archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Oulusta aurinkovoimaa

Oulun Sähkönmyynti on ottanut uusiutuvan energian lisäämisen tosissaan. Yhtiön Farmivirta palkittiin Vuoden ilmastotekona 2014.

Kirjoittaja

Julkaistu

Tuulin päivänä 22.2.2009 kaikki alkoi. Oulun Sähkönmyynti toi markkinoille omat vihreät tuotteet – vihreävirran ja tuulivirran. Vihreävirta tuotetaan Oulun Energian vedellä ja puulla – Merikosken vesivoimalaitoksessa ja Toppilan laitoksissa puuta raaka-aineena käyttäen. Tuulivirtaa tehdään nimensä mukaisesti omissa tuulivoimaloissa.

Vihreävirran lisähinta on 0.15 snt/kWh ja tuulivirran 0.30 snt/kWh. Tämän ympäristöosuuden Oulun Sähkönmyynti tallentaa erilliselle Ympäristötilille. Oulun Energia kaksinkertaistaa asiakkailta kertyneen osuuden maksamalla ympäristötilille euron jokaista asiakkaalta tullutta euroa kohden.

Ympäristötilille talletetut varat käytetään uusiutuvien energiamuotojen tutkimukseen, lisärakentamiseen ja ympäristötekojen tukemiseen. Ympäristötililtä annetaan tukea vastuulliseen energiankäyttöön ja energiansäästämiseen kannustaville hankkeille. Varojen käyttökohteista tekee ehdotuksen Oulun Energian johtokunnalle Pohjoista voimaa -ympäristöraati.

Kesäkuussa 2013 päätettiin pistää vauhtia aurinkovoimaan

Kesäkuussa 2013 Ympäristötililtä myönnettiin 50 000 € aurinkovoiman pilotointiin.

Ensisijainen tavoite oli hakea käytännön tietoa aurinkosähkön tuotannosta ja alan laitteiden toiminnasta suomalaisissa olosuhteissa. Lisäksi haluttiin kokemuksia asiakkaiden osallistumisesta sähkön tuotantoon, ylijäämäsähkön ostamisesta asiakkailta sekä aurinkosähköjärjestelmien toimittamisesta asiakkaille.

Pilottiasiakkaiksi tavoiteltiin mahdollisimman monipuolista ryhmää, eri paikkakunnilla asuvia ja eri verkkoyhtiöiden asiakkaita, enemmän ja vähemmän sähköä kuluttavia sekä monenlaisissa omakotitaloissa asuvia ihmisiä.

Pilottiasiakkaat hankkivat Oulun Sähkönmyynnin tuella taloihinsa aurinkosähkön tuottamiseen tarvittavan laitteiston ensisijaisesti ”avaimet käteen ”- periaatteella. Ajoittain mahdollisesti syntyvän ylijäämäsähkön asiakkaat voivat syöttää takaisin sähköverkkoon ja saada siitä etukäteen sovitun hinnan.

Avustusosuudeksi määriteltiin noin kolmasosa aurinkosähköjärjestelmän hankkimisesta koituvista kustannuksista.

Pilottiasiakkaat valittiin syyskuussa

Oulun Sähkönmyynti valitsi noin sadan kiinnostuksensa ilmoittaneen kotitalouden joukosta kuusitoista hankkeeseen mukaan pääsevää pilottiasiakasta. Pääosa näistä on Oulusta ja muualta Pohjois-Suomesta, mutta joukossa on kotitalouksia myös Nokialta, Tampereelta ja Kangasalta.

Joulukuussa paneelit saatiin asennettua ja tuotanto saattoi alkaa. Käsillä oli tosin vuoden pimein aika, joten oman virran tuottaminen sai vielä odottaa.

Kokemuksia pilotista

Aurinkovoimalan liittäminen jakeluverkkoon muutamien yksittäisten verkkoyhtiöiden vastuualueilla tarjosi merkittäviä haasteita. Verkkoyhtiöillä ei ollut riittäviä valmiuksia tehdä tarvittavia tuotantolaitoksen liittämiseen ja käyttämiseen vaadittavia sopimuksia. Toinen ongelmapaikka oli aurinkovoimalan tuottaman ylijäämäsähkön mittaaminen, syöttäminen verkkoon ja verkon kautta Oulun Sähkönmyynnille. Myös Oulun Sähkönmyynnin tarjoamaan asiantuntijapalveluun suhtautuminen tietyissä yhtiöissä oli nihkeää.

Haasteellinen kokemus oli myös saada kunnan tai kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselta tarvittava toimenpidelupa. Lupamenettelyä voi kuvata sanalla kirjava. Yksinkertaisimmillaan tarvittiin vain ilmoitus sähköpostilla rakennusviranomaiselle voimalan rakentamisesta. Toista ääripäätä edustaa rakennusvalvonta, joka edellytti seuraavia asiakirjoja ja toimenpiteitä: Rakennuskohteelle tulee nimetä vastaava mestari, naapureilta pitää saada suostumus, kohteesta pitää olla asemapiirros, julkisivukuvat, leikkauskuvat ja kauppakirja, josta viranomainen voi todentaa, että hakija todella omistaa kohteen. Lisäksi tarvittiin etukäteen tuottolaskelmat, RH 1 -lomake täytettynä ja vielä täydelliseksi lopuksi lopputarkastus, kulutus- ja tuottoprofiili. Kiltisti täytimme myös nämä rakennusvalvonnan vaatimukset.

Kohtuullista olisi, että tähänkin saataisiin yhteiset pelisäännöt.

Pilottiin sitoutuneiden asiakkaiden kokemuksia ja voimaloiden tuotantomääriä kerätään vuoden 2014 ajan. Jo tässä vaiheessa uskaltaa todeta, että olemme onnistuneet alkuvaiheen tiedon jakamisessa, lupamenettelyissä ja järjestelmien toimittamisessa asiakkaiden omakotitalojen katoille.  Myöskään laitteissa ei ole ilmennyt vikoja tai ongelmia. Käyttöönotto-opastuksen jälkeen lisäinformaation tarvetta ei ole ollut.

Aurinkovoimaloiden myyntitoiminta käynnistyy

Kokonaisuutena kokemukset pilotista ovat olleet myönteiset ja hyvät. Olemmekin päättäneet aloittaa aurinkojärjestelmien toimituksen avaimet käteen – periaatteella kaikkialle Suomeen.

Kohti kesää mennään vauhdilla, päivät pitenevät ja aurinkovoimaloiden tuotantomäärät lähestyvät huippuaan.

Antaa auringon paistaa.

 

Lue myös uutiset:

Vuoden ilmastoteko 2014 -tunnustus Oulun Sähkönmyynti Oy:n Farmivirralle

Farmivirta pokkasi Vuoden ilmastoteko -palkinnon

Mistä on kyse?