archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Nyt ei enää ideoida vaan kääritään hihat

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Uusi koulutus -foorumi järjesti alkuvuodesta ideahaun kerätäkseen ideoita suomalaisen koulutuksen kehittämiseksi. Ideakuulutus keräsi kaiken kaikkiaan 135 toinen toistaan hienompaa ideaa. Ideakuulutuksen yhteydessä järjestimme myös kaksi kaikille avointa, verkossa toteutettavaa ideakokousta, joissa esiteltiin yhteensä kymmenen ideaa koulun ja opetuksen kehittämiseksi.

Ideoissa toistui samoja, tunnistettavia ajan henkeä kuvaavia teemoja. Merkille pantavaa oli, että ideoista välittyi varsin erilainen viesti kuin viimeisten vuosien negatiiviset uutisoinnit koulumaailmasta antaisivat ymmärtää.

Yksittäisissä ideoissa kytee muutoksen henki. Opetus- ja auktoriteettilähtöisestä ja kontrolloivasta otteesta koulutuskentällä ollaan liikkumassa kohti oppijalähtöisyyttä, tiimityötä ja verkostoja. Koululaitosta ei ole tulevaisuudessa staattinen kone vaan elävänä, dynaaminen systeemi, jossa teknologia on sulautunut osaksi työskentelyä. Yksilölliset polut jyräävät ja mitattavien taitojen ennalta määrittämisen sijaan pyritään tunnistamaan yksilön ja ryhmien erityistaitoja ja arvostamaan niitä formaalilla sekä informaalilla puolella.

On mahtavaa, että ideoita löytyy ja toteutettavaksi voidaan valita parhaat päältä.

Ideointi tai innovointi ei kuitenkaan ole itseisarvo, vaan on vähintään yhtä tärkeää, ellei jopa tärkeämpää, että ideat tehdään todeksi. Ideoiden ja ideoijien lisäksi meillä täytyy olla tekijöitä ja aito halu toteuttaa ideat käytännössä.

Kuten Jari Parantainen kirjoittaa blogissaan ”Krooninen ideointi on vaarallinen itsepetoksen, lykkäämisen ja laiskottelun muoto. Keskity sen sijaan toteuttamaan jotain yksinkertaista nyt heti.”

Tässä hengessä julkistimme tällä viikolla Uusi koulutus -foorumin yhteydessä viimeisimmän joukon ideoita, jotka kevään aikana toteutetaan käytännön kokeiluiksi. Kokeilut tehdään pienellä budjetilla, heti, ilman pitkiä suunnittelusessioita. 

Koulutuskentän verkostoissa selkeästi käynnistyy aloitteita, jotka lähtevät leviämään. Toimintatapojen muutosta vievät eteenpäin kehittäjäopettajat ja -rehtorit, jotka tekevät työtään yhä avoimemmin yli oman koulun rajojen. Koulutuksen kehittämisen tulevaisuutta ajatellen onkin tärkeää pohtia miten voisimme entistä enemmän tukea näitä muutosagentteja, ei pelkästään ideoimaan, vaan myös toteuttamaan omia ideoitaan ja viemään niitä käytäntöön.

Mitä tapahtuu kokeilun jälkeen?

Vaikka kokeilut ovatkin hurja loikka ideoista toteutukseen, pelkkä kokeileminen(kaan) ei yksin vielä riitä. Tarvitaan myös pitkäjänteistä työtä, jotta toimintamalleista tulee laajalle levinneitä ja pysyviä. Koulutuskentän verkostot ovat tässä avainasemassa.

Uusi koulutus -foorumin kokeiluista voi lukea täältä.
Ideakuulutuksen 135 ideaan pääsee tutustumaan täällä.

Sitran Uusi koulutus -foorumi kokosi yhteen 31 hengen poikkiyhteiskunnallisen joukon pohtimaan, mitä ovat tulevaisuuden koulutuksen haasteet ja visio. Foorumin aikana tehdään kokeiluja joilla testataan, miten voimme päästä nopeammin kohti tulevaisuuden parempaa koulutusta.

Mistä on kyse?