Julkaistu 01.03.2019

Tulevaisuusbarometri 2019

Millaisena suomalaiset näkevät tulevaisuuden?
Kirjoittajat
Kirjoittajan profiilisivu: Mikko Dufva
Johtava asiantuntija, Ennakointi, Sitra
Mikko Dufva on Sitran tulevaisuusasiantuntija. Hän tarkastelee työkseen tulevaisuuden kehityskulkuja ja niiden välisiä jännitteitä, merkkejä yllättävämmistä muutoksista ja tulevaisuuteen liittyviä mielikuvia. Mitä?
 
Paula Laine
Asiantuntija, Ennakointi, Sitra
Jenna työskentelee yhteiskunnallisen ennakoinnin asiantuntijana Sitran ennakointitiimissä, jossa hän erilaisten projektien kautta tukee yhteiskuntaa siirtymässä yhteiskuntaan, jossa eletään hyvää elämää maapallon kantokyvyn rajoissa. Tällä hetkellä Jennaa työllistää Tulevaisuuden uudistajat -projekti, joka yhdistää tulevaisuusajattelua ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen taitoja.
Kirjoittajan profiilisivu: Pinja Parkkonen
Asiantuntija, Ennakointi, Sitra
Pinja Parkkonen koordinoi Sitran vaikuttavuuden arviointia. Lisäksi Pinja tukee Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin toimintaa.
Kirjoittajan profiilisivu: Katri Vataja
Johtaja, Strategia ja Ennakointi, Sitra
Katri vastaa Sitrassa vaikuttavuusarvioinnista ja strategiaprosessien fasilitoinnista. Hänen tehtävänään on varmistaa, että arviointien kautta saadaan korkealaatuista tietoa strategisen johtamisen tueksi, toiminnan kehittämiseksi ja kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tulevaisuus kiinnostaa lähes kaikkia suomalaisia. Suomalaisten enemmistö ajattelee, että tulevaisuuteen voi vaikuttaa, mutta hieman harvempi tietää miten. Sitran Tulevaisuusbarometri 2019 -kyselyssä on selvitetty, minkälaisia asenteita suomalaisilla on tulevaisuutta kohtaan, miten tulevaisuuden kehityssuunnat tunnetaan, kenen pitäisi tulevaisuuteen vaikuttaa ja mitä suomalaiset tulevaisuudelta toivovat. Tässä selvityksessä esitetään Kantar TNS:n toteuttaman kyselyn keskeiset tulokset.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Tulevaisuusbarometri 2019

Alaotsikko

Millaisena suomalaiset näkevät tulevaisuuden?

Tekijät

Mikko Dufva, Paula Laine, Jenna Lähdemäki-Pekkinen, Pinja Parkkonen ja Katri Vataja

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2019

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

39 s.

ISBN (nid.)

978-952-347-097-2

ISBN (PDF)

978-952-347-098-9

ISSN (nid.)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

Demokratia, tulevaisuus, ilmastonmuutos, megatrendit, teknologia, yhteiskunta, työelämä, koulutus, politiikka, perustulo, kilpailukyky, kestävä kehitys

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

147

Mistä on kyse?