archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Nytkö siis kannattaa polttaa?

Julkaistu

Maanantaina 14.4.2014 julkistetun kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) WG3-raportin mukaan ilmastonmuutoksen hillintä vaatii ydinvoiman hyödyntämisen lisäksi erityisesti nopeaa uusiutuvan energian osuuden kasvattamista. Vuoden 1970 jälkeen kasvihuonekaasupäästöt ovat kaksinkertaistuneet ja voimakkain kasvu on tapahtunut vuoden 2000 jälkeen. Hiilidioksidipäästöistä noin 78 % on peräisin fossiilisista polttoaineista. Vähähiilisten energiamuotojen (uusiutuvat; tuuli-, aurinko-, ja bioenergiat, ydinvoima ja fossiilisten poltto hiilidioksidin talteenotolla) osuuden tulee kasvaa nykyisestä 30 %:sta yli 80 %:iin vuoteen 2050 mennessä.

Fossiilisia polttoaineita voidaan tulevaisuudessa käyttää vain, jos niiden tuottama hiilidioksidi voidaan ottaa talteen – tekniikka, joka tunnetaan nimellä CCS (Carbon Capture & Storage). IPCC suhtautuu CCS:ään verraten optimistisesti, mutta käytännössä CCS:n toteutettavuus on kuitenkin suurten teknisten, taloudellisten, sosiaalisten ja poliittisten haasteiden edessä. Tämänhetkinen kustannustaso ei vielä mahdollista yrityksille kannattavia investointeja.

Tällä hetkellä kehitys kohti vähähiilisyyttä on hidastunut, ja siihen pääsyynä on fossiilisten polttoaineitten hintajousto. Kun esimerkiksi liuskekaasu on USA:ssa syrjäyttänyt kivihiiltä, on Euroopassa saatu ”nauttia” halvasta hiilestä. Markkinoiden pyrkiessä taloudelliseen optimiin tällainen kehitys uhkaa jatkua pitkälle esimerkiksi öljyn suhteen, jollei markkinamekanismeja muuteta. IPCC indikoi kuitenkin, että lyhyellä aikavälillä on vaikeata saada aikaan hintaa hiilidioksidisaasteelle. Hiilidioksidille tarvittaisiin kuitenkin nopeasti riittävän suuri globaali hinta, sillä se on tehokkain keino saada suuret pääomat kääntämään suuntansa puhtaisiin ratkaisuihin.

Lyhyellä tähtäimellä näyttäisi siis siltä, että halpaa ja yhä halventuvaa fossiilienergiaa on paljon saatavilla. Tämä on kuitenkin pitkällä aikavälillä ”optinen harha” – varsinkin, jos halutaan kehittää puhdasta teknologiaa. Pitkällä aikavälillä kaikki maat joutuvat vuoren varmasti muuttamaan ratkaisujaan, ja tällöin muutokset etulinjassa tehneet ovat kilpailukykyisimpiä maailman markkinoilla ja pystyvät myymään ratkaisujaan muillekin.

Tämä kehityskulku oli yksi syy sille, että Sitra on käynnistänyt toimenpiteitä, joilla edistetään teollisuuden transformaatiota kohti hiilineutraaliutta. Tavoitteena on vauhdittaa yrityksiä kehittämään vähähiilisempiä ratkaisuja ja toimintamalleja, joiden pohjalta saadaan kehitettyä uutta liiketoimintaa ja myytäviä tuotteita ja palveluja, kun niille tulee kysyntää. Lisäksi pyritään synnyttämään Suomeen kansainvälisen mittaluokan vähähiilisyyden referenssialueita, joissa yritykset voivat esitellä kehittämiään ratkaisuja. Momentum on nyt, sillä ilmastonmuutos on maailman suurin bisnesmahdollisuus. Sen liiketoimintavolyymi jo nyt yli 2.000 miljardia euroa ja kasvu noin 7 % vuodessa.

On pitkälti omista valinnoistamme kiinni, kuinka hyvin pystymme hyödyntämään näiden markkinoitten tuomia mahdollisuuksia. Jos pitäydymme pitkään fossiilienergiaan pohjautuvissa ratkaisuissa, saatamme lyhyellä tähtäimellä saada rahallisia säästöjä, mutta silloin on paljon vaikeampaa kehittää uusia ratkaisuja, joilla päästäisiin kasvihuonekaasuista eroon.

Ei tupakkaakaan kannata polttaa enempää, vaikka sen hinta laskisi. Eivätkä ne, jotka haluavat eroon tupakasta, hae apua toisilta tupakoivilta, vaan niiltä, jotka ovat kyenneet lopettamaan tupakanpolton. Suomen on siis otettava etunojaa hiilidioksidista luopumisesta.

 

Mistä on kyse?