archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sanoista tekoihin

Kirjoittaja

Johanna Kirkinen

Johtava asiantuntija, ekologinen kestävyys, TkT, Avainalueratkaisut

Julkaistu

Suomi on strategioiden, suunnitelmien ja toimintaohjelmien luvattu maa. Yhteiset tavoitteet ovat tärkeitä, mutta usein niitä ei viedä käytäntöön asti. Suomessa on strategioita ja suunnitelmia esimerkiksi kestävälle kehitykselle, kestävälle kulutukselle ja tuotannolle, luonnonvarojen kestävälle käytölle, biotaloudelle, mineraaleille, ilmasto- ja energiapolitiikalle, rakennetulle ympäristölle sekä jätteiden käytölle. Seuraavan kahden vuoden aikana Sitran on tarkoitus siirtyä sanoista tekoihin Jyväskylän alueella.

Sitra aloittaa Resurssiviisautta edistävän hankekokonaisuuden Jyväskylän seudulla huhtikuussa, ja suunnittelutyö on jo täydessä vauhdissa. Resurssiviisaus on suomen kielessä vielä vähän käytetty sana, mutta sillä tarkoitetaan sitä, että resurssien käyttöä ja hyvinvointia pystytään lisäämään samalla, kun haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmiselle vähennetään. Rajaamalla alueen Jyväskylän seudulle pystymme tarkastelemaan, mitä paikallisen resurssi- ja ekotehokkuuden kehittäminen käytännössä tarkoittaa.

Tarkoituksena kahden ja puolen vuoden aikana on tehdä käytännön kokeiluja ja pilottihankkeita resurssien kestävästä käytöstä sekä tuotannon että kulutuksen näkökulmasta. Tavoitteenamme on kartoittaa alueen resurssivirrat ja tarjota tietoa ja työkaluja paikallisten resurssien hallintaan sekä luoda kansallinen toimintamalli resurssien viisaalle käytölle.  Jyväskylän alue siis toimii kehitysalustana ja yhteistyökumppanina kansallisen resurssiviisauden kehittämiselle, ja siitä tulee suomalainen mallikaupunki luonnonvarojen ja materiaalien viisaassa käytössä.

Vierailimme viime viikolla Jyväskylässä. Jyväskylän seudulla on tehty paljon työtä liittyen muun muassa ilmasto- ja energia-asioihin, ympäristöjohtamiseen, optimointimalleihin ja kansalaisten osallistamiseen. Näin ollen voimme hyödyntää jo olemassa olevaa työtä toimintamallin kehittämisen pohjana. Esimerkiksi Jyväskylän Kangas on sijainniltaan harvinainen aluekehityshanke hyvin lähellä olemassa olevaa kaupungin keskustaa, ja siellä luodaan uutta monikäyttöistä kaupunkiympäristöä.

Projektin käynnistysseminaari pidetään huhtikuun alussa, jolloin aloitamme muun muassa ideahaun resurssiviisautta edistäviin kokeiluihin. Kokeilut ovat pieniä ja nopeita testauksia ideoiden kehittämiseksi. Kokeilujen kautta ei minkään haasteen ratkaiseminen tunnu ylitsepääsemättömältä. Kokeilujen tarkoituksena on lähteä pureskelemaan resurssiviisautta ja miettimään, että kuinka paitsi kulutuksen, myös tuotannon näkökulmasta voisimme toimia resurssiviisaasti. Kuinka voisimme edistää kiertotalouden syntymistä (circular economy). Siinä talous toimii niin, ettei jätettä synny, vaan toisen jäte on toisen raaka-aine.

Olemme myös toteuttamassa teollisia symbiooseja edistävän työpajan Jyväskylässä maaliskuussa. Teollisilla symbiooseilla tarkoitetaan ympäristöä säästävää ja integroitua teollista verkostoa, jossa tunnistetaan liiketoimintamahdollisuuksia optimoimalla resurssien käyttöä ja hyödyntämällä muun muassa verkoston jäsenten jätemateriaali- ja energiavirtoja.

Paljon tapahtuu, ole kuulolla! 

Mistä on kyse?