archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra tutkii vaikuttavuusinvestoimisen mahdollisuuksia Suomessa

Sitra tutkii, voisiko se tuoda vaikuttavuusinvestoimisen (engl. impact investing) Suomeen, mikä vaatisi ekosysteemin luomista ja siihen liittyvien mallien testaamista.

Julkaistu

Sitra tutkii, voisiko se tuoda vaikuttavuusinvestoimisen (engl. impact investing) Suomeen, mikä vaatisi ekosysteemin luomista ja siihen liittyvien mallien testaamista. Vaikuttavuusinvestoimisessa pyritään ratkaisemaan yhteiskunnan haasteita uusien innovaatioiden ja yksityisen rahoituksen avulla. Haasteita voivat olla esimerkiksi työttömyyteen liittyvä syrjäytymisen uhka tai työurien katkeaminen työkyvyttömyyteen. Vaikuttavuusinvestoiminen vähentää julkisen sektorin rahoituspainetta ja säilyttää kokeilun riskejä yksityisellä sektorilla.

Toimivan ekosysteemin rakentamiseksi ei riitä pelkkä sijoittajien, julkisen sektorin ja innovatiivisten toimijoiden halu ratkaista yhteiskunnallisia haasteita. Tarvitaan myös 1) itsenäisiä kumppaneita, jotka auttavat tulosten mittaamisessa ja onnistumisten arvioinnissa, 2) yhteisöä, joka kehittää standardeja vaikuttavuusinvestoimiselle, 3) sijoitusrahastoja yhdistämään voimia ja 4) lopulta jopa jälkimarkkinoiden luojia. Käytännössä suuri osa ekosysteemistä on luotava samanaikaisesti, jotta kokonaisuus alkaa toimia.

Sitra tutkii vaikuttavuusinvestoimisen toteuttamiskelpoisuutta Suomessa kevään 2014 aikana. Jos aihe herättää ajatuksia, neuvoja tai kommentteja, otathan yhteyttä!

Aiheesta ovat kirjoittaneet aiemmin vaikuttamissijoittaminen-otsikolla Liiketoiminnan kehityksen ja rahoituksen johtaja Sami Tuhkanen, joka esitteli vaikuttavuusinvestoimisen konseptia ”Onko sijoitustoiminnassa mahdollista yhdistää taloudellinen tuotto ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus?” ja johtava asiantuntija Marja Karttunen, joka käsitteli sen kehittymistä kansainvälisesti ”Impact Investing – sijoita ja vaikuta!”.

Mistä on kyse?