archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen

Kirjoittaja

Laura Järvinen

Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Julkaistu

Tavoitteena kestävä maailma, jossa ihmiset elävät laadukasta elämää planeettamme resurssien puitteissa? Brighton & Hoven kaupungissa Britanniassa tavoitteesta on jo tehty totta.

Kävimme helmikuun alussa tutustumassa paikan päällä Brightonin malliin. Haimme vaikutteita Sitran Resurssiviisas alue -projektikokonaisuuden puitteissa Jyväskylässä rakennettavaan alueellisen resurssitehokkuuden  toimintamalliin.

Brighton soveltaa One Planet Living (OPL) mallia, joka perustuu BioRegionalin ja WWF:n yhteistyössä kehittämiin 10 yksinkertaiseen periaatteeseen, jotka tarjoavat viitekehyksen tehdä kestävästä elämäntavasta helppoa ja edullista. Malli huomioi arkipäivän asiat liittyen asumiseen, vaateisiin, ruokaan, terveyteen, koulutukseen, vapaa-aikaan sekä energiaan ja liikenteeseen.

Periaatteita sovelletaan niin asuinkohteisiin, yrityksiin kuin alueisiinkin. Esimerkiksi One Brighton on suosittu kerrostalokortteli Brightonin keskustassa. Kohteessa jätettiin parkkipaikat rakentamatta ja syntyneet säästöt käytettiin vihreään rakentamiseen ilman, että asunnoille tuli lisähintaa. Taloyhtiössä on yhteiskomposti, kattoviljelmät asukkaille, autojen yhteiskäyttöpalvelu, vihreän talonmiehen palvelut sekä kurssikeskus.

One Planetin periaatteet omaksuttu Brightonissa

One Planet Living -malli tarjoaa globaalin kumppanuuden kustannustehokkaiden kestävyyden ratkaisujen kehittämiseen, vertaistukea muilta mallia soveltavilta sekä arvioinnin tavoitteiden toteutumisesta.

Brighton & Hoven kaupungin kokemukset One Planet Livingistä ovat rohkaisevia. Resurssien ja toimintojen tehostamisella on mahdollista saavuttaa taloudellisia säästöjä sekä luoda uusia palveluinnovaatioita. Kyseessä on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka ei ole rajattu vain ympäristöön, vaan mukana on myös talous, kulttuuri ja tasa-arvo. Kyseessä on selkeä brändi, jolla on myös kansainvälistä näkyvyyttä.

Olemassa olevat sisäiset järjestelmät voidaan sisällyttää OPL -malliin, joten siitä ei aiheudu suurta määrää ylimääräistä työtä. Kyseessä on joustava ja mukautuva malli, joka toimii yli sektorirajojen, oli sitten kyseessä hallinto, yritys tai yhteisö. Kun kaikilla toimijoilla on sama viitekehys, on heillä myös yhteinen käsitteistö, mikä sujuvoittaa yhteistyötä.

Tavoitteiden saavuttamisen ulkopuolista arviointia pidettiin Brightonissa hyvin tärkeänä. Kokonaisvaltainen malli tavoitteineen pakottaa tarkastelemaan kaupungin toimintoja laaja-alaisesti. Se paljastaa ne osa-alueet, joilla parannuksia tarvitaan ja toisaalta nostaa esille ne kohdat, joissa edistymistä on tapahtunut.

Brighton & Hoven kaupungin valtuusto on nyt siirtämässä painopistettä kestävyyden toimintasuunnitelmaan, johon on sisällytetty myös OPL:n 10 periaatetta. Kolmivuotisen toimintasuunnitelman luonnos on parhaillaan kommenttikierroksella. Suunnitelma luo vision kaupungin kestävästä tulevaisuudesta ja sen avainprojekteista. Tavoitteena on vähentää kaupungin ekologista jalanjälkeä sekä tehdä Brighton & Hovesta kimmoisampi kaupunki, jossa on parempi elämänlaatu. Valtuusto ja kaupunki seuraavat yhdessä suunnitelman jatkokehitystä, toimeenpanoa ja arvioivat toimenpiteiden vaikutuksia 18 kuukauden välein.

Brightonin esimerkki osoittaa, että OPL -malli mahdollistaa edelläkävijyyden ja inspiroi ihmisiä etenemään tavoitteissa pidemmälle kuin he luulivat olevan mahdollista.

Mistä on kyse?