archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Mitä et koe, et voi arvostaa!

Kirjoittaja

Kirsi Polvinen

Tutkija, projektipäällikkö, Aalto-yliopisto

Julkaistu

Luontoa hyödyntäville palveluille on tarvetta

Luontosuhde syntyy kokemusten ja elämysten kautta. Luonnossa olevien tuoksujen, äänien ja sään koko kirjon aistiminen ja luonnossa koetut muut elämykset ovat erityisen tärkeitä luontosuhteen muodostumiselle ja luonnon arvostuksen kehitykselle.

Lapset ovat luonnostaan uteliaita ja aikuisen kannustuksella ja ohjauksella on tärkeä merkitys kiinnostuksen ylläpitämiseksi ja jatkumiseksi. Vanhempien kiire ja luontolukutaidottomuus lisäävät tarvetta lapsille ja nuorille suunnatuille luontopalveluille. Myös lisääntynyt ymmärrys luontoympäristön vaikutuksista hyvinvointiin kasvattaa palveluiden kysyntää. Koska useat vanhemmat tuntevat olevansa vieraantuneita luonnosta, he haluavat tarjota lapsilleen mahdollisuuden luonnossa olemiseen.

Luontoa hyödyntävät palvelut ja niihin liittyvä yritystoiminta

Luontoon liittyvät järjestöt, kuten Suomen Latu ja Luonto-liitto järjestävät aktiivisesti monimuotoista toimintaa. Luonto- ja ympäristöpäiväkodit sekä luontokoulut tukevat osaltaan varhaiskasvatusta. Lisäksi lapsille ja nuorille on tarjolla koulun ulkopuolella mm. luontokerhoja, luontoleirejä, elämyspalveluita ja mahdollisuuksia harrastaa erilaisia liikuntalajeja luonnossa.

Haasteena toiminnan jatkuvuudelle on kuitenkin rahoituskanavien löytäminen alkuvaiheiden jälkeen. Luontoa hyödyntävien palveluiden kehittäminen yritystoimintana on vielä melko harvinaista. Toiminta onkin tällä hetkellä enemmän elämäntapaan liittyvää yrittäjyyttä kuin varsinaista liiketoiminnan harjoittamista. Haasteina ovat mm. verkostoituminen sekä puutteet liiketoiminnan osaamisessa ja tavoissa esittää ideoita eteenpäin. Yhteistyössä päättäjien kanssa pitäisi pohtia, miten luontoon liittyviä palveluita voitaisiin toteuttaa myös yrityspohjalta ja kehittää menestyviä palveluvientituotteita.

Minulla oli Innoman Oy:n tutkijana mahdollisuus kerätä tietoa nykyisistä ja kehitteillä olevista luontoa hyödyntävistä palveluista lapsille ja nuorille. Aineisto on koottu Sitran ja Kansallisen hyvinvointiverkoston julkaisuun Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille.

Jaarlin Päiväkotien luonto- ja liikuntaesikoulu – metsäesikoulu

Jaarlin päiväkodin metsäesikoulu Hämeenlinnassa hyödyntää luontoa monipuolisesti toiminnassaan. Metsäesikoulussa ulkona ollaan säällä kuin säällä. Ahvenistonharjun metsä toimii varsinaisena toimintaympäristönä ja taukotuvassa on mahdollista muun muassa opiskella pöydän äärellä ja vaihtaa vaatteita.

Toiminnan alussa tärkeimmät tavoitteet olivat lasten fyysisen kunnon paraneminen ja luonnon tuntemuksen kehittyminen. Alkuvaiheessa kehittäjät törmäsivät vanhempien ennakkoluuloihin, kuten jaksavatko lapset haastavassa maastossa ja pärjäävätkö he erilaisissa sääoloissa. Tavoitteet ovat kuitenkin toteutuneet hyvin ja lapset ovat pärjänneet hienosti hyvien ohjaajien tuella. Lapset opettavat luontoon liittyviä asioita vanhemmilleenkin ja jaksaminen arjessa on parantunut selvästi. Useita muitakin vaikutuksia hyvinvointiin voitiin todeta, kuten lasten parantunut havainnointikyky ja kehittynyt kyky sosiaalisten suhteiden luomiseen.

Menestyksekäs toiminta tarvitsee asiaansa uskovia ja innostuneita ihmisiä, joilla on kyky ottaa riskejä. Esikouluvuoden jälkeen lapset ovat valmiita astumaan koulumaailmaan. Olisi mielenkiintoista myös jatkossa seurata todettujen hyvinvointivaikutusten merkitystä näiden lasten elämässä!

Kirjoittaja Kirsi Polvinen toimi Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille -julkaisua tehdessään tutkijana Innoman Oy:ssä ja on nykyään projektipäällikkönä Aalto-yliopistossa.
etunimi.sukunimi@aalto.fi, puh. 050 571 5678

Mistä on kyse?