archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Resurssi­viisas ostaa vaikutta­vuutta

Julkinen sektori käyttää vuosittain 35 miljardia euroa julkisiin hankintoihin, joista iso osa suuntautuu palveluihin. Tähän asti sote-palveluntuottajien toiminnan vaikuttavuutta on pystytty vertailemaan hyvin heikosti. Kunnissa palveluja on kilpailutettu suoritteet, ei vaikuttavuus edellä.

Kirjoittaja

Kaisa Nyberg

Toimitusjohtaja, Living Skills Oy

Julkaistu

Tästä tarpeesta sai alkunsa LivingSkills. Aloimme kehittää vuonna 2016 digitaalista työkalua, jonka avulla kunnat ja tulevat sote-alueet voivat mitata hoivaan, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisevään työhön sijoittamiaan panostuksia. Yksilötason tavoitteiden saavuttaminen voidaan näyttää organisaation yksikkökohtaisena datana, mikä mahdollistaa eri palveluntuottajien ja toiminnan tuloksellisuuden vertailun. Samalla haastamme toimintakyky- ja taitoar­viointia tekevät sote-ammattilaiset nosta­maan asiakkaan toimijuuden keskiöön.

Mitä jos keskittyisimme tietoisesti siihen, mikä on jo hyvin ja mitä meillä on paljon? Jatkojalostaisimme vahvuuksiamme ja näkisimme ongelmat puuttuvina taitoina – asioina, joita emme vielä osaa tai hallitse?

Esimerkiksi lapsi­perheiden palveluissa voidaan arvioida vanhemmuuden taitoja. Kun taitojen kehittymistä pystytään seuraamaan kokonaisvaltaisesti, mahdollistaa se asiakastyön painopis­teen siirtämisen edistävään ja ehkäisevään työhön raskaiden ja kalliiden sijaishuoltopal­veluiden sijaan. Vahvuuksiin perustuvan taitovalmen­nuksen avulla perheiden arkea voidaan tukea ajoissa ja kustannustehokkaasti.

Asiakastyön tulok­sista pystymme tuottamaan reaaliaikaista dataa ja toisaalta seuraamaan 1-3 vuoden vaikutustavoitteita ja tätäkin pidemmän aikavälin vaikuttavuutta myös organisaatiotasolla.

Tällaisen datan avulla organisaatio voi muuttua kustannustehokkaasta resurssiviisaaksi: samalla porukalla saadaan enemmän tuloksia aikaan, kun tehdään oikeita asioita oikein ja yhdessä. Työ joka palkitsee ja tuntuu merkitykselliseltä saa esiin tekijänsä parhaat puolet.

Kun toiminnan onnistumista mitataan ja peilataan palvelujen käyttäjien tärkeisiin päämääriin ja heidän kanssa yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, luovuus ja kekseliäisyys saa vapaasti kukkia uusien toimintatapojen kehittämiseksi. Tulosperusteisessa hankintamallissa on lupa onnistua, tehdä hyvää, ylittää asiakkaan odotukset ja ilahduttaa!

Voimavarojen ja vahvuuksien tunnistaminen on paljon tehokkaampaa kuin ongelmissa rypeminen. Vastoinkäymiset voidaan nähdä epäonnistumisten sijaan oppimiskokemuksina. Suoritteiden ja säästöjen sijasta organisaation oma osaaminen ja hiljainen tieto eli asiakasymmärrys saadaan näin valjastettua parhaiten eri asiakasryhmien hyödyksi.

LivingSkills osallistui viime keväänä Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöön.

Lisätietoja: www.livingskills.fi

 

Mistä on kyse?