archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Miten uudistaa oppilaiden ja opettajien koulutusta – samanaikaisesti?

Miten voimme yhdistää teorian ja käytännön opettajainkoulutuksessa – ja luokkahuoneessa?

Julkaistu

Miten voimme yhdistää teorian ja käytännön opettajainkoulutuksessa – ja luokkahuoneessa? Sitran Justin Cook pohtii Viikon varrelta -blogissamme mitä voisimme oppia maailmalta.

Opettajien pätevöitymistavat ovat hyvin erilaisia eri maissa, erityisesti Yhdysvalloissa, missä koulutusjärjestelmä ja opettajankoulutus ovat olleet perinteisesti hyvin erillään toisistaan. Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta tavallisin tie opettajaksi luokan eteen käy perinteisten yliopisto-opintojen kautta. Opinnoissa teoria- ja käytäntöosuudet eivät kohtaa eli ne suoritetaan eri aikoina ja eri paikoissa.

Kuten monet muutkin alat, opettajankoulutus on muutoksen kourissa. Haastetta tuovat, teknologia, epävarmuus, rajalliset resurssit ja monet muut trendit. Voi olla, että opettajankoulutuksen käytännön ja teorian eriytyminen toisistaan rajoittaa nykyjärjestelmän innovatiivisuutta, tehokkuutta ja reagointikykyä. Voisiko ratkaisuna olla, että kehittäisimme ja uudistaisimme samanaikaisesti niin opettajankoulutusta kuin korkea-asteen sekä perus- ja keskiasteen välisiä suhteita. Tähän ajatteluun perustuu San Diegossa sijaitseva High Tech High -opettajankoulutusohjelma.

Osana Sitran Education for a Changing World -tutkimushanketta teemme parhaillaan tutkimusta esimerkkitapauksista. Ne voi nähdä prototyyppeinä siitä, minkälaista koulutuksen tulisi tulevaisuudessa olla. Tunnettu yhdysvaltalainen filosofi, John Dewey, totesi vuonna 1915, että koulutuksen käsitteellä ei ole tarkkaa määritelmää ennen kuin määritellään, minkälaista yhteiskuntaa tavoittelemme.

Tämä näkemys ohjaa myös valintojamme tutkimuksen esimerkkitapauksista. Edellytämme, että tapaukset, joista kirjoitamme tulevaan kirjaan, omaavat näkemyksen siitä minkälainen yhteiskunnan tulisi tulevaisuudessa olla ja lähestyvät opettamista ja oppimista sen mukaisesti.

Tutkiessamme esimerkkitapauksia, analysoimme myös, miten se toteuttaa kestävän hyvinvoinnin periaatteita käytännössä. Näin saamme monipuolisemman käsityksen kustakin tapauksesta ja opimme ymmärtämään ja edistämään niitä lukemattomia tapoja, joilla yhteiskunnan on muututtava kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi.

Edellä kuvattu on yksi Sitran tutkimustoiminnan ainutlaatuisimmista ominaisuuksista. Voimme esittää kysymyksiä, jotka eivät välttämättä sopisi perinteiseen tutkimusympäristöön. Lisäksi voimme kietoa Sitran kestävän hyvinvoinnin yhteiskunnan vision ajattelun kansainvälisiin ideoihin ja ratkaisuihin. Aivan niin kuin tämän kirjoituksen aihe, edellä mainittu lähestymistapa kaventaa ajattelun ja tekemisen eli teorian ja käytännön välistä kuilua.

Nämä ajatukset mielessäni pakkasin laukkuni ja matkustin alkuvuodesta San Diegossa sijaitsevaan High Tech High –kouluun tutkimaan koulua tarkemmin. Halusin haastatella oppilaita ja opettajia ja tutustua koulun johtamisjärjestelmään. Miksi sitten High Tech High? Se on hyvin tunnettu itsenäinen, mutta kuitenkin julkisesti rahoitettu koulujen verkosto (charter school). Joka vuosi tuhannet vierailijat ja vierailijaryhmät tutustuvat High Tech High -kouluun, kuten Suomenkin koulujärjestelmään.

High Tech High on tunnettu kokonaisvaltaisesta projektilähtöisestä oppimisesta sekä erittäin tehokkaasta opetuksestaan, oppilaat tulevat hyvin erilaisista taustoista ja oppimistulokset ovat erinomaisia. High Tech High -järjestelmään kuuluu 13 niin sanottua K-12-koulua (kindergarten-through-12th grade), jotka vastaavat Suomen esi- ja perusopetusta. Lisäksi High Tech High -koulujärjestelmään kuuluu toisen asteen koulu ja maisteri- ja tohtoriohjelmia tarjoava opettajankoulutuslaitos. Se perustettiin vuonna 2007 tukemaan K-12 -koulua. Olin kiinnostunut nimenomaan K-12-koulujen ja opettajankoulutuslaitoksen välisestä epätavallisesta suhteesta, joka osoittautui sekä hämmästyttäväksi että hyvin inspiroivaksi.

Perusteellisempi analyysi High Tech Highsta julkaistaan myöhemmin julkaistavassa kirjassamme. Seuraavassa on kuitenkin joitakin keskeisiä havaintoja niistä hyödyistä, joita on saavutettu liittämällä maisteri- ja tohtoritason opinnot K-12-koulujärjestelmään.

  • Opettajankoulutuksen nivominen käytännön toimintaan (ovat myös saman johtamisjärjestelmän alla) synnyttää ainutlaatuisen, teorian ja käytännön välisen jatkumon.
  • Toimintamalli nopeuttaa teorian kehitystä ja parantaa sen kykyä vastata muuttuvan maailman tarpeisiin.
  • Opettamisen ja oppimisen tarkoitus ja painopiste pysyy oppilaissa ja siinä, mikä on heidän nykyinen ja tuleva roolinsa osana yhteiskuntaa. Teoria ja käytäntö kehittyvät tarpeiden ja visioiden mukaan. Valitettavasti usein fokuksessa on enemmänkin tutkijoiden eteneminen tiedemaailmassa ja sitä pönkittävä nopea julkaisutahti.
  • Oppilaat näkevät, miten opettajat oppivat ja etenevät urallaan ja näyttävät näin reaaliaikaisesti mallia siitä, mitä oppilailta odotetaan.
  • Koulujen oppilaat voivat osallistua opettajaopintoihin esimerkiksi osallistumalla ryhmähaastatteluihin, joissa he antavat palautetta kokeellisista opetusmenetelmistä ja -käytännöistä. Oppilaat ovat siis jatkuvasti mukana opettajankoulutuksessa, eivät vain opetusharjoittelujaksojen aikana.
  • Opettajat eivät ole vain palveluntarjoajia vaan osa oppimisyhteisöä, johon kuuluu sekä High Tech High -koulujen ammattilaisia että laajempi joukko HTH opettajankoulutuksessa toimivia ulkopuolisia tutkijoita.

Eräs opettaja kertoi minulle, että hän on oppinut HTH opettajankoulutuksessa ajattelemaan koulutuksen isoa kuvaa. Mahdollisuus pohtia koulutuksen tarkoitusta – erityisesti opetusalalla, missä vaatimukset ovat välittömiä ja perinpohjaisia – on ensiarvoisen tärkeä. Uskomme, että High Tech High -koulun toteuttama rakenteellinen innovaatio, jossa korkea-asteen opetus on nivottu esi- ja perusopetukseen sekä nuorisokoulutukseen, on tulevaisuuden koulutuksen prototyyppi sekä opettajille että oppilaille.

Sitran Education for a Changing World -tutkimushankkeeseen kuuluu kansainvälinen huippuasiantuntijoiden ryhmä, joka hahmottelee tulevaisuuden koulutuksen filosofista perustaa. Tiimissä on mukana kaksi asiantuntijaa High Tech High -koulusta: HTH opettajankoulutuksen emeritusrehtori Rob Riordan sekä tutkimusjohtaja Stacey Caillier. Vuonna 2017 valmistuva kirja tulee sisältämään Riordanin ja Caillierin artikkelin sekä 10 muuta artikkelia.

Sitä odotellessa kutsumme sinut katsomaan upean Most Likely to Succeed –dokumenttielokuvan Suomen ensiesitystä. Elokuvassa luodaan katsaus koulutuksen historiaan ja kysytään, miksi koulut ovat muuttuneet niin vähän vuosikymmenten aikana. Elokuvassa nähdään myös High Tech High esimerkkinä koulusta, jossa asiat tehdään eri tavalla. Torstaina 17.3.2016 pidettävä tilaisuus on avoin yleisölle (paikkoja rajoitetusti). Dokumenttielokuvan jälkeen järjestetään paneelikeskustelu, jossa asiantuntijat Suomesta ja Yhdysvalloista (mm. Rob Riordan High Tech High -koulusta sekä Irmeli Halinen Opetushallituksesta) pohtivat elokuvaa Suomen näkökulmasta. Lisätietoa tapahtumasta löydät täältä.

Tervetuloa mukaan!

Viikon varrelta -kirjoitukset vetävät yhteen ajankohtaiset puheenaiheet Sitran strategia- ja tutkimustiimissä. Viikon varrella kirjoitukset löytyvät kootusti täältä.

Mistä on kyse?