maailmantuskaa potevan yritysjohtajan – näkökulmasta. Lopulta tiimit valitsivat teeman alta itseään kiinnostavan, spesifin ongelman, johon lähtivät kehittämään ratkaisuja. Intensiivisin työvaihe, ratkaisuvaihtoehtojen hiominen ja testaaminen, koitti toisena päivänä. Tiimit soittelivat asiantuntijoille ja jalkautuivat ulkoilmaan testaten ratkaisunsa prototyyppiä.

Entä millaisia ratkaisuja kahdessa päivässä saatiin aikaan? Pitchaustilaisuudessa ensimmäisenä kuultiin ratkaisu nimeltä Helsinki Smart Island, jonka kehittäjät tahtoisivat luoda ympäristöystävällisen cleantech-innovaatioalustan urbaaniin saaristoasumiseen. Toisena esiteltiin julkinen palvelu Cleantech-etsivät, joka toisi luottamusta saneerausta odottavien rakennusten asukkaiden ja cleantech-yhtiöiden välille saneeraustöiden suunnittelussa. Lopuksi kuultiin vielä Miten kulutat? -sovelluksesta, joka yhdistää olemassa olevan datan esimerkiksi sähkön ja veden kulutuksesta helposti käsiteltävään muotoon ja ihmisten saataville.

Kekseliäistä ratkaisuista huolimatta tärkeintä työpajoissa on ennen kaikkea uudenlainen oppimiskokemus poikkitieteellisestä ongelmanratkaisusta ja tekemällä oppimisesta. Vastaavaa yhdessä tekemiseen uppoutumista, jota Mini Challenge -työpajoissa nähdään, soisi näkyvän opintojen aikana enemmänkin. Parhaassa tapauksessa samanlaista tekemisen intoa pääsee kokemaan myös työelämässä.

Katso MiniChallenge-työpajassa kuvattu video.

Mistä on kyse?