julkaisut

Vaikuttavuusarviointi 7: Tulevaisuuksien tekijä

Arviointi Sitran vaikuttavuustavoitteesta Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat hyvin

Kirjoittajat

Valtakari, M., Antikainen, J., Nyman, J. (MDI Public)

Julkaistu

Tässä arviointiraportissa on analysoitu, millaista kehitystä Sitran vaikuttavuustavoitteessa Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat hyvin on tapahtunut vuosien 2011–2018 aikana. Arvioinnissa on tarkasteltu Sitran roolia ja merkitystä vaikuttavuustavoitteen edistymisessä sekä Sitran strategisten valintojen onnistumista. Tulevaisuustyön vaikuttavuuden arvioimiseksi tarvitaan monimenetelmällistä lähestymistapaa. Siksi tässä arvioinnissa on hyödynnetty aineistona kahta alkuvuodesta 2019 tilattua selvitystä: Tulevaisuusbarometrikansalaiskyselyä sekä media- ja toimiala-analyysiä megatrendeistä käytävästä keskustelusta. Arvioijat ovat täydentäneet aineistoa keskeisillä sidosryhmä- ja asiantuntijahaastatteluilla. Arvioinnin on toteuttanut MDI Public Oy.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Vaikuttavuusarviointi 7: Tulevaisuuksien tekijä

Alaotsikko

Arviointi Sitran vaikuttavuustavoitteesta Suomessa tunnetaan tulevaisuuden mahdolliset kehityssuunnat hyvin

Tekijät

Valtakari, M., Antikainen, J., Nyman, J. (MDI Public)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

48 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-121-4

ISBN (PDF)

978-952-347-122-1

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

156

Mistä on kyse?