KOULUTUS

Sitran koulutustoiminta vahvistaa suomalaisten päättäjien ja vaikuttajien kykyä yhdessä tarttua tulevaisuuden kannalta keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

AJANKOHTAISTA

Sitran koulutustoiminta rakentaa yhteiskunnallista kompetenssia

Sitran koulutustoiminta pyrkii vahvistamaan suomalaisten päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutustoiminta perustuu yhteiseen oppimiseen. Siinä tietoa, ymmärrystä ja todellisuutta rakennetaan yhdessä osallistujien kanssa. Toiminta onkin lähempänä yhteistä kehittämistä kuin perinteistä kouluttamista.

Koulutustoiminnan osallistujat tulevat laajasti yhteiskunnan eri sektoreilta. Osallistujia rekrytoidaan avoimella verkkohaulla ja suorahaulla monialaisen ja koulutusteemoista innostuneen osallistujajoukon varmistamiseksi.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus tarttuu kestävän kehityksen haasteisiin talouspolitiikan keinoin

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus on keväällä 2013 käynnistynyt koulutuskonsepti, joka hyödyntää Sitran aiemman talouspolitiikkakoulutuksen (1977-2005) parhaaksi koettuja toimintamalleja, mutta lähestyy talouspolitiikkaa aikaisempia kursseja laajemmasta näkökulmasta.

Kursseilla opitaan, mistä lähtökohdista ja miten talouspolitiikkaa Suomessa tehdään, mutta lisäksi rakennetaan näkemystä siitä, miten kestävälle kehitykselle ominaista, pitkäjänteistä ja laaja-alaista otetta voidaan lisätä talouspolitiikan käytännöissä ja johtamisessa.

Kurssi on kutsukurssi, jonka osallistujia yhdistää tarve osata tehdä ja ymmärtää kestävää talouspolitiikkaa työssään. Voit osoittaa kiinnostuksesi osallistua kurssille tai ehdottaa toista henkilöä osallistujaksi täällä.

Juhlavuosi tehdään yhdessä

Vuonna 2017 Suomen täyttäessä 100 vuotta juhlitaan myös 50-vuotiasta Sitraa. Suomen juhlavuoden teemana on yhdessä ja sen mukaisesti rakentuu myös Sitran juhlavuosi.

Vuoden 2016 alussa käynnistämme avoimen haastekilpailun, jonka tavoitteena on ratkaista tarkoin rajattu yhteiskunnallinen haaste. Kilpailu toteutetaan fasilitoituna, yhteiskehittelyyn pohjautuvana prosessina hyödyntämällä mm. Elinvoima-foorumeilta kertyneitä oppeja.

Olennainen osa juhlavuoden yhteistyötä on myös tiedekeskus Heurekan kanssa toteutettava Suomi 2067 -näyttely, joka avautuu marraskuussa 2017.

Elinvoima-foorumit ovat rakentaneet tulevaisuutta teema kerrallaan

Elinvoima-foorumit ovat koonneet yhteen poikkiyhteiskunnallisen joukon yhteiskunnan vaikuttajia ruohonjuuritason tekijöistä poliittisiin päättäjiin. Osallistujat ovat oppineet toisiltaan ja etsineet rohkeita ratkaisuja siihen, millaisia rakenteellisia ja kulttuurisia muutoksia Suomessa olisi kunkin foorumin teemaan liittyen tehtävä. Foorumien tuloksena on syntynyt käytännön kokeiluja ja tekemistä, joiden avulla on pyritty ratkaisemaan foorumissa tunnistettuja yhteiskunnallisia ongelmia.

Kussakin foorumissa on ollut noin 30 osallistujaa, jotka edustavat moninäköalaista osaamista foorumin teemaan. Foorumit ovat työskennelleet kukin 4-5 kuukautta kerrallaan.

Ensimmäinen Elinvoima-foorumi kokoontui teemalla Uusi työ (2011). Toisen foorumin aihe oli Uusi demokratia (2011-12.) Kolmas Elinvoima-foorumi toteutettiin teemalla Kestävä talous (2012-2013). Neljäs foorumi (2013-2014) käsitteli uutta turvallisuutta. Viidennen foorumin teema oli Uusi koulutus, ja se päättyi kesäkuussa 2015.

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?