archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

SIB! Mieluummin duuo kuin sooloo, ajatellaan Brysselissä

Kirjoittaja

Sari Rautio

Julkaistu

”Hyvissä jutuissa saadaan aikaan asioita, jotka ovat kaikkien etu”, toteavat Duo for a Job -yhdistyksen vetäjät Frédéric Simonart ja Matthieu Le Grelle. Brysselin alueen nuorisotyöttömyys on 28 prosenttia, ja maahanmuuttajanuorilla vielä korkeampi. Syyt ovat yleiseurooppalaisia: syrjintä, verkostojen, osaamisen tunnistamisen tai tutkintojen puute. Taustalla vaikuttavat myös sosiaaliset ongelmat, kuten asumisen pulmat ja köyhyys.  

Samanaikaisesti Brysselissä on herännyt huoli toisesta länsimaisesta ilmiöstä eli ikääntymisen mukanaan tuomista haasteista. Niitä ovat esimerkiksi yksinäisyys sekä senioreiden alhainen aktiivisuusaste.

Ratkaisuksi keksittiin ylisukupolvinen mentorointi, jossa eläköityneet eri alojen ammattilaiset ottavat vapaaehtoisesti tuettavaksi alle 35-vuotiaan samasta alasta kiinnostuneen tai kouluttautuneen nuoren, työttömän maahanmuuttajan. Lähes puolella mentoroitavista ei ole minkäänlaista loppututkintoa. Mentorin taas oltava yli 50-vuotias, varhaiseläkkeellä, ammattitutkinnon omaava ja käytettävissä projektiin vähintään kuusi kuukautta.

Duo for a Job perustuu segmentointiin ja aitoon matchingiin. Kyse ei ole sokkotreffeistä, vaan oikeiden ihmisten yhteentuomisesta.

Brysselin kaupunki haluaa edistää aktiivista ikääntymistä, nuorten työllistymistä, yhteisöllisyyttä ja kulttuurien yhdistymistä. Strukturoidulla menetelmällä, jolla vapaaehtoisia mentoreita tuetaan, on saatu jo syntymään yli kolmesataa paria ja aitoa työllistymistä puhumattakaan muista vaikutuksista. Prosessi kestää puoli vuotta, ja molemmat osapuolet sitoutuvat siihen infosession jälkeen allekirjoittamalla sopimuksen.

Malli on tuonut lisäarvoa mentoroitaville: on syntynyt verkostoja, kielenoppiminen on edistynyt, suunnitelmat ovat jäsentyneet, on opittu kokonaan uusia taitoja, laadittu ansioluettelot konkareiden kanssa ja saatu paljon harjoitusta työelämää varten. Mentorit taas ovat saanet kokea osaamisen arvostamista ja oppineet uusia sosiaalisia taitoja. Ehkä merkittävintä on kuitenkin inhimillinen elämys ja arvo, nuorten tunteminen ja elämän merkityksellisyys. Jokainen haluaa kuulua yhteisöön ja olla sen tärkeä jäsen. Sosiaalinen hyöty on moninaista.

Myös työllistyminen on onnistunut verrokkiryhmää merkittävästi paremmin. Puolen vuoden jakson jälkeen, seuraavan 18 kuukauden, aikana on oltava vähintään 90 päivää töissä, jotta pari olisi onnistunut. Ja tämä on myös tulosperusteisen rahoitussopimuksen, SIB-mallin sijoituksenmaksuperuste. Epävirallisten tietojen mukana työttömyys kyseisessä ryhmässä on laskenut 35 prosentista 22 prosenttiin.

Brysselin alueen työllisyysviranomaiset lähtivät rohkeasti kokeilemaan uutta toimintamallia, jossa maksetaan vasta tuloksista. Kois Invest -niminen sijoitusyhtiö on jo strategiassaan linjannut haluavansa sijoitustensa kautta vaikuttaa kestävän hyvinvoinnin kehittymiseen.

Duo fo a Job on innovatiivinen vastaus ongelmaan. Toimintamalli saattaa yhteen eri toimijat, kolmannen sektorin, julkisen toimijan ja yksityisen rahan. Yritysyhteistyötä on syntymässä laajemminkin, ja aito yhteiskuntavastuun kantaminen kumppanuusidealla onnistuu myös toimintamallin kautta.  

Olennaista on selkeä mallinnus, struktuuri mitä tehdään. Toimintamalliin täytyy oikeasti uskoa ja suunnitelmaa on noudatettava. Välttämättömät tiukat ohjeet ja säädökset arvioinnin takia luovat tietysti vähän jäykkyyttä, mutta samalla on selätettävä skaalauksen haasteet: miten säilytetään laatu?

Vapaaehtoisten mentoreiden tehtävien rajaaminen jaksamisen takia on myös tärkeää. Tämä ei siis ole hyväntekeväisyyttä, vaan yhteisiin pelisääntöihin sitoutunutta toimintaa. Reilut kaksi vuotta toiminut yhdistys pyörittää nyt 800 000 euron budjettia ja työllistää 15 työntekijää.

SIB-sopimuksen perustana on keskimääräinen vaihtoehtoiskustannus nuoresta työttömästä, joka on 35 000 euroa/vuosi.  Duo for a Job -mallin kustannus on 4 000 – 8 000 euroa/nuori ja tulospalkkio määräytyy suhteessa kaupungin saamaan taloudelliseen hyötyyn. SIB-mallilla rahoitetaan merkittävä osa yhdistyksen toiminnasta ja kehittämisestä. 

Mallista tehdään auditointia yliopiston ja työvoimatoimiston kautta. Vaikka tuloksia, laatua ja vaikuttavuutta seurataan monella eri mittarilla, vain työllistyminen on maksun perusteena.  Brysselissä maksetaan siis tuloksista, joita hyvä työ tuo tullessaan. Kaikki muu tulee kirsikkana kakun päälle.

www.koisinvest.com/#!impact-bonds/c22la
www.duoforajob.be
http://www.duoforajob.be/#!faq-english/c1pb2

Mistä on kyse?