Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Mitä kuuluu megatrendeille?

Sitra julkistaa jälleen vuodenvaihteessa megatrendipäivityksensä. Kerro meille, mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät tulevaisuuden kehityssuunnat!

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Oletko kuullut puhuttavan ilmastonmuutoksesta? Entä väestön ikääntymisestä tai kaupungistumisesta? Nämä ovat kaikki esimerkkejä megatrendeistä Megatrendi Useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari, kuten esimerkiksi ekologinen kestävyyskriisi. Megatrendien nähdään usein tapahtuvan globaalilla tasolla ja kehityssuunnan uskotaan usein jatkuvan samansuuntaisena. Avaa termisivu Megatrendi . Megatrendi on useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari. Niiden nähdään usein tapahtuvan globaalilla tasolla ja kehityssuunnan uskotaan usein jatkuvan samansuuntaisena. 

Megatrenditermin popularisoi John Naisbitt samannimisissä kirjoissaan. Aiemmin inhosin tuota termiä. Se tuntui niin vääjäämättömältä ja suorastaa pöyhkeilevältä: pois tieltä, täältä tulee megatrendi, etkä voi tehdä sille mitään.  

Sittemmin olen oppinut arvostamaan megatrendejä osana täysipainoista tulevaisuusruokavaliota. Ne antavat hyvän kuvan laajoista tulevaisuuden muutoksista, joita on hyvä lähteä tarkentamaan tarkemmilla trendeillä, heikoilla signaaleilla ja jännitteiden tarkastelulla. 

Sitran megatrendit  

Sitra on julkaissut listauksia megatrendeistä vuodesta 2011 asti. Pelkistä listauksista on vuosien mittaan siirrytty yhä enemmän megatrendejä, niihin liittyviä ilmiöitä ja ilmiöiden välisiä kytköksiä avaaviin kirjoituksiin. Erityisen suosittuja ovat olleet megatrendikortit, joita on käytetty mm. opiskelun, strategiatyön, skenaarioprosessien ja yleisen tulevaisuuspohdinnan apuna. 

Sitran megatrendityön vaikutus on huomioitu myös juuri valmistuneessa, Sitran toimintaa arvioineessa Tulevaisuuksien tekijä -arviointiraportissa: 

”Sitran megatrendit on ottanut käyttöönsä varsin laaja joukko yhteiskunnan toimijoita oman strategia- ja suunnittelutyönsä tueksi.” 

Arvioinnissa todetaan myös, että Sitra on nostanut esiin ensimmäisten joukossa aiheita kuten kiertotalous, jakamistalous, kestävä hyvinvointi ja kokeilukulttuuri, ja että Sitra on keskittynyt oikeisiin asioihin tulevaisuustyössäänTältä pohjalta on hyvä jatkaa. 

Mitä muut sanovat? 

Sitra ei tietenkään ole ainoa, joka kuvailee megatrendejä. Olen käynyt kevään ja kesän aikana kollegoideni kanssa läpi muiden tekemiä megatrendilistauksia ja vertaillut niitä Sitran megatrendeihin.  

Pääpiirteissään kaikissa listauksissa korostuvat samat asiat, kuten pitääkin: ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, geopolitiikan muutokset, digitalisaatio, työn murros ja demokratian haasteet. Listauksista löytyy myös asioita, jotka eivät ole niin näkyvästi Sitran megatrendeissä, kuten kaupungistuminen ja väestörakenteen muutokset. 

Megatrendityön kehittämisessä oleellista ei ole niinkään kehityskulkujen uutuus – megatrendit muuttuvat määritelmänsä mukaan hitaasti – vaan niiden käytettävyys ja selkeys.  

Megatrendejä ei listata ihan vain listaamisen ilosta, vaan eri toimijoiden tulevaisuustyön tueksi. Trendit on syytä tulkita oman aiheen ja toimintaympäristön kannalta ja tulkintaa ei oikein voi ulkoistaa muille. Siksi trendien selkeän esittämisen lisäksi tulee panostaa tulkintaa helpottaviin työkaluihin ja tulevaisuuskyvykkyyden kasvattamiseen. 

Uusi versio tulossa ja kaipaamme näkemystäsi 

Sitra julkistaa uuden version megatrendimateriaalistaan vuodenvaihteessa. Tulemme painottamaan sisällön lisäksi megatrendien käytettävyyttä. Ymmärrän tavoitteemme ”Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat hyvin” niin, että se sisältää tiedon lisäksi myös kyvyn hyödyntää tietoa. 

Olemme käyneet läpi aiemmin julkaistuja trendiraportteja ja seuranneet yleistä tulevaisuutta koskevaa keskustelua. Tämän lisäksi haluaisimme nyt kuulla sinun näkemyksiäsi siitä, mitkä ovat keskeisimmät ja merkittävimmät tulevaisuuden kehityssuunnat? Mikä tulee muuttamaan maailmaa eniten lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä? Mitkä ovat tärkeimmät muutokset Suomen kannalta? 

Vastaa kyselyyn 9.10. mennessä. 

Odotellessasi Sitran uutta versiota megatrendeistä voit tsekata vaikka nämä: 

Mistä on kyse?