Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 4 min

Mitä uutta megatrendeissä oikein on?

Uudessa megatrendiraportissa kiinnostaa usein, että mitä uutta siinä nyt sitten on. Pikasilmäyksellä otsikot näyttävätkin tutuilta, mutta viime vuosien myllerrykset näkyvät siinä, mitä korostetaan. Lisäksi tarjolla on lisää kättä pidempää muutosten kokonaiskuvan ymmärtämiseen.

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Megatrendi Megatrendi Useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari, kuten esimerkiksi ekologinen kestävyyskriisi. Megatrendien nähdään usein tapahtuvan globaalilla tasolla ja kehityssuunnan uskotaan usein jatkuvan samansuuntaisena. Avaa termisivu Megatrendi on useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari, jonka nähdään usein jatkuvan samansuuntaisena. Siksi nyt tammikuussa julkaistussa megatrendiraportissa ei varsinaisesti ole suuria yllätyksiä verrattuna edelliseen, vuonna 2020 julkaistuun raporttiin. Maailmassa on kuitenkin tapahtunut aika lailla viimeisen kolmen vuoden aikana ja siksi on tarpeen päivittää ja ehkä eritoten syventää ymmärrystä muutosten kokonaiskuvasta.

Yksi mahdollisesti hämmentävä piirre megatrendeissä on se, ettei niitä ole varsinaisesti olemassa.

Yksi mahdollisesti hämmentävä piirre megatrendeissä on se, että niitä ei ole varsinaisesti olemassa. Megatrendit ovat ajattelun apuväline, tapa hahmottaa muutoksia. Erilaisia muutoksia tietenkin on meneillään ja niistä pystytään havaitsemaan erilaisia kehityssuuntia. Samanaikaisia muutoksia on itse asiassa niin paljon, että niiden luomaan kohinaan on helppo eksyä. Siksi on hyödyllistä niputtaa samaan teemaan liittyviä ja samansuuntaisia muutoksia yhteen ja juuri tätä ovat megatrendit.

Muutoksia voi tietenkin niputtaa eri tavoin. Megatrendit ovatkin aina valinta siitä, mitä asioita halutaan korostaa. Ne perustuvat faktoihin ja havaittuun muutokseen ja kätkevät sisäänsä otsikkoaan syvemmän ja monimutkaisemman kokonaisuuden. Sitran megatrendeissä otsikkoon on nostettu asioita, jotka ovat suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuksien kannalta tärkeitä. Sellaisia, joita tulee ratkoa nyt, jotta tulevaisuus olisi reilu, kestävä ja innostava.

Mitkä asiat ovat korostuneet?

Uudessa megatrendiraportissa on käytetty samaa jaottelua kuin edellisessä. Muutoksia katsotaan luonnon, ihmisten, vallan, teknologian ja talouden näkökulmista. Näistä jokaisessa on asioita, jotka ovat korostuneet verrattuna edelliseen raporttiin.

Ymmärrys luonnosta ja sen tarjoamista palveluista on laajentunut viime vuosina. Ilmastokriisi puhututtaa edelleen, mutta sen rinnalla keskusteluun on noussut entistä voimakkaammin luonnon monimuotoisuuden nopea väheneminen eli luontokato. Ymmärrys luonnon tarjoamien palveluiden merkityksestä niin ihmisen hyvinvointiin kuin talouteen on kasvanut.

Hyvinvointikysymykset ovat korostuneet koronapandemian ja yleisen epävarmuuden kasvun myötä. Pandemian aikana hoitovelka on kasvanut, kun kiireetöntä hoitoa on lykätty. Päällekkäiset kriisit ja tulevaisuuden epävarmuus ovat pahentaneet mielenterveysongelmia varsinkin nuorilla. Se, miten nämä haasteet hoidetaan nyt, vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen.

EU:n syksyisen ennakointikonferenssin otsikkona oli ”Geopoliitikan paluu”. Tilanne on todellakin entistä jännitteisempi erityisesti Venäjän hyökkäyssodan myötä. Kiinan ja USA:n suhteet ovat myös kiristyneet, ja eri puolilla maailmaa kuohuu. Demokratian vahvistaminen ja uudistaminen ovat entistä tärkeämpiä.

Teknologiaan liittyvissä tulevaisuusnäkemyksissä korostuu data ja sen varaan rakennetut palvelut – ja ihan hyvästä syystä. Datatalous on täynnä mahdollisuuksia resurssien tehokkaammasta ja kestävämmästä käytöstä ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen. Mahdollisuudet eivät kuitenkaan tule itsestään, vaan vaativat reiluja pelisääntöjä, osaamista ja luonnon kannalta kestäviä ratkaisuja.

Vuoden 2020 megatrendiraportissa todettiin, että talous etsii suuntaa, ja tämä pätee edelleen. Uudempana piirteenä yleiseen talouskeskusteluun on tullut laajentunut ymmärrys pääomista. Dasguptan raportin myötä luontopääoma ja talouden riippuvaisuus luonnon tuottamista palveluista tulivat yleisempään keskusteluun.

Toimintaa ymmärryksen pohjalta

Viimeaikaisten muutosten lisäksi uusimmassa megatrendiraportissa katsotaan pidemmälle menneeseen ja erilaisiin tulevaisuuksiin. Toisin sanoen itse trendien eli muutoksen suuntien tai kehityskulkujen lisäksi raportissa käsitellään sitä, mistä on tultu, mikä rajoittaa tai estää muutosta ja millaisia tulevaisuuskuvia on tällä hetkellä. Tavoitteena on antaa parempi ymmärrys siitä, missä ollaan nyt ja mikä on mahdollista, jotta voimme rakentaa yhdessä parempaa tulevaisuutta.

Megatrendien esittämä nykytilanne voi näyttää synkältä. Olisi kuitenkin vastuutonta vähätellä nykyisiä haasteita. Ne eivät katoa silmiä ummistamalla. Toivo löytyy menneen haihattelun sijaan toiminnasta. Mahdollisuuksia ja ratkaisuja on runsaasti, niihin pitää vain tarttua. Ja Suomella on erinomaiset edellytykset tarttua niihin.

Mahdollisuuksia ja ratkaisuja on runsaasti, niihin pitää vain tarttua.

Muutosten kokonaiskuvan lisäksi raportista löytyy kuva muutamista megatrendien asettamiin haasteisiin liittyvistä mahdollisuuksista. Mahdollisuuksia on toki runsaasti muitakin. Elämme murrosten ja kriisien ajassa, joka tarkoittaa sitä, että monet aiemmin pysyvinä pidetyt asiat ja rakenteet voivat muuttua. Luonnon keikahduspisteiden lisäksi olemme lähellä ihmisten käyttäytymiseen liittyviä keikahduspisteitä.

Tulevaisuus tehdään yhdessä. Siksi on tärkeää ymmärtää edellytykset tehdä muutosta. Siinä megatrendiraportti ja sen yhteydessä julkaistut työpohjat sekä päivitetyt megatrendikortit auttavat. Toivon mukaan ne osaltaan tukevat toisenlaisen, monin tavoin paremman tulevaisuuden luomisessa.

Mistä on kyse?